Skip to content
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Hakuaika: 06.05.2022 klo 07:00 - 23.05.2022 klo 05:00

IKAALISTEN KAUPUNGIN VARHAISKASVATUS

hakee joukkoonsa varhaiskasvatuksen erityisopettajaa määräaikaiseen työsuhteeseen Kakkospesän päiväkodin esiopetusryhmään, joka toimii Rahkolan juhlatalossa lukuvuodeksi 2022-23, 4.8.2022-4.6.2023

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja vastaa lasten kuntoutuksen ja erityisopetuksen, sekä esiopetuksen suunnittelusta ja pedagogisesta toteutuksesta, arvioinnista ja kehittämisestä yhdessä tiiminsä kanssa.

Varhaiskasvatuksen osaamisen lisäksi arvostamme hyviä työyhteisötaitoja ja kehittävää työotetta. Painotamme lasten kokonaisvaltaista hyvinvointia ja liikkumisen edistämistä etenkin monipuolisissa luontoympäristöissä. Etsimämme henkilö on positiivinen, kannustava ja joustava tiimityöntekijä, jolla on hyvät vuorovaikutustaidot.

Tarjoamme mielenkiintoisen työn, kehittyvän toimintakulttuurin ja hyvän työyhteisön. Tule luomaan kanssamme laadukkaita varhaiskasvatuspalveluita ikaalislaisille lapsille!

Kelpoisuusvaatimus: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen
Varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus sekä lisäksi suoritettuna erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot. Tai kasvatustieteen maisteri pääaineena erityispedagogiikka (varhaiserityisopettajan koulutus).
Haussa huomioidaan myös juuri valmistuvat varhaiskasvatuksen erityisopettajat.

Otathan rohkeasti meihin yhteyttä mikäli paikka sinua kiinnostaa!

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2§:n tarkoittama rikostaustaote sekä hyväksyttävä lausunto terveydentilastaan. Koeaika on 5kk.

Esiopetuksen tuntiopettaja
Hakuaika: 11.05.2022 klo 05:35 - 25.05.2022 klo 05:35

Haemme aktiivista ja pirteää esiopetuksen tuntiopettajaa hoitamaan määräaikaista sijaisuutta ajalle 8.8.2022-3.6.2023 Tevaniemen koulussa Itä-Ikaalisissa. Arvostamme erityisesti joustavuutta ja yhteistyökykyä sekä toiminnallisuutta.

Työyksikkömme on pieni, idyllinen ja sijaitsee kauniilla paikalla järven rannalla. Työyhteisömme on rentoa ja osaavaa porukkaa, joka mielellään tahtoisi mahdollisesti juuri sinut työyhteisömme täysivaltaiseksi jäseneksi.

Työhön kuuluu mahdollisesti joitain tunteja myös iltapäivätoiminnan ohjauksessa varsinaisten tuntiopetustuntien lisäksi. Lisäksi eduksi katsotaan hakijan halukkuus osallistua koko koulun yhteisiin projektioihin ja teemoihin (suunnittelu, toteutus,ohjaus).

Joten, jätä hakemuksesi ja ole kuulolla.

Kelpoisuusvaatimus: Esiopetuksen opettajan kelpoisuus, Asetus 327/2000, muutosasetus 865/2005, 7 §

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2§:n tarkoittama rikostaustaote sekä hyväksyttävä lausunto terveydentilastaan. Koeaika on 4 kk.

Haastattelut järjestetään toukokuun aikana.

Tuntiopettaja
Hakuaika: 11.05.2022 klo 05:40 - 25.05.2022 klo 05:40

Haemme aktiivista ja pirteää tuntiopettajaa hoitamaan määräaikaiseen projektiin ajalle 8.8.2022-3.6.2023 Tevaniemen koulussa Itä-Ikaalisissa. Arvostamme erityisesti joustavuutta ja yhteistyökykyä sekä toiminnallisuutta.

