Sosiaaliohjaaja, työllisyyspalvelut
Hakuaika: 28.11.2019 klo 14:00 – 15.12.2019 klo 21:59

Haemme Ikaalisten kaupungin työllisyydenhoidon yksikköön perustettavaan virkaan innokasta ja osaavaa henkilöä sosiaaliohjaajaksi. Hakijalla tulee olla sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) mukainen sosionomin kelpoisuus sekä Valviran myöntämä ja rekisteröity sosiaalihuollon ammattioikeus.

Sosiaaliohjaajan työtehtäviin kuuluvat mm.

– työllisyyskokeiluun liittyvät työtehtävät
– omavalmentajana toimiminen
– asiakkaiden syvennetty palvelutarpeen arviointi
– asiakkaiden osaamisen kartoittaminen
– yksilöllisten suunnitelmien teko yhdessä asiakkaan kanssa
– yksilövalmennusta
– seuranta ja raportointi eri menetelmiä käyttäen
– moniammatillinen verkostoyhteistyö
– työn kehittäminen
– viranomaispäätösten valmistelu ja päättäminen

Edellytämme lisäksi

– kokemusta asiakkaiden yksilöohjauksesta
– ennakkoluulotonta, energistä ja joustavaa työskentelyotetta
– hyvää organisointikykyä ja tiimityöskentelytaitoa
– ajokorttia

Arvostamme

– työkokemusta työllistymistä edistävistä palveluista.
– toisen asteen ammatillinen tutkinto, työvalmentajan eat, pedagogiset opinnot, tms.
– kokemusta yritysyhteistyöstä

Tarjoamme
– mahdollisuuden kehittää työtä ja olla osana tiimiä, joka innovoi uudenlaisia palveluita työllisyydenhoitoon

Palkkaus ja muut ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Virka täytetään toistaiseksi voimassa olevana ja sen täyttämisessä noudatetaan neljän (4) kuukauden koeaikaa.

Hakemukset liitteinen tulee toimittaa 15.12.2019 klo 23.59 mennessä. Myöhässä saapuneita hakemuksia ei voida huomioida valinnassa.

Haastattelut järjestetään pääosin torstaina 19.12.2019 klo 8-12 välisenä aikana. Työ alkaa 3.2.2020 tai sopimuksen mukaan.

Maanmittausinsinööri
Hakuaika: 05.12.2019 klo 13:35 – 06.01.2020 klo 13:00

Ikaalisten kaupunki jatkaa maanmittausinsinöörin hakuaikaa.

Tehtäviin kuuluvat mm. pohjakartaston ylläpidosta ja maastomittauksista huolehtiminen, mittauspalveluiden esimiestehtävät, kaava-alueen kiinteistötoimitukset, tonttijakojen laadinta, kiinteistökauppojen valmistelu ja vahvistaminen, tonttimarkkinointiin osallistuminen, kiinteistöjen osoiteasiat, paikkatietoaineistojen ylläpitoa sekä mahdollinen osallistuminen kaupungin kehityshankkeisiin ja työryhmiin.

Kelpoisuusvaatimuksena on ammattikorkeakoulussa AMK tai teknillisessä oppilaitoksessa suoritettu maanmittausalan insinöörin tai teknikon tutkinto. Eduksi luemme hyvän käytännön kokemuksen kunnan kiinteistö- ja mittaustoimen alalta vastaavista tehtävistä sekä hyviä maanmittausalanohjelmien käyttötaitoja.

Arvostamme hyvää yhteistyökykyä, asiakas- ja kehittämislähtöistä toimintatapaa ja oma-aloitteisuutta sekä sujuvaa suomen kielen suullista ja kirjallista hallintaa. Karttaohjelmina käytössämme on mm. CGI:n FactaMap-, AutoCad-pohjainen Yt-Cad- sekä MapInfo-ohjelmat. Tarjoamme mielenkiintoiset ja vaihtelevat työtehtävät.

Tehtävänimike on maanmittausinsinööri, maankäyttöinsinööri tai muu vastaava, tarkentuu valitun henkilön kokemuksen ja pätevyyden mukaan.

Työ alkaa sopimuksen mukaisesti. Työssä tarvitsee omaa autoa. Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS) mukaan. Hakija voi myös esittää palkkatoiveen. Valitun on ennen virkasuhteen alkamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Viran täyttämisessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Hakemus ja cv tulee toimittaa Kuntarekryn kautta 6.1.2020 klo 15.00 mennessä.

Aiemmin hakeneet huomioidaan.

Maanmittausinsinööri
Hakuaika: 05.12.2019 klo 09:00 – 06.01.2020 klo 15:00

Ikaalisten kaupunki jatkaa maanmittausinsinöörin hakuaikaa. Aiemmin hakeneet huomioidaan.

Tehtäviin kuuluvat mm. pohjakartaston ylläpidosta ja maastomittauksista huolehtiminen, mittauspalveluiden esimiestehtävät, kaava-alueen kiinteistötoimitukset, tonttijakojen laadinta, kiinteistökauppojen valmistelu ja vahvistaminen, tonttimarkkinointiin osallistuminen, kiinteistöjen osoiteasiat, paikkatietoaineistojen ylläpitoa sekä mahdollinen osallistuminen kaupungin kehityshankkeisiin ja työryhmiin.

Kelpoisuusvaatimuksena on ammattikorkeakoulussa AMK tai teknillisessä oppilaitoksessa suoritettu maanmittausalan insinöörin tai teknikon tutkinto. Eduksi luemme hyvän käytännön kokemuksen kunnan kiinteistö- ja mittaustoimen alalta vastaavista tehtävistä sekä hyviä maanmittausalanohjelmien käyttötaitoja.

Arvostamme hyvää yhteistyökykyä, asiakas- ja kehittämislähtöistä toimintatapaa ja oma-aloitteisuutta sekä sujuvaa suomen kielen suullista ja kirjallista hallintaa. Karttaohjelmina käytössämme on mm. CGI:n FactaMap-, AutoCad-pohjainen Yt-Cad- sekä MapInfo-ohjelmat. Tarjoamme mielenkiintoiset ja vaihtelevat työtehtävät.

Tehtävänimike on maanmittausinsinööri, maankäyttöinsinööri tai muu vastaava, tarkentuu valitun henkilön kokemuksen ja pätevyyden mukaan.

Työ alkaa sopimuksen mukaisesti. Työssä tarvitsee omaa autoa. Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS) mukaan. Hakija voi myös esittää palkkatoiveen. Valitun on ennen virkasuhteen alkamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Viran täyttämisessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Hakemus ja cv tulee toimittaa Kuntarekryn kautta 6.1.2020 klo 15.00 mennessä.