Skip to content
Nuorten kesätyö: Tutustu työelämään ja tienaa 2021
Hakuaika: 19.02.2021 klo 13:00 - 15.03.2021 klo 19:00

Ikaalisten kaupunki tarjoaa nuorille 2 viikon mittaisia kesätyöjaksoja. Tutustu työelämään ja tienaa -jaksoja on yhteensä 41 ja ne sijoittuvat kunnan eri hallintokuntiin kesäkuukausiksi.

Tutustu työelämään työjaksot:
– Tarkoitettu 15 vuotta täyttäneille nuorille.
– Työjakso on 2 viikkoa (14 päivää)
– Työaika 6 h / pv +ruokatauko ja 5 työpäivää / vko.
– Palkka 365 € yhteensä koko työjaksolta sisältäen kaikki korvaukset kuten lomarahat.

Hallintokunnissa paikkoja on seuraavasti:
– Sivistysosasto 17 kesätyöjaksoa
– Tekninen osasto 16 kesätyöjaksoa
– Sosiaali- ja terveysosasto 8 kesätyöjaksoa

Sairaanhoitajan sijaisuus terveyskeskussairaalassa
Hakuaika: 16.02.2021 klo 06:00 - 16.03.2021 klo 14:00

Etsimme sairaanhoitajia kesätyöhön terveyskeskussairaalan osastolle.

Terveyskeskussairaalassa on 16 potilaspaikkaa ja työ on kolmivuorotyötä. Työtä tehdään tiiviissä yhteistyössä vastaanottotoiminnan, kotihoidon ja kotisairaalan kanssa.

Tarjoamme nykyaikaiset työskentelyolosuhteet ja hyvän perehdytyksen tehtäviin.

Edellytämme työntekijältä aktiivista työotetta ja yhteistyökykyä.

Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on laillistetun sairaanhoitajan tutkinto (Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/1994 mukainen pätevyys). Lisäksi edellytämme tartuntatautilain (48 §) mukaista rokotussuojaa.

Työaika on 38h 15 min /vko, jaksotyöaika. Muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti

Sairaanhoitajan sijaisuus vastaanottotoiminta
Hakuaika: 16.02.2021 klo 06:00 - 16.03.2021 klo 14:00

Etsimme sairaanhoitajia kesätyöhön terveyskeskuksen vastaanottotoimintaan.

Vastaanottotoimintaan kuuluu hoitajavastaanotto, ajanvaraus ja kiirevastaanotto. Työ on parillisilla viikoilla arkisin tehtävää päivätyötä. Parittomilla viikoilla Ikaalisissa on iltapäivystys klo 18 asti ja viikonloppuisin klo 9 – 18. Työtä tehdään tiiviissä yhteistyössä Ikaalisten terveyskeskussairaalan, kotihoidon ja kotisairaalan kanssa.

Tarjoamme nykyaikaiset työskentelyolosuhteet ja hyvän perehdytyksen tehtäviin.

Edellytämme työntekijältä aktiivista työotetta ja yhteistyökykyä.

Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on laillistetun sairaanhoitajan tutkinto (Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/1994 mukainen pätevyys). Lisäksi edellytämme tartuntatautilain (48 §) mukaista rokotussuojaa.

Työaika on 38h 15 min /vko, jaksotyöaika. Muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti.

Sijaisuuksista ensimmäinen alkaa jo huhtikuussa ja kaikki viimeistään kesäkuussa.

Terveydenhoitaja
Hakuaika: 16.02.2021 klo 06:00 - 16.03.2021 klo 14:00

Etsimme Ikaalisten neuvolaan kesätyöhön terveydenhoitajaa tai sairaanhoitajaa.

Tarjoamme nykyaikaiset työskentelyolosuhteet ja hyvän perehdytyksen tehtäviin.

Edellytämme työntekijältä aktiivista työotetta ja yhteistyökykyä.

Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on laillistetun terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan tutkinto (Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/1994 mukainen pätevyys). Lisäksi edellytämme tartuntatautilain (48 §) mukaista rokotussuojaa.

Työaika on 38h 15 min /vko. Muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti.

Terveyskeskusavustajan sijaisuus on täytetty
Hakuaika: 17.02.2021 klo 15:00 - 17.03.2021 klo 13:00

Ikaalisten terveyskeskus etsii vastaanottopalveluihin terveyskeskusavustajan sijaista.

Tehtävään kuuluu potilasasiakirjojen hallintaa, arkistointia, laskutusta ja asiakaspalvelutyötä. Meillä on käytössä LifeCare -potilastietojärjestelmä.

Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on lähihoitajan tutkinto. Voimme ottaa huomioon myös sellaiset hakijat, joilla ei ole lähihoitajan tutkintoa, mutta joilla on kokemusta vastaavasta työstä. Täytämme tehtävän mahdollisimman pian.

Ota yhteyttä puhelimitse, sähköpostitse tai täytä hakemus.

Osastonhoitajan virka vastaanottopalveluissa
Hakuaika: 24.02.2021 klo 16:00 - 18.03.2021 klo 10:00

Haemme Ikaalisten terveyskeskukseen vastaanottotoimintaan osastohoitajaa vakituiseen virkasuhteeseen.

Tarjoamme osastonhoitajalle mielenkiintoisen ja laaja-alaisen vastuualueen, johon kuuluvat lääkäreiden ja hoitajien vastaanotto sekä terveyskeskussairaala.

Tehtävään sisältyy hoitohenkilöstön, toiminnan ja talouden johtaminen sekä hoitotyön johtaminen ja kehittäminen. Osastonhoitaja tekee tiivistä yhteistyötä sosiaali- ja terveystoimen, kaupungin muiden yksiköiden ja organisaation ulkopuolisten tahojen kanssa. Työhön kuuluu myös PirSote ja KOMAS hanketyötä.

