Skip to content
Hallintojohtaja
Hakuaika: 02.09.2022 klo 13:00 - 26.09.2022 klo 13:00

Oletko sinä etsimämme hallintojohtaja?

Hallintojohtajana tulet johtamaan kaupunkimme hallinto- ja henkilöstöpalveluita. Toimit hallinto-osaston esihenkilönä, kaupungin johtoryhmän jäsenenä sekä kaupunginjohtajan sijaisena. Tehtävä edellyttää vahvoja organisointi- ja ongelmaratkaisutaitoja sekä kykyä tunnistaa kehittämisen tarpeet ja saada aikaan tarvittavia muutoksia. Arvostamme hakijassa erityisesti vahvoja yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, kykyä kuunnella, ehdottaa ja keskustella. Käytät erilaisia järjestelmiä sujuvasti ja toimintasi on aina kehitysmyönteistä.

Kelpoisuusvaatimuksena hallintojohtajalta edellytämme virkaan soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa sekä perehtyneisyyttä kunnallishallintoon ja -talouteen sekä henkilöstöhallintoon. Lisäksi virkaan valittavalta henkilöltä edellytämme soveltuvaa käytännön kokemusta kunnallis- tai julkishallinnosta.

Varhaiskasvatuspäällikkö
Hakuaika: 13.09.2022 klo 06:00 - 27.09.2022 klo 13:00

Tervetuloa varhaiskasvatuspäälliköksi Ikaalisiin!

Varhaiskasvatuspäällikkö vastaa varhaiskasvatuspalveluiden johtamisesta ja hallinnosta, palveluiden järjestämisen suunnittelusta sekä taloudesta. Hän toimii varhaiskasvatuksen suurtuotteen vastuuviranhaltijana ja johtaa varhaiskasvatuspalveluita kuntastrategian mukaisesti. Tehtäviin kuuluu myös toiminnallinen ja pedagoginen kehittäminen.

Varhaiskasvatuspäällikkö toimii määräaikaisesti myös vastaanottotoiminnan yhdyshenkilönä.

Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on soveltuva korkeakoulututkinto. Edellytämme kokemusta varhaiskasvatuksen johtamistehtävistä. Arvostamme hakijassa erityisesti vahvoja yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, kykyä kuunnella, ehdottaa ja keskustella. Kehitysmyönteisyys on yksi kaupunkiorganisaatiomme keskeisistä arvoista.

Tehtävän koeaika on kuusi kuukautta. Virkaan valitun tulee ennen viran vastaanottamista esittää todistus terveydentilastaan ja rikosrekisteriote lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun asetuksen 504/2002 mukaisesti.

Ikaalisten kaupunki on savuton kunta.

Terveyskeskuslääkärin virka, Ikaalisten kaupunki
Hakuaika: 05.09.2022 klo 05:00 - 30.09.2022 klo 20:59

Haemme Ikaalisten terveyspalveluihin terveyskeskuslääkäriä virkaan. Meillä on entuudestaan kuusi lääkäriä. Tämä virka on uusi, seitsemäs.

Terveyskeskuslääkärien työnkuvat vastaanottopalveluissa ovat monipuolisia. Työ keskittyy pääasiassa avosairaanhoidon eri osa-alueisiin, mutta myös terveyskeskussairaalassa työskentely on mahdollista omasta mielenkiinnosta riippuen.

Terveyspalveluiden toimintaa on kehitetty aktiivisesti mm. selkeyttämällä ammattien välistä työnjakoa ja lisäämällä yhteistyömuotoja eri ammattilaisten ja yksiköiden välillä. Vakiinnutamme konsulttilääkärityömallin käyttöä. Arvostamme kehitysmyönteisyyttä.

Ikaalisten terveyskeskuksessa on kiirevastaanotto aina arkipäivisin klo 8 – 16. Ikaalinen tarjoaa kiirevastaanottopalvelut myös hämeenkyröläisille parittomilla viikoilla arkisin klo 16 – 18 ja viikonloppuisin klo 9 – 18.

Palkkaus KVTES lääkärisopimuksen ja hyvän paikallisen sopimuksen mukaan.

Kelpoisuutena virkaan on yleislääkärin oikeudet omaavan Suomessa laillistetun lääkärin pätevyys. Edellytämme hyvää suullista ja kirjallista suomen kielen taitoa. Valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä täytettävä Tartuntatautilaki 48 § edellyttämät vaatimukset. Noudatamme 6 kk koeaikaa.

Haastatteluun kutsuttavalta tarkistamme alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset.
Ikaalisten SOTE-keskus tarjoaa nykyaikaiset työskentelyolosuhteet.

Potilastietojärjestelmänä on LifeCare.

Hakuaika Kuntarekryssä 5. – 30.9.2022

Lastenhoitaja / ryhmäperhepäivähoitaja
Hakuaika: 16.08.2022 klo 10:00 - 02.10.2022 klo 20:00

IKAALISTEN KAUPUNGIN VARHAISKASVATUS

etsii useita lyhytaikaisia sijaisia tilapäisiin sijaisuuksiin.

Jos olet kiinnostunut toimimaan lasten kanssa ja tekemään tilapäisiä, lyhytaikaisia sijaisuuksia tämä on juuri SINUA varten! Voit itse vaikuttaa kuinka paljon otat sijaisuuksia vastaan. Lyhytaikaisiin sijaisuuksiin mahdollisia ovat niin opiskelijat kuin eläkeiläiset tai muut alasta kiinnostuneet, koulutusta et välttämättä tarvitse. Sinulla tulee kuitenkin olla hyvä suomenkielen taito.

Ikaalisissa varhaiskasvatusta tarjotaan päiväkodeissa keskustassa ja Kilvakkalassa sekä ryhmäperhepäivähoitoa Tevaniemessä ja Luhalahdessa.

Ota rohkeasti meihin yhteyttä!

Olemme yhteydessä hakijoihin jo hakuajan kuluessa, sopivien henkilöiden löytyessä. Sijaisuuksiin pääsee siis tarttumaan nopeasti!