Koulunkäynninohjaaja
Hakuaika: 22.01.2020 klo 13:11 – 30.01.2020 klo 11:00

Ikaalisten sivistyspalvelut ilmoittaa haettavaksi koulunkäynninohjaajan määräaikaisen toimen. Määräaikainen koulunkäynninohjaajan toimi täytetään ajalle 3.2.-31.5.2020.

Työsuhteen alkaessa ohjaajan sijoituspaikka on Kilvakkalan koulu. Työhön kuuluu koulunkäynninohjaajan työtä perusopetuksen luokissa sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaamista.

Koulunkäynninohjaajan pätevyysvaatimuksena on koulunkäynnin ohjaajan ammattitutkinto tai koulunkäynnin ja
aamu- ja iltapäivätoiminnan ammattitutkinto tai toisen asteen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto.

Työaika on 30,38 h/viikko.

Tehtävään valitun on ennen valinnan vahvistamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja lain nro 504/2002 mukainen rikosrekisteriote.

Tehtävässä noudatetaan kahden kuukauden koeaikaa.

Hakemukset tulee toimittaa 30.1.2020 klo 13.00 mennessä sähköisesti kuntarekry.fi-palvelun kautta.

Sijaisia ruokapalveluihin
Hakuaika: 08.01.2020 klo 08:42 – 31.01.2020 klo 13:00

Kelpoisuusedellytyksenä on ruokapalvelualan perustutkinto tai vastaava aiempi koulutus, kokemusta suurtalousalalta sekä hygieniapassi. Huomioimme myös opiskelijat sekä alan työkokemuksen omaat henkilöt sijaistarpeita täyttäessä. Arvostamme yhteistyökykyä, joustavuutta ja oma-aloitteisuutta. Lisäksi joissakin tehtävissä edellytämme valmiutta tehdä siivoustyötä.

Luokanopettaja, vakanssit 402031 ja 402029
Hakuaika: 20.01.2020 klo 12:00 – 03.02.2020 klo 12:00

Haemme joukkoomme kahta luokanopettajaa Luhalahden kouluun 0-6 -vuosiluokille. Toisessa virassa katsotaan eduksi alkuopetuksen osaaminen ja toisessa kovien materiaalien käsitöiden osaaminen.

vastaava ohjaaja
Hakuaika: 23.01.2020 klo 12:00 – 12.02.2020 klo 13:00

Ikaalisten kaupunki julistaa haettavaksi

VASTAAVAN OHJAAJAN VIRAN

Kamraatinkulman toimintakeskukseen ja Ikaalisten ryhmäkotiin

Ikaalisissa toimii uudenlainen erityisryhmien päivätoimintayksikkö, jossa erilaisista taustoista tuleville asiakkaille järjestetään laadukasta ja tavoitteellista päiväaikaista toimintaa. Kamraatinkulman toimintakeskuksen asiakkaina on mm. kehitysvammaisia, mielenterveyskuntoutujia ja vaikeavammaisten päivätoiminnassa olevia henkilöitä. Ikaalisten ryhmäkoti puolestaan on asumispalveluyksikkö, joka tarjoaa ohjatun asumisen ja tukiasumisen palveluita kehitysvammaisille aikuisille.

Etsimme nyt innostunutta lähiesimiestä johtamaan toimintakeskuksen ja ryhmäkodin toimintoja. Esimiehenä vastaat yksiköiden arjen organisoinnista, suunnittelusta ja kehittämisestä sekä henkilöstöjohtamisesta. Osallistut tarvittaessa myös ohjaustyöhön molemmissa yksiköissä. Teet tiivistä yhteistyötä vammaispalvelujen ja aikuisten psykososiaalisten palveluiden tiimien sekä eri yhteistyöverkostojen kanssa. Työikäisten palveluita organisoidaan uudelleen v. 2020 aikana. Tästä johtuen tehtävänkuva tarkentuu vielä myöhemmin, esimerkiksi viranomaispäätösten osalta.

Kelpoisuusvaatimuksena virkaan on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 8 §:n mukainen pätevyys (sosionomi AMK tai aiempi opistotasoinen tutkinto) sekä Valviran rekisteröinti. Työ vaatii omatoimisuutta, hyvää paineensietokykyä, organisointitaitoja ja ymmärrystä henkilöstö- ja taloushallinnosta. Eduksi katsotaan aiempi esimieskokemus sekä monipuolinen kokemus erilaisten asiakasryhmien kanssa työskentelystä. Arvostamme positiivista, yhteistyökykyistä ja asiakaslähtöistä asennetta.

Etsimme nyt ennen kaikkea henkilöä, joka on innostunut kehittämään uudenlaista päivätoimintaa sekä asumispalveluita.
Tarjoamme mahdollisuuden kehittää toimintaa yhdessä henkilöstön kanssa, vastuullisen ja itsenäisen työn, esimiehen tuen sekä pienen kaupungin mutkattoman ilmapiirin ja yhteistyömahdollisuudet. Ikaalisten kaupunki on mukana erilaisissa kuntatyön kehittämishankkeissa ja viestimme toiminnastamme aktiivisesti sosiaalisessa mediassa.

Virka täytetään 1.3.2020 lähtien tai sopimuksen mukaan. Palkkaus on KVTES:n mukainen. Virassa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Tehtävään valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Sijaisia siivouspalveluihin
Hakuaika: 09.01.2020 klo 06:00 – 28.02.2020 klo 10:00

Etsimme lyhyt- ja pidempiaikaisia sijaisia laitoshuoltajan tehtäviin
Voit olla joko opiskelija, jo alalle valmistunut ammattilainen tai alalle aikova.
Työtä tehdään aamu- ja iltavuorossa ja tarvitsemme sijaisia myös viikonlopuksi.
Arvostamme oma-aloitteisuutta, joustavuutta ja hyvää työmotivaatiota