Skip to content
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja
Hakuaika: 16.04.2021 klo 13:30 - 10.05.2021 klo 05:00

IKAALISTEN KAUPUNGIN VARHAISKASVATUS

hakee joukkoonsa lastenhoitajia (3 paikkaa) määräaikaisiin työsuhteisiin ajalle 2.8.2021-26.6.2022. Kaksi valituista lastenhoitajista työskentelee Valkean ruusun päiväkodissa, jonka aukioloajat ovat ma-su 5.45-22.00. Kolmas lastenhoitaja työskentelee sekä Kakkospesän että Kilvakkalan päiväkodeissa.

Etsimämme henkilöt ovat joustavia ja muuttuviin tilanteisiin sopeutuvia, positiivisia ja kannustavia tiimityöntekijöitä, joilla on hyvät vuorovaikutustaidot. Arvostamme aktiivista ja kehittävää työotetta. Kaksi valituista lastenhoitajista työskentelee osana varhaiskasvatuksen tasa-arvohanketta.

Tarjoamme mielenkiintoisen työn sekä mahdollisuuden kehittää ja hyödyntää ammatillista osaamista. Tule luomaan kanssamme laadukkaita varhaiskasvatuspalveluita ikaalislaisille lapsille!

Kelpoisuusvaatimus: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus

Tehtäviin valittavien on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2§:n tarkoittama rikostaustaote ja hyväksyttävä lausunto terveydentilastaan. Koeaika 5 kk.

Haastattelut järjestetään etäyhteydellä.

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Hakuaika: 19.04.2021 klo 08:00 - 10.05.2021 klo 05:00

IKAALISTEN KAUPUNGIN VARHAISKASVATUS

hakee joukkoonsa varhaiskasvatuksen erityisopettajaa määräaikaiseen työsuhteeseen Kakkospesän päiväkodin esiopetusryhmään lukuvuodeksi 2021-22 2.8.2021-5.6.2022.

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja vastaa lasten kuntoutuksen ja erityisopetuksen, sekä esiopetuksen suunnittelusta ja pedagogisesta toteutuksesta, arvioinnista ja kehittämisestä yhdessä tiiminsä kanssa.

Varhaiskasvatuksen osaamisen lisäksi arvostamme hyviä työyhteisötaitoja ja kehittävää työotetta. Painotamme lasten kokonaisvaltaista hyvinvointia ja liikkumisen edistämistä etenkin monipuolisissa luontoympäristöissä. Etsimämme henkilö on positiivinen, kannustava ja joustava tiimityöntekijä, jolla on hyvät vuorovaikutustaidot.

Tarjoamme mielenkiintoisen työn, kehittyvän toimintakulttuurin ja hyvän työyhteisön. Tule luomaan kanssamme laadukkaita varhaiskasvatuspalveluita ikaalislaisille lapsille!

Kelpoisuusvaatimus: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen
Varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus sekä lisäksi suoritettuna erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot. Tai kasvatustieteen maisteri pääaineena erityispedagogiikka (varhaiserityisopettajan koulutus).
Haussa huomioidaan myös juuri valmistuvat varhaiskasvatuksen erityisopettajat.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2§:n tarkoittama rikostaustaote sekä hyväksyttävä lausunto terveydentilastaan. Koeaika on 5kk.

Haastattelut järjestetään etäyhteydellä.

Varhaiskasvatuksen opettaja
Hakuaika: 16.04.2021 klo 13:00 - 10.05.2021 klo 05:00

IKAALISTEN KAUPUNGIN VARHAISKASVATUS

hakee joukkoonsa varhaiskasvatuksen opettajaa tasa-arvohankkeeseen ajalle 2.8.2021-5.6.2022. Varhaiskasvatuksen opettaja työskentelee osana ryhmäperhepäivähoidon tiimejä vastaten samalla perhepäivähoidon pedagogisesta johtamisesta. Hankkeen yhtenä tavoitteena on kehittää pysyviä toimintamalleja, joilla edistetään varhaiskasvatuksen tasa-arvoisuutta ja vähennetään alueellisia eroja.