Edellytämme aikaisempaa kokemusta esimiestyöstä. Arvostamme hyviä yhteistyötaitoja, joihin kuuluu keskustelutaito ja kyky kuunnella ja ymmärtää työntekijöiden ja yhteistyökumppaneiden eriäviäkin mielipiteitä. Mikäli vastaat kuvausta ja sinulla on myös päätöksentekokykyä, olet kiinnostunut hoitotyön kehittämisestä ja hallitset verkostoitumisen, olet juuri etsimämme henkilö.

Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on soveltuva terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen pätevyys täydennettynä hallinnon opinnoilla. Edellytämme tartuntatautilain (48 §) mukaista rokotussuojaa.

Viran voi vastaanottaa 1.4.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan. Tehtäväkohtainen palkka on 3289,65 €. Muut ehdot määräytyvät KVTES:n mukaisesti. Valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus ennen viran vastaanottamista. Koeaika on kuusi kuukautta.

Nuoriso-ohjaaja
Hakuaika: 03.03.2021 klo 13:00 - 19.03.2021 klo 10:00

Haemme osaavaa, innostunutta ja oma-aloitteista nuoriso-ohjaajaa toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen Ikaalisten kaupungille. Työ alkaa 29.3.2021 tai sopimuksen mukaan.

Meillä on yli 30-vuotta toiminut nuorisotila Vienola, joka on vakiinnuttanut asemansa nuorten kohtaamispaikkana. Ainutlaatuinen toimintaympäristö tehdä töitä, toteuttaa nuorisotyötä vahvalla ammattitaidolla ja helposti lähestyttävällä persoonalla.

https://drive.google.com/file/d/1lUPiXow9hUvenAbgc4Gs36lE7TzkqpID/view?usp=sharing

Digitaaliseen nuorisotyöhön tarvitaan osaamista ja vastuullasi on myös Nuorisopalveluiden some-kanavien koordinointi. Retki- ja loma-ajan toiminnan suunnittelu ja toteutus, Kouluchillaus, Kutosten kurssi, jalkautuva nuorisotyö, iltaohjaajien lähiesimiehiys, verkostoyhteistyö jne., monta mielenkiintoista osa-aluetta tarjolla tässä työssä. Koulunuorisotyöntekijä aloittaa hanketyössä myös maaliskuussa ja mahdollistaa yhteisiä, uusia toimintoja.

Odotamme hyviä organisointi-, yksilö- ja ryhmäohjaustaitoja sekä kehittävää työotetta ja kykyä toimia itsenäisesti erilaisissa tilanteissa. Koska työtä tehdään eri toimijoiden kanssa, tarvitaan myös yhteistyökykyä ja joustavuutta. Positiivinen ja motivoitunut asenne työn tekemiseen heijastuu niin kohderyhmänä oleviin lapsiin ja nuoriin kuin verkostoonkin. Oleellista on innostua ja innostaa nuoria, kuunnella ja kuulla sekä olla aidosti läsnä kulloisessakin tilanteessa. Tehtävään kuuluu nuorten kohtaamista ja ohjaamista erilaisissa toimintaympäristöissä, myös verkossa, sekä monialaista yhteistyötä verkostoissa. Sosiaalisen median tuntemus ja siellä toimiminen katsotaan tehtävässä eduksi. Pääset osallistumaan myös nuorten vaikuttamistyöhön. Harrastamisen Suomen mallin kerho-ohjaus ja hankkeen koordinointi kuuluu myös työnkuvaan

Nuoriso-ohjaajan työ sijoittuu paljolti nuorten vapaa-aikaan eli painottuu ilta- ja viikonlopputyöhön. Edellytämme oman auton käyttöä sekä ajokorttia tehtävän hoitamisessa.

Tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva alempi ammattikorkeakoulututkinto, aikaisempi opistoasteinen tutkinto tai soveltuva ammatillinen perustutkinto ja työkokemusta nuorten parissa toimimisesta.

Hakemukset tulee toimittaa 19.3.2021 klo 12.00 mennessä Kuntarekryn kautta. Alkuperäiset kelpoisuuden osoittavat todistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Palkkaus ja muut työsuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Toimen täyttämisessä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa. Työaika on 38,25 tuntia/viikko. Valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Valitun on esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote.

Ikaalinen on savuton kunta.

Sairaanhoitajan keikkatöitä
Hakuaika: 15.02.2021 klo 15:00 - 30.04.2021 klo 13:00

Tervetuloa keikkailemaan Ikaalisten terveyskeskukseen.

Terveyskeskuksessamme on tarjolla keikkatyötä terveyskeskussairaalassa, jossa työ kolmivuorotyö ja lääkäreiden ja hoitajien vastaanotolla Vastaanotolla työ on kaksivuorotyö, parittomilla viikoilla arkisin työajat asettuvat klo 7:30 – 18 ja viikonloppuisin klo 9 – 18 välille. Parillisilla viikoilla työt sijoittuvat klo 7:30 – 16:15 välille. Keikkaa on tarjolla sopimuksen mukaan joko yksittäisinä päivinä tai muutamien päiven tai enintään viikon jaksoissa.

Tarjoamme hyvät työskentelyolosuhteet, asianmukaisen perehdytyksen ja kilpailukykyisen palkan.

Edellytämme työntekijältä aikaisempaa kokemuksta vastaavista tehtävistä terveydenhuollon parissa.

Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on laillistetun sairaanhoitajan tutkinto (Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/1994 mukainen pätevyys). Lisäksi edellytämme tartuntatautilain (48 §) mukaista rokotussuojaa.

Täytä hakulomake tai ota rohkeasti suoraan yhteyttä ja sovi tapaamisesta.