Skip to content
Sairaanhoitaja
Hakuaika: 29.06.2022 klo 09:00 - 13.07.2022 klo 09:00

Haemme päihdesairaanhoitajaa Ikaalisten mielenterveys- ja päihdetyön tiimiin.

Päihdesairaanhoitaja toimii asiantuntijana moniammatillisessa tiimissä. Työn kohderyhmänä ovat täysi-ikäiset mielenterveys- ja päihdekuntoutujat. Työ edellyttää hyviä yhteistyötaitoja ja asioiden hallintaa, itsenäistä päätöksentekokykyä ja asiakaslähtöistä työotetta.

Työ tehdään yleistyöajassa arkisin. Työpiste on Ikaalisten sotekeskuksen tiloissa, mutta työ sisältää myös kotikäyntejä ja yhteistyöpalavereja työpisteen ulkopuolella. Tehtävän hoitaminen edellyttää oman auton käyttöä.

Kelpoisuusehtona on laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilön tutkinto sekä terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun lain 559/94 mukainen laillistus. Edellytämme myös voimassa olevia lääkehoitolupaa.

Toimeen valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistust terveydentilastaan. Valitulla tulee olla voimassa tartuntatautilain (1227/2016) 48§ mukainen rokotesuoja.

Päihdesairaanhoitaja toimessa noudatetaan kuuden (6 ) kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja tehtävästä antaa ensisijaisesti vt. mielenterveys- ja päihdetyön päällikkö Miia Määttä p. 044-730 1386 tai johtava sosiaalityöntekijä Kari Holma p. 044-730 6694. Sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@ikaalinen.fi

Hakuaika: 29.6.- 13.7.2022.
Haastattelut toimeen pidetään torstainan 14.7.2022

Varhaiskasvatuksen opettaja
Hakuaika: 14.06.2022 klo 09:00 - 17.07.2022 klo 20:59

IKAALISTEN KAUPUNGIN VARHAISKASVATUS

hakee joukkoonsa varhaiskasvatuksen opettajia määräaikaisiin työsuhteisiin. Haettavana eri mittaisia sijaisuuksia mm. esiopetuksessen sekä valmistavan esiopetuksen ryhmään. Keskimääräinen yleistyöaika 38,25h/vko.

Varhaiskasvatuksen opettaja vastaa toiminnan pedagogisesta suunnittelusta, toteutuksesta, arvioinnista ja kehittämisestä yhdessä tiiminsä kanssa. Varhaiskasvatuksen osaamisen lisäksi arvostamme hyviä työyhteisötaitoja ja kehittävää työotetta. Painotamme lasten kokonaisvaltaista hyvinvointia ja liikkumisen edistämistä etenkin monipuolisissa luontoympäristöissä. Etsimämme henkilö on positiivinen, kannustava ja joustava tiimityöntekijä, jolla on hyvät vuorovaikutustaidot.

Kelpoisuusvaatimus: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus sekä hyvä suomenkielen taito.
Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2§:n tarkoittama rikostaustaote sekä hyväksyttävä lausunto terveydentilastaan.

Huomioimme myös valmistumassa olevat alan opiskelijat. Ota rohkeasti meihin yhteyttä!

Valmistavan perusopetuksen opettaja
Hakuaika: 17.06.2022 klo 07:00 - 28.07.2022 klo 07:00

Ikaalisten kaupungin sivistyspalveluissa julistetaan haettavaksi määräaikaiset (8.8.2022-3.6.2023) valmistavan perusopetuksen tehtävät.

Valmistavan luokan opettajalta edellytetään peruskoulun opettajan pätevyyttä: esimerkiksi luokanopettaja, erityisluokanopettaja, erityisopettaja tai aineenopettaja. Opetuksen tavoitteina on antaa oppilaalle tarvittavat valmiudet suomen kielessä ja tarpeelliset muut valmiudet perusopetukseen siirtymistä varten, sekä edistää oppilaiden tasapainoista kehitystä ja kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Aiempi kokemus maahanmuuttajien opetuksesta ja S2-kielen opettamisesta katsotaan eduksi.

Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti. Kelpoisten hakijoiden puuttuessa tehtävä voidaan täyttää määräaikaisesti lukuvuodeksi 2022-2023. Palvelussuhteen ehdot ovat voimassa olevan työ- ja virkaehtosopimuksen mukaiset (OVTES). Valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja nähtäväksi lain n:o 504/2002 mukainen rikosrekisteriote.

