Skip to content
Varhaiskasvatusyksikön johtaja
Hakuaika: 04.11.2022 klo 08:30 - 11.12.2022 klo 20:00

IKAALISTEN KAUPUNGIN VARHAISKASVATUS

hakee varhaiskasvatusyksikön johtajaa toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen.

Varhaiskasvatusyksikön johtaja vastaa kahden päiväkodin ja perhepäivähoidon kokonaisuudesta. Tehtäviin kuuluvat päiväkotien ja perhepäivähoidon pedagoginen, toiminnallinen ja hallinnollinen johtaminen, esihenkilötehtävät sekä varhaiskasvatuksen kehittäminen ja arviointi. Johtaja vastaa laadukkaan varhaiskasvatuksen toteutumisesta ja asiakastyytyväisyydestä.

Varhaiskasvatusyksikön johtajalla on vankka varhaiskasvatuksen tuntemus ja kokemusta esihenkilötyöstä, henkilö on positiivinen, kannustava ja joustava tiimityöntekijä, jolla on hyvät vuorovaikutustaidot ja itsenäinen työote arjen muuttuvissa tilanteissa.
Työtä tehdään kehittämismyönteisellä ja innostuneella otteella. Arvostamme hyviä henkilöstöjohtamisen taitoja sekä vahvaa digiosaamista.

Tarjoamme monipuolisen työn, jossa mahdollisuus tehdä työtä itsenäisesti ja kehittää varhaiskasvatuksen toimintaa innovatiivisessä organisaatiossa. Tarjoamme lisäksi hyvän perehdytyksen, johtamista tukevat rakenteet sekä tuemme työhyvinvointia eri keinoin esim. e-passilla. Tule luomaan kanssamme laadukkaita varhaiskasvatuspalveluita ikaalislaisille lapsille!

Kelpoisuusvaatimuksena on varhaiskasvatuslain 540/2018 31 §:n mukaisesti varhaiskasvatuksen opettajan (26 §) tai varhaiskasvatuksen sosionomin (27 §) kelpoisuus ja vähintään kasvatustieteen maisterin tutkinto sekä riittävä johtamistaito.
Lisäksi kelpoisuusehdot täyttävät varhaiskasvatuslain 540/2018 henkilöstöä koskevan siirtymäsäännöksen (74 § ja 75 §) mukaiset hakijat.

Virkaan valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 504/2002 tarkoittama rikostaustaote sekä hyväksyttävä lausunto terveydentilastaan. Koeaika on 6kk.

Kielitaitovaatimuksena on hyvä suullinen- ja kirjallinen suomenkielen taito.

Terveysliikuntakoordinaaattori
Hakuaika: 25.11.2022 klo 12:00 - 13.12.2022 klo 14:00

Tervetuloa liikuttamaan ikaalilaisia!

Terveysliikuntakoordinaattori vastaa liikuntapalveluiden suunnittelusta, kehittämisestä ja koordinoinnista. Työtehtävät ovat monipuolisia ja sisältävät niin hallinnon kuin käytännön työtäkin: liikunnan edistäminen, hanketyö, liikuntaneuvonta, ryhmien ohjaus, tapahtumien järjestäminen, liikuntapalveluiden talousarvion laadinta ja seuraaminen. Tärkeää on myös yhteistyö yhdistysten, kuntalaisten, oman kunnan toimijoiden ja hyvinvointialueen kanssa.

Terveysliikuntakoordinaattori työskentelee osana kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluiden tiimiä.

Etsimme siis energistä, omatoimista, yhteistyökykyistä ja idearikasta liikunta-alan ammattilaista.

Kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva ammattikorkeakoulu- tai toisen asteen tutkinto. Vakanssia täytettäessä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa. Työ- ja tutkintotodistukset esitetään haastattelussa. Valitun on ennen valinnan vahvistamista toimitettava lääkärintodistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä) mukainen rikosrekisteriote viimeistään 30 päivän kuluttua valitsemispäätöksen tiedoksisaannista.

Ikaalisten kaupunki on savuton kunta.

Palvelutyöntekijä
Hakuaika: 01.12.2022 klo 08:17 - 15.12.2022 klo 13:00

Ikaalisten kaupungin ruoka- ja siivouspalvelut hakee

PALVELUTYÖNTEKIJÄÄ

vakituiseen työsuhteeseen. Ensi vuoden alusta huolehdimme koulujen ja päiväkotien sekä kaupungin muiden tilojen ruoka- ja siivouspalveluista. Sinun tehtäviisi kuuluu siivouksen lisäksi ruokapalveluun liittyviä tehtäviä kuten astiahuolto, eri toimipisteissä. Toivomme sinulta positiivista asennetta, oma-aloitteisuutta ja vastuullisuutta sekä itsenäistä ja joustavaa työotetta. Arvostamme hyvää yhteistyökykyä ja asiakaspalvelutaitoja. Hallitset siivouksen ja hygienian tärkeät periaatteet, käytännön työtehtävät sekä asiakaspalvelun. Sinulla on tehtävään vaadittava puhtauspalvelualan perus- tai ammattitutkinto tai moniosaajakoulutus ja työkokemusta ateria-/puhtauspalvelualalta sekä riittävä suomenkielentaito.

Työaika on 38 t 15 min / vko. Työ voi sisältää myös iltavuoroja.

Työ alkaa sopimuksen mukaan, mahdollisimman pian.
Palkkaus kvtes. Koeaika 6 kk.

Ikaalisten kaupunki on savuton työpaikka.

Kiinnostuitko? Laita hakemuksesi tulemaan kuntarekryn kautta.
Lisätietoja tehtävästä antaa sähköpostitse palvelupäällikkö Marja-Leena Elomaa, marja-leena.elomaa@ikaalinen.fi

Aloitamme haastattelut jo hakuaikana.

Keikkatyötä ruoka - ja siivouspalveluissa
Hakuaika: 26.10.2022 klo 07:30 - 31.12.2022 klo 21:59

Haemme ruoka – ja siivouspalveluihin reippaita ja oma-aloitteisia keikkatyöntekijöitä. Lyhyempien sijaisuuksien kautta on hyvä mahdollisuus työllistyä myös pidempiin sijaisuuksiin. Hakijoilta edellytetään alan peruskoulutusta, hygieniapassia sekä kokemusta vastaavista tehtävistä. Työtehtäväsi voi sijoittua kouluihin ja päiväkoteihin tai vanhusten palveluihin, erilaisiin ruoka- ja siivouspalvelutehtäviin, pääsääntöisesti tehtävät ovat yhdistelmätyötä.