Skip to content
Varhaiskasvatuksen opettaja
Hakuaika: 24.05.2021 klo 09:00 - 28.06.2021 klo 05:00

IKAALISTEN KAUPUNGIN VARHAISKASVATUS

hakee joukkoonsa varhaiskasvatuksen opettajaa toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen alkaen 2.8.2021. Työsuhteen alkaessa työyksikkö on Valkean ruusun päiväkoti.

Varhaiskasvatuksen opettaja vastaa varhaiskasvatuksen suunnittelusta sekä pedagogisesta toteutuksesta, arvioinnista ja kehittämisestä yhdessä tiiminsä kanssa. Varhaiskasvatuksen osaamisen lisäksi arvostamme hyviä työyhteisötaitoja ja kehittävää työotetta. Painotamme lasten kokonaisvaltaista hyvinvointia ja liikkumisen edistämistä etenkin monipuolisissa luontoympäristöissä. Etsimämme henkilö on positiivinen, kannustava ja joustava tiimityöntekijä, jolla on hyvät vuorovaikutustaidot.

Tarjoamme mielenkiintoisen työn, kehittyvän toimintakulttuurin ja hyvän työyhteisön. Tule luomaan kanssamme laadukkaita varhaiskasvatuspalveluita ikaalislaisille lapsille!

Kelpoisuusvaatimus: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2§:n tarkoittama rikostaustaote sekä hyväksyttävä lausunto terveydentilastaan. Koeaika on 6kk.

Haastattelut järjestetään 30.6. etäyhteydellä.

Koulupsykologi
Hakuaika: 11.06.2021 klo 14:00 - 28.06.2021 klo 09:00

Oletko juuri sinä meidän uusi koulupsykologimme? Työ alkaa 5.8.2021 tai sopimuksen mukaan.

Koulupsykologi on osa meidän toimivaa oppilashuollon tiimiämme. Vahvistat koulujen oppilashuoltopalveluita osaamisellasi, jota täydentää koulukuraattori, kouluterveydenhoitaja sekä koulujen henkilöstö rehtorien johdolla. Yhteistyö sosiaali- ja terveyspalveluidemme kanssa on sujuvaa ja helppoa. Tuotamme myös sosiaali- ja terveyspalvelut kuntavetoisesti. Tehtävänkuvaasi sisältyy psykologisten tutkimusten teko, oppialshuoltohenkilöstön konsultaatio sekä tukikäynnit ja siihen on mahdollista sisällyttää myös kuntouttavaa toimintaa. Verkostomainen toimintatapa helpottaa yhteistyötä eri toimialojen kanssa, olemme ketterä ja kehittävä kunta. Työpisteesi sijaitsee uudella Valkean ruusun koululla ja tehtäviin kuuluu asiakastyö myös mm. muissa perusopetusyksiköissä. Meillä opinpolkua kulkee yhteensä noin 700 oppilasta.

Kelpoisuusvaatimuksena on psykologin tutkinto. Työ edellyttää kykyä itsenäiseen ja moniammatilliseen työskentelyyn. Eduksi katsotaan kehittävä työote.

Hakemukset tulee toimittaa 28.06.2021 klo 12.00 mennessä Kuntarekryn kautta.

Alkuperäiset kelpoisuuden osoittavat todistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Palkkaus ja muut työsuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Tehtävän täyttämisessä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa. Työaika on 38,25 tuntia/viikko. Valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Valitun on esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote.

Keikkatyötä ruoka - ja siivouspalveluissa
Hakuaika: 26.05.2021 klo 13:45 - 01.08.2021 klo 20:59

Haemme ruoka – ja siivouspalveluihin reippaita ja oma-aloitteisia keikkatyöntekijöitä. Lyhyempien sijaisuuksien kautta on hyvä mahdollisuus työllistyä myös pidempiin sijaisuuksiin. Hakijoilta edellytetään alan peruskoulutusta, hygieniapassia sekä kokemusta vastaavista tehtävistä. Työtehtäväsi voi sijoittua kouluihin ja päiväkoteihin tai vanhusten palveluihin, erilaisiin ruoka- ja siivouspalvelutehtäviin.

