Koulunuorisotyöntekijä
Hakuaika: 07.01.2021 klo 15:00 - 21.01.2021 klo 12:00

Ikaalisten kaupungin nuorisopalveluissa on haettavana määräaikainen koulunuorisotyöntekijän toimi ajalle 25.01.2021 -31.10.2021. Työ alkaa 25.1.2021 tai sopimuksen mukaan.

Koulunuorisotyöntekijä on helposti lähestyttävissä niin oppilaiden, opettajien, oppilashuollon kuin myös koulun muiden työntekijöiden taholta. Hän on turvallinen aikuinen, jolla on aikaa kohdata nuori koulun arjessa. Koulunuorisotyöntekijä on nuorten tavattavissa myös nuorisotalolla, tapahtumissa ja muissa nuorisopalveluiden toiminnoissa, jossa työntekijä kohtaa samoja nuoria eri ympäristössä ja tulee tunnetuksi nuorten keskuudessa.

https://drive.google.com/file/d/195BvMHqgCCSh0Fz2QHEy_FZ6Qi5RRJsq/view?usp=sharing

Tehtäviisi kuuluu mm. ryhmäytykset, teematunnit ja -tapahtumat, välituntitoiminta, nuorten pienryhmätoiminta, harrastustoiminnan ohjaaminen, verkostotyö, tarvittaessa yhteistyö oppilaiden huoltajien kanssa. Hakijan tulee kyetä itsenäiseen työntekoon osana työyhteisöä ja palveluverkostoa. Työssä edellytetään kokemusta nuorten kanssa tehtävästä työstä, hyviä taitoja sosiaalisessa mediassa, organisointi- ja yhteistyökykyä sekä hyviä sosiaalisia taitoja.

Kelpoisuusvaatimuksena on yhteisöpedagogi (AMK) tai nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajan/ nuoriso- ja yhteisöohjaajan tutkinto tai muu soveltuva tutkinto. Työ edellyttää nuorisotyön menetelmien hallintaa sekä kykyä itsenäiseen ja moniammatilliseen työskentelyyn. Eduksi katsotaan kokemus nuorten kohtaamisesta eri toimintaympäristöissä sekä kehittävä työote.

Työ sisältää ilta- ja viikonlopputyötä sekä yleisiin loma-aikoihin sijoittuvaa työtä ja tehtävän hoitaminen edellyttää oman auton käyttöä.

Hakemukset tulee toimittaa 21.01.2021 klo 14.00 mennessä Kuntarekryn kautta.

Alkuperäiset kelpoisuuden osoittavat todistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Palkkaus ja muut työsuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Tehtävän täyttämisessä käytetään neljän kuukauden koeaikaa. Työaika on 38,25 tuntia/viikko. Valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Valitun on esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote.

yksilö- ja ryhmävalmentaja
Hakuaika: 07.01.2021 klo 08:00 - 22.01.2021 klo 13:00

Ikaalisten kaupunki julistaa haettavaksi
Yksilö- ja ryhmävalmentajan toimen sijaisuuden ajalle 1.2.2021 – 31.1.2022
Ikaalisten kaupungin työllisyyspalvelut sisältävät työpajan, starttipajan ja etsivän nuorisotyön. Nyt haussa oleva toimi sijoittuu starttipajalle, jossa asiakkaina ovat alle 29-vuotiaat työttömät nuoret. Haemme yksilö- ja ryhmävalmentajan toimeen innokasta ja osaavaa sosionomia. Toimeen valittavalla on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) mukainen kelpoisuus sekä Valviran myöntämä ja rekisteröity sosiaalihuollon ammattioikeus.

Työtehtäviin kuuluu mm.
– starttipajan päiväohjelman toteuttaminen ja kehittäminen
– omavalmentajana toimiminen
– asiakkaiden syvennetty palvelutarpeen arviointi
– asiakkaiden osaamisen kartoittaminen
– yksilöllisten suunnitelmien teko yhdessä asiakkaan kanssa
– yksilövalmennusta
– seuranta ja raportointi eri menetelmiä käyttäen
– moniammatillinen verkostoyhteistyö
– työn ja starttipajatoiminnan kehittäminen
– nuorten arjenhallinnan kokonaisvaltainen tukeminen ja kehittäminen
– Ikaalisten kaupungissa on meneillään toimenkuvien tarkistamisen ja kehittäminen. Tämän myötä
toimenkuvaa tullaan tulevaisuudessa tarkistamaan.

Edellytämme

– sosionomin koulutusta
– kokemusta asiakkaiden yksilö- ja ryhmäohjauksesta
– kokemusta nuorten kanssa tehtävästä työstä
– ennakkoluulotonta, oma-aloitteista, energistä ja joustavaa työskentelyotetta
– hyvää organisointikykyä ja tiimityöskentelytaitoa

Arvostamme
– työkokemusta nuorten työllistymistä ja osallisuutta edistävistä palveluista.
– kokemusta moniammatillisesta yhteistyöstä eri viranomaisten kesken

Tarjoamme
– mahdollisuuden kehittää työtä ja olla osana moniammatillista tiimiä, joka innovoi uudenlaisia työmenetelmiä.

Palkkaus ja muut ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Toimessa noudatetaan neljän (4) kuukauden koeaikaa.

Haastattelut järjestetään ma 25.1.2021.