Skip to content

Rakennusvalvonnan lupapäätökset

UE ja YH päätoiminen tuntiopettaja
Hakuaika: 15.03.2023 klo 12:15 - 29.03.2023 klo 12:00

Ikaalisten kaupungin sivistyspalveluissa julistetaan haettavaksi uskonnon ja yhteiskuntaopin päätoimisen tuntiopettajan virka Ikaalisten yhteiskoululla 1.8.2023 alkaen.

Ikaalisten yhteiskoulu on noin 220 oppilaan ja 30 opetusalan työntekijän yläkoulu Ikaalisten keskustassa, aivan Kyrösjärven rannalla.

Haemme joukkoomme yhteistyökykyistä opettajaa, jolla on vahva pedagoginen näkemys opetettaviin aineisiin. Toivomme, että sinulla on osaamista oppilaiden monipuolisen hyvinvoinnin tukemiseen ja näkemystä uskonnon ja yhteiskuntaopin opetuksen kehittämiseksi. Tehtäviisi kuuluu 7. – 9. vuosiluokkien opettaminen.

Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti. Kelpoisten hakijoiden puuttuessa tehtävä voidaan täyttää määräaikaisesti lukuvuodeksi 2023-2024. Palvelussuhteen ehdot ovat voimassa olevan työ- ja virkaehtosopimuksen mukaiset (OVTES). Valitun on toimitettava nähtäväksi lain n:o 504/2002 mukainen rikostaustaote.

Viran täyttämisessä noudatetaan 6 kk:n koeaikaa.

Esikoulun tuntiopettaja
Hakuaika: 17.03.2023 klo 09:00 - 31.03.2023 klo 08:00
Biologian ja maantiedon lehtori
Hakuaika: 16.03.2023 klo 07:00 - 03.04.2023 klo 09:00

Ikaalisten kaupungin sivistyspalveluissa julistetaan haettavaksi biologian ja maantiedon lehtorin virka Ikaalisten yhteiskoululla 1.8.2023 alkaen.

Ikaalisten yhteiskoulu on noin 220 oppilaan ja 30 opetusalan työntekijän yläkoulu Ikaalisten keskustassa, aivan Kyrösjärven rannalla.

Haemme joukkoomme yhteistyökykyistä opettajaa, jolla on vahva pedagoginen näkemys opetettaviin aineisiin. Toivomme, että sinulla on osaamista oppilaiden monipuolisen hyvinvoinnin tukemiseen ja näkemystä biologian sekä maantiedon opetuksen kehittämiseksi. Tehtäviisi kuuluu 7. – 9. vuosiluokkien opettaminen.

Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti. Kelpoisten hakijoiden puuttuessa tehtävä voidaan täyttää määräaikaisesti lukuvuodeksi 2023-2024. Palvelussuhteen ehdot ovat voimassa olevan työ- ja virkaehtosopimuksen mukaiset (OVTES). Valitun on toimitettava nähtäväksi lain n:o 504/2002 mukainen rikostaustaote.

Viran täyttämisessä noudatetaan 6 kk:n koeaikaa.

Englannin ja ruotsin kielen lehtori
Hakuaika: 16.03.2023 klo 07:00 - 03.04.2023 klo 09:00

Ikaalisten kaupungin sivistyspalveluissa julistetaan haettavaksi ruotsin ja englannin lehtorin virka Ikaalisten yhteiskoululla 1.8.2023 alkaen.

Ikaalisten yhteiskoulu on noin 220 oppilaan ja 30 opetusalan työntekijän yläkoulu Ikaalisten keskustassa, aivan Kyrösjärven rannalla.

Haemme joukkoomme innokasta ja yhteistyökykyistä opettajaa, jolla on vahva pedagoginen näkemys opetettaviin aineisiin. Toivomme, että sinulla on osaamista oppilaiden monipuolisen hyvinvoinnin tukemiseen ja näkemystä kieltenopetuksen kehittämiseksi. Tehtäviisi kuuluu vuosiluokkien 7-9 englannin ja ruotsin kielen opetus.

Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti. Kelpoisten hakijoiden puuttuessa tehtävä voidaan täyttää määräaikaisesti lukuvuodeksi 2023-2024. Palvelussuhteen ehdot ovat voimassa olevan työ- ja virkaehtosopimuksen mukaiset (OVTES). Valitun on toimitettava nähtäväksi lain n:o 504/2002 mukainen rikostaustaote.

Viran täyttämisessä noudatetaan 6 kk:n koeaikaa.

Erityisluokanopettaja
Hakuaika: 21.03.2023 klo 11:30 - 10.04.2023 klo 06:00

Ikaalisten kaupungin sivistyspalveluissa julistetaan haettavaksi kaksi erityisluokanopettajan virkaa Ikaalisten yhteiskoululla 1.8.2023 alkaen.

Ikaalisten yhteiskoulu on noin 220 oppilaan ja 30 opetusalan työntekijän yläkoulu Ikaalisten keskustassa, aivan Kyrösjärven rannalla.

Haemme joukkoomme yhteistyökykyisiä opettajia, joilla on vahvaa erityispedagogiikan osaamista ja kiinnostusta erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetuksen kehittämiseksi. Avattaviin tehtäviin kuuluu 7. – 9. vuosiluokkien oppilaiden opettaminen.

Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti. Kelpoisten hakijoiden puuttuessa tehtävä voidaan täyttää määräaikaisesti lukuvuodeksi 2023-2024. Palvelussuhteen ehdot ovat voimassa olevan työ- ja virkaehtosopimuksen mukaiset (OVTES). Valitun on toimitettava nähtäväksi lain n:o 504/2002 mukainen rikostaustaote.

Viran täyttämisessä noudatetaan 6 kk:n koeaikaa.

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Hakuaika: 08.03.2023 klo 10:00 - 11.04.2023 klo 13:00

Oletko vuorovaikutuksen ja varhaiskasvatuksen tuen ammattilainen? Teetkö työtäsi ratkaisukeskeisesti, keskustellen ja lapsen osallisuutta edistäen? Jos vastauksesi on kyllä, olet juuri etsimämme henkilö täydentämään kehittyvää varhaiskasvatusyhteisöämme!

IKAALISTEN KAUPUNGIN VARHAISKASVATUS
hakee varhaiskasvatuksen erityisopettajaa toistaiseksi voimassaolevaan työsuhteeseen 1.8.2023 alkaen.

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja vastaa tukea tarvitsevien lasten varhaiskasvatuksen suunnittelusta, toteutuksesta, arvioinnista ja kehittämisestä yhdessä tiimien ja esihenkilöiden kanssa. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja työskentelee useammassa varhaiskasvatusyksikössä. Tehtävässä painottuvat inklusiivinen varhaiskasvatus lapsiryhmissä.

Varhaiskasvatuksen kolmitasoisen tuen osaamisen lisäksi arvostamme hyviä työyhteisötaitoja ja kehittävää työotetta. Painotamme lasten kokonaisvaltaista hyvinvointia. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja tekee moniammatillista yhteistyötä tukea tarvitsevien lasten asioissa.

Tarjoamme mielenkiintoisen ja itsenäisen työn, kehittyvän toimintakulttuurin ja hyvän työyhteisön. Tule luomaan kanssamme laadukkaita varhaiskasvatuspalveluita ikaalislaisille lapsille! Tuemme hyvinvointiasi eri keinoin esim. erinomaisilla henkilöstöeduilla, e-passilla sekä sivistyspalveluiden työhyvinvointihankkeella.

Kelpoisuusvaatimus: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus, 30 §

1)kelpoisuus varhaiskasvatuksen opettajan tehtävään, jonka lisäksi on suoritettu erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot, joista säädetään valtioneuvoston asetuksella; tai

2)kasvatustieteen maisteri pääaineena erityispedagogiikka (varhaiserityisopettajan koulutus).

Haussa huomioidaan myös keväällä 2023 valmistuvat varhaiskasvatuksen erityisopettajat. Tutkintotodistus tulee esittää ennen työsopimuksen laatimista.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2§:n tarkoittama rikostaustaote sekä hyväksyttävä lausunto terveydentilastaan. Koeaika on 6kk.

Kielitaitovaatimuksena on hyvä suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito.

Lastenhoitaja / ryhmäperhepäivähoitaja
Hakuaika: 09.12.2022 klo 10:00 - 30.04.2023 klo 13:00

IKAALISTEN KAUPUNGIN VARHAISKASVATUS

etsii useita lyhytaikaisia sijaisia tilapäisiin sijaisuuksiin.

Jos olet kiinnostunut toimimaan lasten kanssa ja tekemään tilapäisiä, lyhytaikaisia sijaisuuksia tämä on juuri SINUA varten! Voit itse vaikuttaa kuinka paljon otat sijaisuuksia vastaan. Lyhytaikaisiin sijaisuuksiin mahdollisia ovat niin opiskelijat kuin eläkeiläiset tai muut alasta kiinnostuneet, koulutusta et välttämättä tarvitse. Sinulla tulee kuitenkin olla hyvä suomenkielen taito.

Ikaalisissa varhaiskasvatusta tarjotaan päiväkodeissa keskustassa ja Kilvakkalassa sekä ryhmäperhepäivähoitoa Tevaniemessä ja Luhalahdessa.

Ota rohkeasti meihin yhteyttä!

Olemme yhteydessä hakijoihin jo hakuajan kuluessa, sopivien henkilöiden löytyessä. Sijaisuuksiin pääsee siis tarttumaan nopeasti!
Jo aiemmin varhaiskasvatukseen sijaiseksi ilmoittautuneiden ei tarvitse hakea paikkaa uudelleen.

Keikkatyötä ruoka - ja siivouspalveluissa
Hakuaika: 09.02.2023 klo 09:16 - 31.05.2023 klo 20:59

Haemme ruoka – ja siivouspalveluihin reippaita ja oma-aloitteisia keikkatyöntekijöitä. Lyhyempien sijaisuuksien kautta on hyvä mahdollisuus työllistyä myös pidempiin sijaisuuksiin. Hakijoilta edellytetään alan peruskoulutusta, hygieniapassia sekä kokemusta vastaavista tehtävistä. Työtehtäväsi voi sijoittua kouluihin ja päiväkoteihin, erilaisiin ruoka- ja siivouspalvelutehtäviin, pääsääntöisesti tehtävät ovat yhdistelmätyötä.