Skip to content
Psykologi
Hakuaika: 09.11.2021 klo 14:00 - 29.11.2021 klo 10:00

Opiskeluhuollon psykologin tehtävä sijoittuu toisen asteen oppilaitosten opiskeluhuoltoon Ikaalisissa ja Hämeenkyrössä. Työkenttään kuuluu monipuolisesti eri alojen oppilaitoksia sekä eri ikäisiä opiskelijoita. Opiskeluhuollon psykologi toimii oppilaitoksissa psyykkisen hyvinvoinnin asiantuntijana ja hänen työhönsä kuuluu mm. tukea tarvitsevien tai psyykkisesti oireilevien opiskelijoiden arviointi- ja lyhytterapeuttinen hoitotyö sekä yhteisöllisen opiskeluhuollon suunnitteluun ja toteuttamiseen osallistuminen yhdessä muun opiskeluhuollon henkilökunnan kanssa.

Kelpoisuusehtona on laillistetun psykologin pätevyys. Työssä menestyminen edellyttää itsenäistä työotetta sekä kykyä tiimityöskentelyyn. Arvostamme kokemusta opiskeluhuollosta sekä nuorten tai nuorten aikuisten kanssa työskentelystä.

Tehtäväkohtainen palkka on 3.725 euroa, muut työsuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Mahdollisuudesta etätyöhön voidaan neuvotella. Ennen tehtävän vastaanottamista hakijan tulee esittää hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä rikosrekisterilain 6 § 2 mom. tarkoittama rikosrekisteriote. Työsuhdetta solmittaessa noudatamme kuuden kuukauden koeaikaa.

Hakemukset tulee jättää Kuntarekryn kautta maanantaihin 29.11.2021 klo 12 mennessä.

Vaalitoimitsija aluevaalit 2022
Hakuaika: 28.10.2021 klo 09:00 - 30.11.2021 klo 13:00

VAALITOIMITSIJA

Ikaalisten kaupunki hakee vaalitoimitsijoita vuoden 2022 aluevaalien ennakkoäänestyksen ajalle 12.1.2022 – 18.1.2022.

Vaalitoimitsijat työskentelevät ennakkoäänestyksessä Ikaalisten kaupungin kirjastolla.

Vaatimuksena vähintään 18 vuoden ikä, luotettavuus, huolellisuus ja tarkkuus sekä hyvät ICT- ja asiakaspalvelutaidot. Aiempaa kokemusta vaalitoimitsijan työstä ei tarvita.

Vaalitoimitsijana ei voi toimia henkilö, joka on itse ehdokkaana tai jonka sisarus, puoliso, lapsi tai vanhemmat ovat ehdokkaina vaaleissa.

Vaalitoimitsijat koulutetaan vaalitoimitsijan tehtäviin. Koulutus järjestetään myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. Työaika vaihtelee päivittäin.

Palveluesimies, ruoka- ja siivouspalvelut
Hakuaika: 19.11.2021 klo 13:30 - 03.12.2021 klo 12:00

Haemme Ikaalisiin kaupungin ruoka- ja siivouspalveluihin

PALVELUESIMIESTÄ

Vastuualueellasi valmistamme aterioita ikäihmisille päivittäin yhteensä noin 200 annosta. Siivouskohteita on mm. palvelutalot ja terveyskeskus.

Palveluesimiehenä vastaat oman alueesi ruoka- ja siivouspalveluista, käytännön toiminnan organisoimisesta ja kehittämisestä. Olet avainhenkilö yhteydenpidossa asiakkaaseen. Vastaat toimipaikkojen henkilöstö- ja työvuorosuunnittelusta sekä sijaisjärjestelyistä.

Osallistut myös itse tarvittaessa toimipaikkojen päivittäiseen työskentelyyn sekä keittiössä että siivouksessa.

Sinulla on
– suurtalousesimiehen tutkinto, restonomin tutkinto tai muu vastaavan tasoinen alan koulutus
– kokemusta esimiestehtävistä
– osaamista ruokatuotannon ja siivoustyön johtamisesta ja kehittämisestä
– hyvät atk-taidot ja kokemusta tuotannonohjausjärjestelmän käytöstä
– hygieniapassi

Esimiehenä olet kannustava ja oikeudenmukainen. Olet joustava ja paineensietokykyinen etkä hätkähdä kiirettä ja nopeasti vaihtuvia tilanteita

Tehtävä on kokoaikainen ja vakituinen. Palvelutalot ja terveyskeskus on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Työ alkaa sopimuksen mukaan, mahdollisimman pian.