Työyksikkömme on pieni, idyllinen ja sijaitsee kauniilla paikalla järven rannalla. Työyhteisömme on rentoa ja osaavaa porukkaa, joka mielellään tahtoisi mahdollisesti juuri sinut työyhteisömme täysivaltaiseksi jäseneksi.

Hakijalta odotetaan myös osaamista kansainvälisyydessä sekä oppilaan oppilas- ja terveydenhuollollisissa asioissa.

Joten, jätä hakemuksesi ja ole kuulolla.

Kelpoisuusvaatimus: Luokanopettajan kelpoisuus, Asetus 986/1998, 4 §

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2§:n tarkoittama rikostaustaote sekä hyväksyttävä lausunto terveydentilastaan. Koeaika on 4 kk.

Haastattelut järjestetään toukokuun aikana.

Perhetyöntekijä
Hakuaika: 11.05.2022 klo 13:00 - 25.05.2022 klo 13:00

Ikaalisten kaupungin perhepalveluissa on haettavana

PERHETYÖNTEKIJÄN TOIMI

Perhetyöntekijän työnkuvaan sisältyy sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain mukainen perhetyö sekä nuorten tukihenkilönä toimiminen.

Työ on itsenäistä ja monipuolista. Esimiehen ja tiimin tuki sekä työnohjaus on järjestetty. Edellytämme hakijalta itsenäistä työotetta, hyviä vuorovaikutustaitoja sekä kykyä toimia moniammatillisissa verkostoissa. Katsomme eduksi kehittämismyönteisen työotteen.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 8 §:n 1 mom mukainen pätevyys sekä Valviran rekisteröinti.
Toimi täytetään 1.6.2022 alkaen tai sopimuksen mukaan. Toimessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Toimeen valitun on esitettävä rikostaustan selvittämiseksi annetun lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote sekä työterveyshuollon todistus terveydentilastaan. Palkkaus on Sote-sopimuksen mukainen.

Lähihoitaja
Hakuaika: 19.05.2022 klo 12:00 - 27.05.2022 klo 13:00

Haemme Ikaalisten kaupungille lähihoitajaa ajalla 19.5. – 27.5.2022 sijaiseksi mielenterveys- ja päihdetyön tiimiin.

Sijaisuus kestää 4 kuukautta toimen vakinaisen hoitajan tehdessä pilottihanketta.

Työn kohderyhmänä ovat mielenterveys- ja/ tai päihdekuntoutujat sekä muuten haavoittuvassa asemassa olevat. Tavoitteena on turvata kuntoutujien laadukas elämä, turvallinen kotona asuminen sekä vastata etupainotteisesti sairauden ja elämäntilanteen tuomiin haasteisiin. Työ edellyttää itsenäistä päätöksentekoa ja asiakaslähtöistä toimintatapaa. Työn perustana toimii tiimissä laadittu hoidon-/palveluntarpeen arviointi ja asiakassuunnitelma. Lähihoitaja tekee moniammatillista yhteistyötä kohderyhmän parhaaksi muiden tiimin ammattiryhmien sekä muiden sidosryhmiin kuuluvien kanssa. Työhön kuuluu myös ennaltaehkäisevää työtä.

Työtä tehdään asiakkaiden kotona ja tehtävän hoitaminen edellyttää oman auton käyttöä.

Edellytämme sosiaali- ja terveysalan tutkintoa, nimikesuojattu lähihoitaja ja rekisteröityminen Valviran ammattihenkilörekisteriin. Edellytämme myös että valitulla on voimassa oleva lääkehoitolupa. Pätevien hakijoiden puuttuessa voidaan huomioida myös opintojen loppuvaiheessa olevat.

Arvostamme kiinnostusta mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palveluita kohtaan. Tarjoamme monipuolisen tehtävänkuvan jonka lopulliseen sisältöön sinulla on mahdollisuus vaikuttaa.

Työ on arkisin tehtävää työtä ja palkkaus on SOTE sopimuksen mukaista.

