Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen perheohjaaja
Hakuaika: 22.01.2021 klo 12:00 - 01.02.2021 klo 06:00

Ikaalisten kaupungin varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen on haettavana perheohjaajan sijaisuus ajalle 8.2.-31.5.2021.

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen perhetyö on matalan kynnyksen ennaltaehkäisevää, kokonaisvaltaista ja tavoitteellista työtä perheiden tukemiseksi arjessa. Ennaltaehkäisevän perhetyön perustehtävänä on perheiden elämänhallinnan sekä perheen omien voimavarojen löytäminen ja vahvistaminen. Perheohjaaja antaa tukea vanhemmuuteen, lasten hoitoon ja kasvatukseen sekä arkirutiinien hallintaan. Perheohjaaja vahvistaa myös perheen toimintakykyä ja tukee vuorovaikutustaitoja.

Perheohjaaja työskentelee sekä perheissä että varhaiskasvatuksen ja alkuopetuksen ryhmissä. Ryhmissä perheohjaaja tukee lasten tunne- ja vuorovaikutustaitoja ja tekee yhteistyötä muun henkilöstön kanssa. Perheohjaaja työskentelee pääasiassa perheissä, joissa on 3-12 -vuotiaita lapsia.

Toivomme hakijalta vahvaa ammatillista otetta perheiden parissa tehtävään työhön. Eduksi katsotaan vahva nepsy-osaaminen. Etsimällämme henkilöllä on hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot sekä joustava ja itsenäinen työskentelyote, myös verkostotyö on hänelle tuttua.

Tarjoamme mielenkiintoisen työn lasten ja perheiden parissa, tule luomaan kanssamme laadukkaita palveluita ikaalislaisille perheille!

Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto (esim. sosionomi AMK) tai vastaava aikaisempi tutkinto.
Valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä lain lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) mukainen rikostaustaote.