Skip to content
Koulunkäynninohjaaja
Hakuaika: 15.11.2022 klo 11:45 - 30.11.2022 klo 11:45

Ikaalisten yhteiskoulussa on avoinna henkilökohtaisen koulunkäynninohjaajan tehtäviä (30h). Työ on nuoren oppimisen ohjaamista ja kokonaisvaltaista kasvun tukemista, sekä toiminnan suunnittelua yhteistyössä aineopettajien kanssa. Ohjaustyötä tehdään pienryhmässä tai osana yleisopetuksen ryhmää.

Soveltuva keskiasteen tutkinto (koulunkäyntiavustajan, lähihoitajan erikoistumisala lapset ja nuoret, nuoriso-ohjaajan tai lasten ja nuorten erityisohjaajan koulutus) tai koulunkäynninohjaajan erikoisammattitutkinto katsotaan tehtävää haettaessa eduksi, ja arvostamme aiempaa kokemusta sekä henkilökohtaisen ohjaajan tehtävistä että erityisen tuen tehtävistä.

Merkitse hakemukseesi koulutustaustasi. Alkuperäiset työ- ja tutkintotodistukset katsotaan mahdollisessa haastattelussa.

Valitun on ennen valinnan vahvistamista esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Tehtävissä noudatetaan 3 kuukauden koeaikaa.

Haku on auki 30.11.2022 asti, ja tehtävä voidaan täyttää heti sopivan hakijan löydyttyä.

Biologian ja maantiedon lehtori
Hakuaika: 25.10.2022 klo 11:35 - 30.11.2022 klo 12:35

Ikaalisten yhteiskoulu on noin 250 oppilaan ja 30 opetusalan työntekijän yläkoulu Ikaalisten keskustassa, aivan Kyrösjärven rannalla.

Haemme joukkoomme innokasta ja yhteistyökykyistä opettajaa, jolla on pedagogista näkemystä opetettaviin aineisiin. Tehtäviisi kuuluu 7. – 9. vuosiluokkien biologian ja maantiedon opettaminen, opetustunteja on 26. Yhteistyötä pääset tekemään työyhteisössämme myös koulukäynninohjaajien, laaja-alaisen erityisopettajan, erityisluokanopettajien ja koulukuraattorin kanssa. Tehtävä avataan hakuun vakituisena virkana ensi kevätlukukaudella.

Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti. Palvelussuhteen ehdot ovat voimassa olevan työ- ja virkaehtosopimuksen mukaiset (OVTES). Valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja nähtäväksi lain n:o 504/2002 mukainen rikosrekisteriote.

Tehtävän täyttämisessä noudatetaan 3 kk:n koeaikaa, ja tehtävä täytetään heti sopivan hakijan löytyessä. Ota siis yhteyttä heti ja sovi aika haastatteluun!

Sosiaalityöntekijä perhepalveluissa
Hakuaika: 16.11.2022 klo 13:00 - 30.11.2022 klo 13:00

Sosiaalityöntekijän tehtäviin perhepalveluissa kuuluvat palvelutarpeen arvioinnit, asiakaskohtainen ja suunnitelmallinen lapsiperheiden sosiaalityö sekä monipuoliset verkosto- ja yhteistyötehtävät. Alkuvaiheessa tehtävään sisältyy myös jonkin verran lastensuojelun tehtäviä.
Kelpoisuusvaatimuksena sosiaalityöntekijän virkaan on lain sosiaalihuollon ammattihenkilöistä (817/2015) 3 § ja 7 §:n mukainen kelpoisuus. Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa sosiaalityöntekijän virka voidaan täyttää tilapäisesti enintään vuoden ajan sosiaalityöntekijän ammattiin opiskelevalla henkilöllä, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön perus- ja aineopinnot sekä niihin liittyvän käytännön harjoittelun. Voit siis olla myös loppuvaiheen sosiaalityön opiskelija.
Työssä tarvitaan hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, positiivista ja kehittämismyönteistä asennetta sekä kykyä itsenäiseen ja aktiiviseen työotteeseen. Kokemus lapsiperheiden sosiaalityöstä tai lastensuojelusta katsotaan eduksi.
Työ on luonteeltaan liikkuvaa, joten ajokortti ja oman auton käyttömahdollisuus ovat välttämättömiä viran hoitamisessa.
Virka täytetään 1.12.2022 alkaen tai sopimuksen mukaan sillä edellytyksellä, että kaupunginhallitus myöntää viran täyttöön täyttöluvan. Tehtävä siirtyy Pirkanmaan hyvinvointialueelle vuoden 2023 alusta lähtien. Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät SOTE-sopimuksen mukaan. Tehtäväkohtainen palkka on 3639,11 €. Virassa noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.
Hakuaika päättyy 27.11.2022. Hakemus pyydetään jättämään sähköisesti kuntarekry.fi-palvelun kautta. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä. Valitun tulee toimittaa ennen viran vastaanottamista lääkärinlausunto soveltuvuudesta virkaan
Lisätietoja antaa johtava sosiaalityöntekijä Sonja Vuorela puh. 044 730 6694 (sähköposti: etunimi. sukunimi@ikaalinen.fi)

Palvelutyöntekijä, siivous
Hakuaika: 15.11.2022 klo 14:06 - 30.11.2022 klo 14:05

Ikaalisten kaupungin ruoka- ja siivouspalvelut huolehtii ruoka- ja siivouspalveluista mm.päiväkodeissa, kouluissa, palvelutaloissa ja terveyskeskuksesssa.

