Skip to content

Rakennusvalvonnan lupapäätökset

Keikkatyötä ruoka - ja siivouspalveluissa
Hakuaika: 09.02.2023 klo 09:16 - 31.05.2023 klo 20:59

Haemme ruoka – ja siivouspalveluihin reippaita ja oma-aloitteisia keikkatyöntekijöitä. Lyhyempien sijaisuuksien kautta on hyvä mahdollisuus työllistyä myös pidempiin sijaisuuksiin. Hakijoilta edellytetään alan peruskoulutusta, hygieniapassia sekä kokemusta vastaavista tehtävistä. Työtehtäväsi voi sijoittua kouluihin ja päiväkoteihin, erilaisiin ruoka- ja siivouspalvelutehtäviin, pääsääntöisesti tehtävät ovat yhdistelmätyötä.

luokanopettaja (määräaikainen)
Hakuaika: 19.05.2023 klo 13:30 - 02.06.2023 klo 13:30

Haemme Kilvakkalan koululle määräaikaista luokanopettajaa ajalle 07.08.2023-31.07.2024.

Kilvakkalan koulu on noin 100 oppilaan esi- ja perusopetusta tarjoava virkeä ja nykyaikainen maalaiskoulu Ikaalisten kaupungissa. Työ sijoittuu alkuopetukseen ja sisältää oppitunteja myös ylemmille luokille. Toivomme hakijalta laajaa kokemusta alkuopetuksesta, sähköisistä oppimisympäristöistä sekä käsityön opetuksesta.

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaisesti. Kelpoisuuden osoittavat alkuperäiset tutkintotodistukset esitetään vielä mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Tehtävään valitun on viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista, esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) 3 §:n mukainen rikostaustaote. Tehtävässä käytetään koeaikaa (6kk). Työpaikkamme on savuton.

Matemaattisten aineiden päätoiminen tuntiopettaja
Hakuaika: 26.05.2023 klo 12:30 - 12.06.2023 klo 06:00

Ikaalisten kaupungin sivistyspalveluissa julistetaan haettavaksi matemaattisten aineiden päätoimisen tuntiopettajan tehtävä Ikaalisten yhteiskoululla 1.8.2023 alkaen.

Ikaalisten yhteiskoulu on noin 220 oppilaan ja 30 opetusalan työntekijän yläkoulu Ikaalisten keskustassa, aivan Kyrösjärven rannalla.

Haemme joukkoomme innokasta ja yhteistyökykyistä opettajaa, jolla on vahva pedagoginen näkemys opetettaviin aineisiin. Toivomme, että sinulla on osaamista oppilaiden monipuolisen hyvinvoinnin tukemiseen ja näkemystä matemaattisten aineiden opetuksen kehittämiseksi. Tehtäviisi kuuluu vuosiluokkien 7-9 matematiikan, fysiikan ja kemian opetus. Opetustyötä pääset tekemään yhteistyössä kahden muun matemaattisten aineiden opettajamme kanssa.

Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti. Kelpoisten hakijoiden puuttuessa tehtävä voidaan täyttää määräaikaisesti lukuvuodeksi 2023-2024. Palvelussuhteen ehdot ovat voimassa olevan työ- ja virkaehtosopimuksen mukaiset (OVTES). Valitun on toimitettava nähtäväksi lain n:o 504/2002 mukainen rikostaustaote.

Tehtävän täyttämisessä noudatetaan 6 kk:n koeaikaa.

Kaavoittaja
Hakuaika: 23.05.2023 klo 09:00 - 12.06.2023 klo 12:00

Jatkamme kaavoittajan hakuaikaa

Kaavoittaja työskentelee teknisissä palveluissa, ympäristölautakunnan alaisuudessa. Hän toimii maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamana kaavoittajana.

Kaavoittaja keskeisinä tehtävinä ovat asemakaavojen ja yleiskaavojen valmistelu, lautakunnan päätöksien valmistelu ja -esittely sekä mm. ranta-asemakaavojen ohjaaminen. Lisäksi tehtävään kuuluu kaupunkikuvan ohjaaminen ja neuvonta sekä vuorovaikutuksen järjestämiseen liittyvät tehtävät, vetovoimaisten yritysalueiden monipuoliset suunnittelutehtävät sekä tarvittaessa osallistuminen kaupungin kehityshankkeisiin ja työryhmiin. Arvostamme kaupunkikuvallista osaamista ja näkemystä sekä oma-aloitteista ja itsenäistä työskentelyotetta.

Viran kelpoisuusehtona tehtävään on soveltuva korkeakoulututkinto tai vastaava aiempi tutkinto sekä tehtävän vaativuuden edellyttämä riittävä kokemus asema- ja yleiskaavojen ja niihin liittyvien asiakirjojen laadinnasta. Eduksi luemme kaavanlaatijan pätevyyden sekä työkokemuksen vastaavista kuntatehtävistä. Edellytämme asiakas- ja kehittämislähtöistä toimintatapaa ja sujuvaa suomen kielen suullista ja kirjallista hallintaa sekä suunnitteluohjelmien käyttötaitoja. Kaavoituksessa on käytössä AutoCad-pohjainen YtCad- ja M-Color- suunnitteluohjelmat. Tarjoamme mielenkiintoiset ja vaihtelevat työtehtävät.

Työ alkaa sopimuksen mukaisesti. Virkasuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaan. Hakija voi halutessaan esittää palkkatoiveen. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä. Virassa noudatetaan 6 kk:n koeaikaa. Valitun on ennen virkasuhteen alkamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. Ikaalisten kaupunki on savuton työpaikka.

Hakemus Kuntarekry-järjestelmän (www.kuntarekry.fi) välityksellä 12.6.2023 klo 15 mennessä.

Kuntarekry.fi:n kautta aiemmin jätetyt hakemukset otetaan huomioon.

Lisätietoja tehtävästä antaa
Tekninen johtaja Satu Rask
Puh. 044 730 1262
satu.rask@ikaalinen.fi