Valitulla tulee olla voimassa tartuntatautilain (1227/2016) 48§ mukainen rokotesuoja.

Haastattelut järjestetään viikolla 22.

sosiaaliohjaaja
Hakuaika: 19.05.2022 klo 12:00 - 27.05.2022 klo 13:00

Ikaalisten kaupungin aikuissosiaalityössä on haettavana ajalla 19.5. – 27.5.2022
SOSIAALIOHJAAJAN VIRANSIJAISUUS viran vakinaisen hoitajan tehdessä pilottihanketta.

Sijaisuuden kesto 4 kk.

Etsimme mukavaan ja yhteistyökykyiseen tiimiimme sosiaaliohjaajaa määräaikaiseen virkaan ajalle 1.7.2022-31.10.2022. Tarkka ajankohta määräytyy hankkeen alkamisen mukaan.

Sosiaaliohjaajan tehtäviin kuuluu mm. aikuisasiakkaiden ohjaus ja neuvonta sekä palvelutarpeen arviointien ja aktivointisuunnitelmien tekeminen. Sosiaaliohjaaja toimii sosiaalihuoltolain mukaisten aikuisasiakkaiden omatyöntekijänä ja tekee sosiaaliohjaustyötä myös asiakkaiden kotona. Lisäksi sosiaaliohjaajan tehtäviin kuuluu ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen myöntäminen sekä välitystiliasiat. Sosiaaliohjaaja on osa moniammatillista tiimiä, johon kuuluu ammattilaisia mm. työllisyyspalveluista, aikuisten psykososiaalisista palveluista, perhepalveluista ja terveydenhuollosta. Työtä tehdään sekä työparin kanssa että yksin.

Tarjoamme monipuolisen ja vaativan työn sekä pienen kunnan joustavat toimintatavat. Esimiehen ja tiimin tuki sekä työnohjaus on järjestetty. Edellytämme hakijalta itsenäistä työotetta, hyviä vuorovaikutustaitoja sekä kykyä toimia moniammatillisissa verkostoissa. Katsomme eduksi kehittämismyönteisen työotteen, kokemuksen aikuissosiaalityöstä sekä palveluverkoston tuntemuksen.

Kelpoisuusvaatimuksena virkaan on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 8 §:n 1 mom mukainen pätevyys sekä Valviran rekisteröinti. Voidaan huomioida myös opintojen loppuvaiheessa olevat opiskelijat.

Virka täytetään 1.7.2022 alkaen tai sopimuksen mukaan. Ikaalisten kaupunki on savuton työpaikka.

Toimita hakemuksesi 27.5.2022 klo 16 mennessä kuntarekryn kautta.

Kansalaisopiston sivutoiminen tuntiopettaja
Hakuaika: 10.05.2022 klo 11:00 - 30.05.2022 klo 09:00

Tehtävään valitut toimivat kansalaisopiston lukuvuoden 2022-2023 kurssien opettajina Ikaalisten kansalaisopistossa tai kansalaisopistomme Jämijärven osastolla. Opetus voidaan toteuttaa lyhytkurssina, verkkokurssina tai koko lukuvuoden mittaisena kurssina. Lukukvuosi alkaa 5.9. ja päättyy 23.4.2023. Opistossamme toteutuu vuosittain n.4500 opetustuntia, opetus on monipuolista ja tuntiopettajilla on mahdollisuus kehittää mielenkiintoisia opintosisältöjä.

Luokanopettaja
Hakuaika: 16.05.2022 klo 11:00 - 30.05.2022 klo 11:00

Tervetuloa Kilvakkalan kouluun luokanopettajaksi lukuvuodeksi 2022-2023!

Kilvakkalan koulu on noin 120 oppilaan idyllinen kyläkoulu, jossa toiminnan keskiössä ovat yhteisöllisyys ja positiivinen ote kasvatustyöhön.

Haemme taitavaa luokanopettajaa, joka osaa ja haluaa tehdä yhteistyötä sekä hallitsee sähköiset oppimisympäristöt. Otathan haastatteluun mukaan alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset.

Kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 § 4 mukaisesti luokanopettajan kelpoisuus. Virassa on viiden kuukauden koeaika. Virkaan valitun on toimitettava työnantajalle 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista hyväksyttävä terveydentilaa koskeva selvitys (lääkärintodistus) ja esitettävä lain 504/2002 mukainen rikostaustaote.

Nuoriso-ohjaaja
Hakuaika: 21.03.2022 klo 14:55 - 31.05.2022 klo 09:00

Meillä on yli 30-vuotta toiminut nuorisotila Vienola, joka on vakiinnuttanut asemansa nuorten suosittuna kohtaamispaikkana. Ainutlaatuinen toimintaympäristö tehdä töitä, toteuttaa nuorisotyötä vahvalla ammattitaidolla ja helposti lähestyttävällä persoonalla.
Meillä on tulossa pääsiäisen aikaan Camera Obscura poikkihallinnollisella porukalla toteutettuna, Kuutosten kurssi seiskalle siirtyville huhtikuulla, suunnitteilla kivoja kesäpajoja ja päiväleirejä, Drive in-tapahtumaa nuorisovaltuuston kanssa jne. Tehtävä sisältää myös mm. kouluyhteistyötä, Ankkuritiimissä mukana oloa ja nuorten vaikuttamistyötä.

Työ on antoisaa, monissa eri toimintaympäristöissä tapahtuvaa. Työ on kaikin puolin onnistunutta, kun motivaatiosi ja osaamisesi on työporukassa ja verkostossa näkyvää ja nuorisotyön palo näkyy työssäsi. Tämä työpaikka on paljon enemmän kuin pelkkää nuorisotilatyötä. Siksi se onkin niin mukavaa ja työstä saa haastetta itselleen ja meidän nuoret niin kovasti odottaa sitä heille tärkeää aikuista. Mutta niin odottaa poikkihallinnollinen nuorisotyöntiimimmekin porukasta puuttuvaa iloista, rempseää, ammattitaitoista, nuorisotyön ammattilaista.
Tehtävän hoitamisessa edellytetään hyviä vuorovaikutustaitoja, itsenäistä, joustavaa ja kehittävää työskentelyotetta sekä hyviä yksilö- ja ryhmäohjaustaitoja. Arvostamme tahtoa kehittää nuorten tarpeista lähtevää toimintaa ja kasvatuksellista työotetta. Tehtävään kuuluu myös nuorten kohtaamista ja ohjaamista erilaisissa toimintaympäristöissä, myös verkossa, sekä monialaista yhteistyötä verkostoissa. Sosiaalisen median tuntemus ja siellä toimiminen on työssä tärkeää.

Nuoriso-ohjaajan työ sijoittuu paljolti nuorten vapaa-aikaan eli sisältää päivätöiden lisäksi myös ilta-ja viikonlopputyötä suunnitellun työohjelman mukaan. Työ edellyttää, että auto on käytettävissä.
Tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva alempi ammattikorkeakoulututkinto (esim. yhteisöpedagogi tai sosionomi) tai aikaisempi opistoasteinen tutkinto sekä riittävää työkokemusta nuorisotyöstä.
Palkkaus ja muut työsuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Vakituisen toimen täyttämisessä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa. Työaika on 38,25 tuntia/viikko. Valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Valitun on esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote.
Hakemukset CV:n kanssa tulee toimittaa Kuntarekryn kautta. Alkuperäiset kelpoisuuden osoittavat todistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä. Tämän hetkisen nuorisotyössäkin ilmenneen työvoimapulan takia jätimme päättymisajankohdan auki. Tehtävä täytetään sopivan henkilön löydyttyä. Toivottavasti pian!
Lisätietoja antaa nuoriso- ja liikuntasihteeri Sari Sarkonen sari.sarkonen@ikaalinen.fi p.0447301225

Ikaalinen on savuton kunta.