Skip to content

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisten lupien julkipanot

Sivistystoimen hallintosihteeri
Hakuaika: 28.06.2024 klo 12:35 - 01.08.2024 klo 05:00

Sivistystoimen hallintosihteerinä työskentelet tiiviissä yhteistyössä perusopetuksen kaikkien työntekijöiden kanssa. Työpisteesi sijaitsee Ikaalisten yhteiskoululla, mutta työtehtävät liittyvät koko perusopetukseen ja sivistystoimen hallintoon.

Hallintosihteerin tehtäviin kuuluu 240 oppilaan yhteiskoulun ja sivistystoimen hallinnon päivittäisiä tehtäviä:

* asiakaspalvelua
* oppilashallinnon järjestelmien hallinnointia
* laskujen käsittelyä
* oppikirja- ja tarviketilausten tekemistä
* viranhaltijapäätösten valmistelua
* rekrytointien organisointia
* koulukuljetusten organisointia

Ikaalisten kaupungin organisaatiouudistuksen myötä hallintosihteerin tehtäviin voi tulevaisuudessa kuulua myös muita sivistystoimen hallinnon tehtäviä.

Kelpoisuusehtona on tehtävään soveltuva ammatillinen tai korkeakoulututkinto. Odotamme hallintosihteeriltä asiakaslähtöistä ja itsenäistä työotetta, hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä halua ja kykyä toiminnan kehittämiseen. Arvostamme kokemusta toimistotyöstä, kykyä omaksua nopeasti uusia asioita sekä hyvää tietoteknistä osaamista. Eduksi katsotaan kokemus kouluhallinto-ohjelma Primuksen, Kurren, KOSKI-tietopalvelun ja Kuntarekryn käytöstä.

Käytössäsi on jaksamista ja hyvinvointiasi tukevia etuja, esim. ePassi ja kattava työterveyshuolto.

Hakeminen tapahtuu Kuntarekryn kautta, ja rekrytointihaastattelut pidetään heti elokuun alussa, viikolla 31-32.

Tehtävässä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Koulunkäynninohjaaja
Hakuaika: 18.06.2024 klo 13:45 - 05.08.2024 klo 11:00

Ikaalisten yhteiskoululla julistetaan haettavaksi määräaikaisia koulunkäynninohjaajien tehtäviä lukuvuoden 2024-25 ajaksi. Ikaalisten keskustassa sijaitseva koulu on noin 240 oppilaan ja 30 opetusalan työntekijän yläkoulu.

Ikaalisten yhteiskoulussa on avoinna henkilökohtaisten koulunkäynninohjaajien tehtäviä (30h). Työ on 7.-9.-luokkalaisten nuorten oppimisen ohjaamista ja kokonaisvaltaista kasvun tukemista, sekä toiminnan suunnittelua yhteistyössä aineopettajien kanssa. Ohjaustyötä tehdään pienryhmässä tai osana yleisopetuksen ryhmää.

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto, aiempi soveltuva keskiasteen tutkinto (koulunkäyntiavustajan, lähihoitajan erikoistumisala lapset ja nuoret, nuoriso-ohjaajan tai lasten ja nuorten erityisohjaajan koulutus) tai koulunkäynninohjaajan erikoisammattitutkinto katsotaan tehtävää haettaessa eduksi, ja arvostamme aiempaa kokemusta sekä henkilökohtaisen ohjaajan tehtävistä että erityisen tuen tehtävistä.

Merkitse hakemukseesi koulutustaustasi. Alkuperäiset työ- ja tutkintotodistukset katsotaan mahdollisessa haastattelussa.

Valitun on ennen valinnan vahvistamista esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Tehtävissä noudatetaan 3 kuukauden koeaikaa.

Työhaastatteluja tehdään viikoilla 26, 31 ja 32. Tehtävät täytetään sopivien hakijoiden löydyttyä.