Viran täyttämisessä noudatetaan 4 kk:n koeaikaa.

Etsivä nuorisotyöntekijä
Hakuaika: 01.07.2022 klo 12:00 - 29.07.2022 klo 13:00

Ikaalisten kaupungissa on haettavana etsivän nuorisotyöntekijän sijaisuus ajalle 1.8.2022-10.6.2023.
Etsivän nuorisotyön tehtävänä on löytää ja tukea niitä nuoria, jotka ovat jääneet tai jäämässä koulutuksen ja työmarkkinoiden ulkopuolelle ja tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut. Tehtävä sisältää laajasti monipuolisia työtehtäviä asiakastyöstä työn kehittämiseen.

Edellytämme sinulta etsivään nuorisotyöhön soveltuvaa korkeakoulututkintoa (esim. sosionomi, yhteisöpedagogi) tai aiempaa vastaavaa opistotasoista tutkintoa. Tehtävään valittavalta odotamme monipuolista työkokemusta nuorten kanssa työskentelystä, verkostoiden kanssa tehtävästä työstä sekä hyvää palvelujärjestelmän tuntemusta. Tehtävä vaatii kykyä työskennellä itsenäisesti, oma-aloitteisuutta, ohjausmenetelmien tuntemusta sekä erinomaisia ammatillisia vuorovaikutustaitoja.

Tehtävään valitun henkilön on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä lasten ja nuorten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote.
Palkkaus ja työsuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaisesti. Työsuhteessa noudatetaan koeaikaa. Valitun on ennen valinnan vahvistamista toimitettava lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista.

Hakemukset jätettävä 29.7.2022 klo 16.00 mennessä osoitteessa kuntarekry.fi
Haastattelut järjestetään viikolla 31
Lisätietoja antaa työpajan esimies Jouko Salonen p. 044 7301370 viikolla 27 ja 28 tostai ja perjantai-päivisin klo 12-16

Ikaalisten kaupunki on savuton työpaikka.

Koulupsykologi
Hakuaika: 10.06.2022 klo 09:00 - 31.07.2022 klo 09:00

Oletko juuri sinä meidän uusi koulupsykologimme? Työ alkaa sopimuksen mukaan.

Koulupsykologi on osa meidän toimivaa oppilashuollon tiimiämme. Vahvistat koulujen oppilashuoltopalveluita osaamisellasi, jota täydentää koulukuraattori, kouluterveydenhoitaja sekä koulujen henkilöstö rehtorien johdolla. Yhteistyö sosiaali- ja terveyspalveluidemme kanssa on sujuvaa ja helppoa, olet aktiivisesti mukana yhteistyössä muiden psykologien kanssa. Tuotamme myös sosiaali- ja terveyspalvelut kuntavetoisesti. Tehtävänkuvaasi sisältyy psykologisten tutkimusten teko, oppialshuoltohenkilöstön konsultaatio sekä tukikäynnit ja siihen on mahdollista sisällyttää myös kuntouttavaa toimintaa. Verkostomainen toimintatapa helpottaa yhteistyötä eri toimialojen kanssa, olemme ketterä ja kehittävä kunta. Työpisteesi sijaitsee mm. uudella Valkean ruusun koululla ja tehtäviin kuuluu asiakastyö myös muissa perusopetusyksiköissä. Meillä opinpolkua kulkee yhteensä noin 700 oppilasta.

Kelpoisuusvaatimuksena on psykologin tutkinto. Työ edellyttää kykyä itsenäiseen ja moniammatilliseen työskentelyyn. Eduksi katsotaan kehittävä työote.

Hakemukset tulee toimittaa 31.7.2022 klo 24:00 mennessä Kuntarekryn kautta.

Alkuperäiset kelpoisuuden osoittavat todistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Palkkaus ja muut työsuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Tehtävän täyttämisessä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa. Työaika on 37,25 tuntia/viikko. Valitun on esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote.

Opettajan sijaisuus
Hakuaika: 10.06.2022 klo 09:00 - 31.07.2022 klo 09:00

Ikaalisten kaupunki hakee eri pituisiin määräaikaisiin tehtäviin, mm. sijaisuuksiin ja hankkeisiin, lukuvuodelle 2022-2023 luokan- ja aineenopettajia.