Varhaiskasvatuksen opettaja vastaa varhaiskasvatuksen suunnittelusta sekä pedagogisesta toteutuksesta, arvioinnista ja kehittämisestä yhdessä tiimiensä kanssa. Varhaiskasvatuksen osaamisen lisäksi arvostamme hyviä työyhteisötaitoja ja kehittävää työotetta. Painotamme lasten kokonaisvaltaista hyvinvointia ja liikkumisen edistämistä etenkin monipuolisissa luontoympäristöissä. Etsimämme henkilö on positiivinen, kannustava ja joustava tiimityöntekijä, jolla on hyvät vuorovaikutustaidot.

Tarjoamme mielenkiintoisen työn hankkeen parissa, ja mahdollisuuden kehittää toimintakulttuuriamme. Tule luomaan laadukkaita varhaiskasvatuspalveluita ikaalislaisille lapsille!

Kelpoisuusvaatimus: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus. Huomioimme myös alan opiskelijat.

Tehtävän hoitaminen vaatii auton käyttöä.
Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2§:n tarkoittama rikostaustaote sekä hyväksyttävä lausunto terveydentilastaan. Koeaika on 5kk.

Haastattelut järjestetään etäyhteydellä.

Vammaispalveluiden päällikkö
Hakuaika: 27.04.2021 klo 05:00 - 17.05.2021 klo 12:00

Ikaalisten kaupunki julistaa haettavaksi

VAMMAISPALVELUIDEN PÄÄLLIKÖN VIRAN

Ikaalisten kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut toimivat moniammatillisesti ja asiakaslähtöisesti. Palvelut jakautuvat kahteentoista suurtuotteeseen, joista vammaispalvelut muodostavat yhden palvelukokonaisuuden. Sosiaali- ja terveyspalveluista suurin osa löytyy saman katon alta yhteisestä sosiaali- ja terveyskeskuksesta.

Vammaispalveluiden suurtuotteeseen kuuluvat vammaispalvelulain mukaiset palvelut, kehitysvammaisten erityishuollon palvelut ja alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuki sekä kehitysvammaisten asumispalveluyksikkö ja erityisryhmien yhteinen toimintakeskus.

Vammaispalveluiden päällikkö vastaa vammaispalveluiden palvelukokonaisuudesta ja kehittämisestä, johtaa vammaispalveluiden alaisten yksiköiden toimintaa yhdessä lähiesimiehen kanssa, hallinnoi ostopalveluja ja tekee asiakaskohtaisia sosiaalihuollon viranhaltijapäätöksiä. Vammaispalveluiden tiimiin kuuluvat palveluvastaava ja palveluohjaaja, joka tekee osan viranomaispäätöksistä. Vammaispalveluiden päällikkö kuuluu myös sosiaali- ja terveystoimen johtoryhmään.

Kelpoisuusvaatimuksena virkaan on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7 §:n mukainen sosiaalityöntekijän pätevyys sekä Valviran rekisteröinti. Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa voidaan tehtävää täytettäessä huomioida myös muut hakijat, joilla on tehtävään soveltuva koulutus.
Edellytämme hakijalta itsenäistä päätöksentekokykyä, huolellista ja kehittävää työotetta, hyviä vuorovaikutustaitoja sekä kykyä toimia moniammatillisissa verkostoissa. Työ vaatii myös hyvää paineensietokykyä, organisointitaitoja ja ymmärrystä henkilöstö- ja taloushallinnosta. Eduksi katsotaan aiempi työkokemus vammaispalveluista sekä esimiestyöstä.