Kiinteistönhoitaja
Hakuaika: 21.06.2021 klo 13:38 - 06.08.2021 klo 09:00

Haemme Ikaalisten kaupungin teknisiin palveluihin

Kiinteistönhoitajaa

Kiinteistönhoitaja työskentelee kaupungin kiinteistöissä huolehtien niiden huolloista ja kunnossapidosta itsenäisesti. Työtehtävät ovat monipuolisia ja haastavia. Lisäksi kiinteistönhoitaja osallistuu kiinteistöpäivystykseen.

Kiinteistönhoitajalta edellytetään kiinteistöalan koulutusta (kiinteistönhoito, rakennus, LVI tai sähkö), vähintään 5 vuoden kokemusta vastaavista tehtävistä, oma-aloitteellisuutta, vastuuntuntoa, kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja mahdollisuutta oman auton käyttöön. Kiinteistönhoitajan tulee olla suomen kielen taitoinen.

Tehtävien menestyksellinen hoitaminen vaatii aloitteellisuutta, avoimuutta, asiakaspalveluhenkisyyttä, yhteistyökykyä ja täsmällisyyttä. Kiinteistönhoidon ohjelmien ja yleisten toimisto-ohjelmien osaamista.

Työn hoitaminen alkaa 1.9.2021 tai sopimuksen mukaan. Palkkaus määräytyy kunnallisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Valitun tulee ennen tehtävän vastaanottamista esittää hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. Ikaalisten kaupunki on savuton työpaikka. Valinnassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Haku tapahtuu sähköisesti kuntarekry.fi -palvelussa. Hakemukset ansioluetteloineen tulee toimittaa kuntarekry.fi kautta 6.8.2021 klo 12.00 mennessä.

Kaupunginpuutarhuri
Hakuaika: 21.06.2021 klo 13:30 - 06.08.2021 klo 09:00

Haemme Ikaalisten kaupungin teknisiin palveluihin virkasuhteeseen palveluhenkistä ja yhteistyökykyistä

Kaupunginpuutarhuria

Kaupunginpuutarhurin tehtäviin kuuluvat kaupungin ulkoalueiden mm. puistojen, pienvenesatamien, kiinteistöjen piha-alueiden, ulkoilureittien, urheilukenttien ylläpitoon ja rakentamiseen sekä kaupungin omistamien metsien hallinnointi. Lisäksi tehtävän kuuluu näiden osa-alueiden hallinnolliset tehtävät. Kaupunginpuutarhuri toimii vihertoimen esimiehenä.

Virkaan valittavalta edellytetään hortonomin tai hortonomi (AMK) koulutusta tai vastaava aiempi tutkinto, työnjohtokokemusta vähintään 5 vuotta puistojen tai viheralueiden kunnossapitoon liittyvistä töistä, voimassaolevaa B-korttia, oman auton käyttömahdollisuutta ja yleisimpien toimisto-ohjelmien osaamista. Hyvä suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito on tehtävän hoitamisessa välttämätön.

Eduksi katsomme kokemuksen kunta-alalta vastaavista tehtävistä ja liikuntapaikkojen hoidosta. Arvostamme oma-aloitteellisuutta sekä hyvää vuorovaikutustaitoa.

Viran hoitaminen alkaa 1.9.2021 tai sopimuksen mukaan. Palkkaus määräytyy kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Ikaalisten kaupunki on savuton työpaikka. Valinnassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Haku tapahtuu sähköisesti kuntarekry.fi -palvelussa. Hakemukset ansioluetteloineen tulee toimittaa kuntarekry.fi kautta 6.8.2021 klo 12.00 mennessä.