Palkkaus kvtes. Koeaika 6 kk.

Ikaalisten kaupunki on savuton työpaikka.

Kiinnostuitko? Laita hakemuksesi tulemaan kuntarekryn kautta.
Lisätietoja tehtävästä antaa sähköpostitse palvelupäällikkö Marja-Leena Elomaa, marja-leena.elomaa@ikaalinen.fi

Aloitamme haastattelut jo hakuaikana.

Koulupsykologi
Hakuaika: 16.11.2021 klo 10:00 - 19.12.2021 klo 10:00

Oletko juuri sinä meidän uusi koulupsykologimme? Työ alkaa 10.1.2022 tai sopimuksen mukaan.

Koulupsykologi on osa meidän toimivaa oppilashuollon tiimiämme. Vahvistat koulujen oppilashuoltopalveluita osaamisellasi, jota täydentää koulukuraattori, kouluterveydenhoitaja sekä koulujen henkilöstö rehtorien johdolla. Yhteistyö sosiaali- ja terveyspalveluidemme kanssa on sujuvaa ja helppoa, olet aktiivisesti mukana yhteistyössä muiden psykologien kanssa. Tuotamme myös sosiaali- ja terveyspalvelut kuntavetoisesti. Tehtävänkuvaasi sisältyy psykologisten tutkimusten teko, oppialshuoltohenkilöstön konsultaatio sekä tukikäynnit ja siihen on mahdollista sisällyttää myös kuntouttavaa toimintaa. Verkostomainen toimintatapa helpottaa yhteistyötä eri toimialojen kanssa, olemme ketterä ja kehittävä kunta. Työpisteesi sijaitsee mm. uudella Valkean ruusun koululla ja tehtäviin kuuluu asiakastyö myös muissa perusopetusyksiköissä. Meillä opinpolkua kulkee yhteensä noin 700 oppilasta.

Kelpoisuusvaatimuksena on psykologin tutkinto. Työ edellyttää kykyä itsenäiseen ja moniammatilliseen työskentelyyn. Eduksi katsotaan kehittävä työote.

Hakemukset tulee toimittaa 19.12.2021 klo 24:00 mennessä Kuntarekryn kautta.

Alkuperäiset kelpoisuuden osoittavat todistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Palkkaus ja muut työsuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Tehtävän täyttämisessä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa. Työaika on 37,25 tuntia/viikko. Valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Valitun on esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote.

Hakuaikaa on jatkettu ja tehtävää aiemmin hakeneet huomioidaan automaattisesti jatkohaussa.

Nuoriso-ohjaaja
Hakuaika: 29.10.2021 klo 12:00 - 31.12.2021 klo 13:00

Tervetuloa Ikaalisiin Sinä Nuoriso-ohjaaja, jolla on intoa ja tunteen paloa nuorisotyöhön!

Kehittämishalukkuus nuorisotyön kentässä ja tahtotila nuorten kanssa toimimiseen ovat avaintekijöitä työssä. Perinteinen nuorisotilatyö, mutta myös muu nuorisotyöllinen työkenttä tapahtumineen, sometuksineen, ryhmän ohjauksineen jne. erilaisissa toimintaympäristöissä on hanskassa. Ikaalisissa on alkanut myös Ankkuri-toiminta ja pääset mukaan siihenkin tiimiin.
Odotamme itsenäisen työskentelyn että yhteistyöverkostoissa toimimisen olevan sujuvaa. Tämän päivän nuorisotyön tuntemus, innovatiivisuus, digitaalinen osaaminen ja kasvatuksellinen sekä nuorten osallisuutta korostava työote kuuluvat myös nuoriso-ohjaajan työskentelyyn.
Nuoriso-ohjaajan työ sijoittuu paljolti nuorten vapaa-aikaan eli sisältää myös ilta- ja viikonlopputyötä. Työ edellyttää, että auto on käytettävissä.
Tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva alempi ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteinen tutkinto ja työkokemusta nuorisotyöstä.
Palkkaus ja muut työsuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Toimen täyttämisessä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa. Työaika on 38,25 tuntia/viikko. Valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Työ alkaa sopimuksen mukaan.

Hakemukset CV:n kanssa tulee toimittaa Kuntarekryn kautta. Alkuperäiset kelpoisuuden osoittavat todistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä. Haastattelut järjestetään erikseen sovittuna aikana. Tehtävä täytetään sopivan henkilön löydyttyä.

Lisätietoja antaa nuoriso- ja liikuntasihteeri Sari Sarkonen sari.sarkonen@ikaalinen.fi p.0447301225

Ikaalinen on savuton kunta.