Haemme palvelutyöntekijää määräaikaiseen sijaisuuteen 30.6.2023 saakka. Tehtäviisi voi kuulua siivouksen lisäksi ateriapalveluun liittyviä tehtäviä kuten astiahuolto. Työskentelet pääsääntöisesti koululla/päiväkodissa. Toivomme sinulta positiivista asennetta, oma-aloitteisuutta ja vastuullisuutta sekä itsenäistä työotetta. Arvostamme hyvää yhteistyökykyä ja asiakaspalvelutaitoja. Hallitset siivouksen ja hygienian tärkeät periaatteet, käytännön työtehtävät sekä asiakaspalvelun. Alan koulutus katsotaan eduksi. Sinulla on riittävä suomenkielentaito.

Työaika on 38 t 15 min / vko. Työ voi sisältää myös iltavuoroja.

Ikaalinen on savuton kunta.

Aloitamme haastattelut jo hakuaikana. Työn aloitus mahdollisimman pian.

Keikkatyötä ruoka - ja siivouspalveluissa
Hakuaika: 26.10.2022 klo 07:30 - 30.11.2022 klo 21:59

Haemme ruoka – ja siivouspalveluihin reippaita ja oma-aloitteisia keikkatyöntekijöitä. Lyhyempien sijaisuuksien kautta on hyvä mahdollisuus työllistyä myös pidempiin sijaisuuksiin. Hakijoilta edellytetään alan peruskoulutusta, hygieniapassia sekä kokemusta vastaavista tehtävistä. Työtehtäväsi voi sijoittua kouluihin ja päiväkoteihin tai vanhusten palveluihin, erilaisiin ruoka- ja siivouspalvelutehtäviin, pääsääntöisesti tehtävät ovat yhdistelmätyötä.

Varhaiskasvatusyksikön johtaja
Hakuaika: 04.11.2022 klo 08:30 - 11.12.2022 klo 20:00

IKAALISTEN KAUPUNGIN VARHAISKASVATUS

hakee varhaiskasvatusyksikön johtajaa toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen.

Varhaiskasvatusyksikön johtaja vastaa kahden päiväkodin ja perhepäivähoidon kokonaisuudesta. Tehtäviin kuuluvat päiväkotien ja perhepäivähoidon pedagoginen, toiminnallinen ja hallinnollinen johtaminen, esihenkilötehtävät sekä varhaiskasvatuksen kehittäminen ja arviointi. Johtaja vastaa laadukkaan varhaiskasvatuksen toteutumisesta ja asiakastyytyväisyydestä.

Varhaiskasvatusyksikön johtajalla on vankka varhaiskasvatuksen tuntemus ja kokemusta esihenkilötyöstä, henkilö on positiivinen, kannustava ja joustava tiimityöntekijä, jolla on hyvät vuorovaikutustaidot ja itsenäinen työote arjen muuttuvissa tilanteissa.
Työtä tehdään kehittämismyönteisellä ja innostuneella otteella. Arvostamme hyviä henkilöstöjohtamisen taitoja sekä vahvaa digiosaamista.

Tarjoamme monipuolisen työn, jossa mahdollisuus tehdä työtä itsenäisesti ja kehittää varhaiskasvatuksen toimintaa innovatiivisessä organisaatiossa. Tarjoamme lisäksi hyvän perehdytyksen, johtamista tukevat rakenteet sekä tuemme työhyvinvointia eri keinoin esim. e-passilla. Tule luomaan kanssamme laadukkaita varhaiskasvatuspalveluita ikaalislaisille lapsille!

Kelpoisuusvaatimuksena on varhaiskasvatuslain 540/2018 31 §:n mukaisesti varhaiskasvatuksen opettajan (26 §) tai varhaiskasvatuksen sosionomin (27 §) kelpoisuus ja vähintään kasvatustieteen maisterin tutkinto sekä riittävä johtamistaito.
Lisäksi kelpoisuusehdot täyttävät varhaiskasvatuslain 540/2018 henkilöstöä koskevan siirtymäsäännöksen (74 § ja 75 §) mukaiset hakijat.

Virkaan valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 504/2002 tarkoittama rikostaustaote sekä hyväksyttävä lausunto terveydentilastaan. Koeaika on 6kk.

Kielitaitovaatimuksena on hyvä suullinen- ja kirjallinen suomenkielen taito.

Terveysliikuntakoordinaaattori
Hakuaika: 25.11.2022 klo 12:00 - 13.12.2022 klo 14:00

Tervetuloa liikuttamaan ikaalilaisia!

Terveysliikuntakoordinaattori vastaa liikuntapalveluiden suunnittelusta, kehittämisestä ja koordinoinnista. Työtehtävät ovat monipuolisia ja sisältävät niin hallinnon kuin käytännön työtäkin: liikunnan edistäminen, hanketyö, liikuntaneuvonta, ryhmien ohjaus, tapahtumien järjestäminen, liikuntapalveluiden talousarvion laadinta ja seuraaminen. Tärkeää on myös yhteistyö yhdistysten, kuntalaisten, oman kunnan toimijoiden ja hyvinvointialueen kanssa.

Terveysliikuntakoordinaattori työskentelee osana kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluiden tiimiä.

Etsimme siis energistä, omatoimista, yhteistyökykyistä ja idearikasta liikunta-alan ammattilaista.

Kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva ammattikorkeakoulu- tai toisen asteen tutkinto. Vakanssia täytettäessä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa. Työ- ja tutkintotodistukset esitetään haastattelussa. Valitun on ennen valinnan vahvistamista toimitettava lääkärintodistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä) mukainen rikosrekisteriote viimeistään 30 päivän kuluttua valitsemispäätöksen tiedoksisaannista.

Ikaalisten kaupunki on savuton kunta.