Skip to content

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisten lupien julkipanot

Terveysliikuntakoordinaattori
Hakuaika: 29.05.2024 klo 09:00 - 19.06.2024 klo 09:00

Tervetuloa liikuttamaan ikaalilaisia!

Terveysliikuntakoordinaattori vastaa liikuntapalveluiden suunnittelusta, kehittämisestä ja koordinoinnista. Työtehtävät ovat monipuolisia ja sisältävät niin hallinnon kuin käytännön työtäkin: liikunnan edistäminen, hanketyö, liikuntaneuvonta, ryhmien ohjaus, tapahtumien järjestäminen, liikuntapalveluiden talousarvion laadinta ja seuraaminen. Tärkeää on myös yhteistyö yhdistysten, kuntalaisten, oman kunnan toimijoiden ja hyvinvointialueen kanssa.

Terveysliikuntakoordinaattori työskentelee osana kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluiden tiimiä. Esihenkilönäsi toimii sivistysjohtaja.

Hakijalta odotetaan ohjauskokemusta eri ikäryhmistä sekä kunta-alan työkokemusta.
Työ vaatii itsenäisen ja reippaan työotteen sekä hyvät sosiaaliset taidot eri asiakas- ja toimijaryhmien kanssa. Etsimme siis omatoimista ja kehittävän työotteen omaavaa liikunta-alan ammattilaista.

Työsuhde on määräaikainen 26.8.2024- 18.7.2025.

Kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva ammattikorkeakoulu- tai toisen asteen tutkinto.
Työ edellyttää, että auto on käytettävissä. Työ sisältää päivä- ja iltatyötä.
Vakanssia täytettäessä käytetään viiden kuukauden koeaikaa. Työ- ja tutkintotodistukset esitetään haastattelussa. Valitun on ennen valinnan vahvistamista toimitettava lääkärintodistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä) mukainen rikosrekisteriote viimeistään 30 päivän kuluttua valitsemispäätöksen tiedoksisaannista.

Ikaalisten kaupunki on savuton kunta.

Hakemukset jätetään Kuntarekryn kautta.

Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja
Hakuaika: 29.05.2024 klo 12:00 - 20.06.2024 klo 09:00

Ikaalisten kaupungin varhaiskasvatuksessa on avoinna varhaiskasvatuksen lastenhoitajan toisteiseksi voimassaoloeva työsuhde 5.8.2024 alkaen.

Ikaalisten kaupungin varhaiskasvatuksessa on avoinna toisteiseksi voimassaoloeva työsuhde 5.8.2024 alkaen varhaiskasvatuksen lastenhoitajalle. Työsuhteen alkaessa työyksikkönä on Kilvakkalan päiväkoti. Lisäksi määräaikaisia tehtäviä on tarjolla ainakin Päiväkoti Kakkospesällä Ikaalisten keskustassa.

Etsimämme henkilö on joustava ja muuttuviin tilanteisiin sopeutuva, positiivinen ja kannustava tiimityöntekijä, jolla on hyvät vuorovaikutustaidot. Arvostamme aktiivista ja kehittävää työotetta. Tehtävässä edellytetään hyvää suomenkielen taitoa.

Tarjoamme mielenkiintoisen työn, mukavat työkaverit sekä mahdollisuuden hyödyntää omaa ammatillista osaamista. Lisäksi tuemme hyvinvointiasi eri keinoin esim. erinomaisilla henkilöstöeduilla, e-passilla sekä työhyvinvointihankkeella.

Kelpoisuusvaatimus: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus
Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2§:n tarkoittama rikostaustaote. Koeaika on 6kk.

Meillä on myös mahdollista työllistyä määräaikaisiin lastenhoitajan tehtäviin, joihin haetaan tällä samalla haulla. Huomioimme määräaikaisiin tehtäviin myös esimerkiksi valmistumassa olevat alan opiskelijat. Ota rohkeasti meihin yhteyttä!

Haastattelut järjestetään tiistaina 25.6.2024.

Perusopetuksen kotitalouden lehtori
Hakuaika: 10.06.2024 klo 12:23 - 24.06.2024 klo 12:00

Ikaalisten kaupungin sivistyspalveluissa julistetaan haettavaksi kotitalouden lehtorin viransijaisuus Ikaalisten yhteiskoululla 5.8.2024 alkaen. Ikaalisten yhteiskoulu on noin 240 oppilaan ja 30 opetusalan työntekijän yläkoulu Ikaalisten keskustassa.

Haemme joukkoomme yhteistyökykyistä opettajaa, jolla on vahva pedagoginen näkemys kotitalouden opettamiseen. Toivomme, että sinulla on osaamista oppilaiden monipuolisen hyvinvoinnin tukemiseen ja näkemystä kotitalouden opetuksen kehittämiseksi. Tehtäviisi kuuluu 7. – 9. vuosiluokkien opettaminen, opetustunteja on 24vvt.

Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti. Kelpoisten hakijoiden puuttuessa tehtävä voidaan täyttää määräaikaisesti lukuvuodeksi 2024-2025. Palvelussuhteen ehdot ovat voimassa olevan työ- ja virkaehtosopimuksen mukaiset (OVTES). Valitun on toimitettava nähtäväksi lain n:o 504/2002 mukainen rikostaustaote.

Viran täyttämisessä noudatetaan 4 kk:n koeaikaa.

Perusopetuksen musiikin tuntiopettaja
Hakuaika: 17.06.2024 klo 08:45 - 02.07.2024 klo 09:00

Ikaalisten kaupungin sivistyspalveluissa julistetaan haettavaksi perusopetuksen musiikin sivutoimisen tuntiopettajan tehtävä Ikaalisten yhteiskoululla 5.8.2024 alkaen.

Haemme joukkoomme yhteistyökykyistä opettajaa, jolla on vahva pedagoginen näkemys opetettaviin aineisiin. Toivomme, että sinulla on monipuolista osaamista oppilaiden hyvinvoinnin tukemiseen ja näkemystä musiikinopetuksen kehittämiseksi. Arvostamme bändisoittimien ja musiikkiteknologian hallintaa perinteisten musiikin osaamisen osa-aluiden lisäksi.

Lukuvuonna 2024-25 tehtäviisi kuuluu noin 17 vvt:a yhteisen ja valinnaisen musiikin opettamista, eli päätoimisen tuntiopettajuuden verran. Tunteja on pääasiassa Ikaalisten yhteiskoulussa 7.-9.-luokilla, mutta mahdollisesti myös Ikaalisten lukiossa. Opetustunnit jakautuvat yhteiskoulun rehtorin kanssa.

Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti. Tehtävä täytetään heti sopivan hakijan löytyessä, ja kelpoisten hakijoiden puuttuessa tehtävä voidaan täyttää määräaikaisesti ajalle 5.8.2024 – 31.7.2025. Palvelussuhteen ehdot ovat voimassa olevan työ- ja virkaehtosopimuksen mukaiset (OVTES). Valitun on toimitettava nähtäväksi lain n:o 504/2002 mukainen rikostaustaote.

Viran täyttämisessä noudatetaan 6 kk:n koeaikaa.