Tarjoamme mahdollisuuden kehittää palveluita yhdessä toimivan tiimin kanssa, vastuullisen ja itsenäisen työn sekä pienen kaupungin mutkattoman ilmapiirin ja joustavat yhteistyömahdollisuudet. Ikaalisten kaupunki on mukana maakunnallisissa kehittämishankkeissa ja viestimme toiminnastamme aktiivisesti sosiaalisessa mediassa.

Virka täytetään 2.8.2021 tai sopimuksen mukaan. Palkkaus on KVTES:n mukainen. Virassa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Tehtävään valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Hakemukset tulee jättää Kuntarekryn kautta maanantaihin 17.5.2021 klo 15 mennessä.

Kansalaisopiston sivutoiminen tuntiopettaja
Hakuaika: 28.04.2021 klo 10:00 - 19.05.2021 klo 09:00

Tehtävään valitut toimivat kansalaisopiston lukuvuoden 2021-2022 kurssien opettajina Ikaalisten kansalaisopistossa tai kansalaisopistomme Jämijärven osastolla. Opetus voidaan toteuttaa lyhytkurssina, verkkokurssina tai koko lukuvuoden mittaisena kurssina. Lukukvuosi alkaa 6.9. ja päättyy 23.4.2022. Opistossamme toteutuu vuosittain n.4500 opetustuntia, opetus on monipuolista ja tuntiopettajilla on mahdollisuus kehittää mielenkiintoisia opintosisältöjä.

Nuoriso-ohjaaja
Hakuaika: 30.04.2021 klo 13:00 - 21.05.2021 klo 09:00

Ikaalisten kaupungin nuorisopalvelut hakee

NUORISO-OHJAAJAA

Haemme oma-aloitteista ja innostunutta nuoriso-ohjaajaa toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen Ikaalisten kaupungille.

Hakijalta odotamme luovaa ja ratkaisukeskeistä ajattelutapaa, joustavaa asennetta sekä kykyä itsenäiseen- ja tiimityöskentelyyn. Positiivinen ja motivoitunut asenne työn tekemiseen heijastuu niin kohderyhmänä oleviin lapsiin ja nuoriin kuin verkostoonkin. Yhteistyö muiden ammattilaisten kanssa verkostoissa kuuluu tehtävään, yhteisenä tavoitteena nuorten hyvinvoinnin ja ennaltaehkäisevän päihdetyön edistäminen. Ohjaajana tulee omata kasvatuksellinen työote. Oleellista on innostua ja innostaa nuoria, kuunnella ja kuulla sekä olla aidosti läsnä kulloisessakin tilanteessa. Tehtävä edellyttää perinteisen nuorisotilatyön lisäksi työskentelyä erilaisissa ympäristöissä nuorten kohtaamiseksi, esimerkiksi kouluissa, tapahtumissa ja leireillä. Nuoriso-ohjaaja on myös mukana koordinoimassa harrastustoimintaa. Digitaaliseen nuorisotyöhön tarvitaan osaamista ja vastuullasi on nuorisopalveluiden some-kanavien koordinointi. Nuorten osallisuutta pääset edistämään nuorisovaltuustotyössä.

Nuoriso-ohjaajan työ sijoittuu paljolti nuorten vapaa-aikaan eli sisältää ilta-ja viikonlopputyötä. Edellytämme mahdollisuutta auton käyttöön tehtävän hoitamisessa.

Tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva alempi ammattikorkeakoulututkinto, aikaisempi opistoasteinen tutkinto tai soveltuva ammatillinen perustutkinto ja vahva työkokemus nuorisotyöstä.

Hakemukset tulee toimittaa 21.5.2021 klo 12.00 mennessä Kuntarekryn kautta. Alkuperäiset kelpoisuuden osoittavat todistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Palkkaus ja muut työsuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Toimen täyttämisessä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa. Toimi täytetään 1.7.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan. Työaika on 38,25 tuntia/viikko. Valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Valitun on esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote.

Ikaalinen on savuton kunta.