Sijaisia siivouspalveluihin
Hakuaika: 09.01.2020 klo 06:00 – 28.02.2020 klo 10:00

Etsimme lyhyt- ja pidempiaikaisia sijaisia laitoshuoltajan tehtäviin
Voit olla joko opiskelija, jo alalle valmistunut ammattilainen tai alalle aikova.
Työtä tehdään aamu- ja iltavuorossa ja tarvitsemme sijaisia myös viikonlopuksi.
Arvostamme oma-aloitteisuutta, joustavuutta ja hyvää työmotivaatiota

Varhaiskasvatuksen opettaja
Hakuaika: 11.02.2020 klo 10:00 – 06.03.2020 klo 14:00

IKAALISTEN KAUPUNGIN VARHAISKASVATUS

hakee joukkoonsa varhaiskasvatuksen opettajaa sijaisuuteen 1-5-vuotiaiden lasten sisarusryhmään Kakkospesän päiväkotiin ajalle 7.4.2020-18.2.2021.

Varhaiskasvatuksen opettaja vastaa varhaiskasvatuksen suunnittelusta sekä pedagogisesta toteutuksesta, arvioinnista ja kehittämisestä yhdessä tiiminsä kanssa. Olemme rakentamassa uudenlaista varhaiskasvatuksen arkea koko työyhteisön kesken, joten varhaiskasvatuksen osaamisen lisäksi arvostamme hyviä työyhteisötaitoja ja kehittävää työotetta. Lisäksi liikkumista edistävän toimintakulttuurin rakentaminen on yksi painopistealueemme. Etsimämme henkilö on siis positiivinen, kannustava ja joustava tiimityöntekijä, jolla on hyvät vuorovaikutustaidot.

Tarjoamme mielenkiintoisen työn, kehittyvän toimintakulttuurin ja hyvän työyhteisön. Tule luomaan kanssamme laadukkaita varhaiskasvatuspalveluita ikaalislaisille lapsille!

Kelpoisuusvaatimus: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus.
Kelpoisuuden omaavien hakijoiden puuttuessa, haussa huomioidaan myös alaa opiskelevat hakijat.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2§:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Etsivä nuorisotyöntekijä (sijaisuus)
Hakuaika: 21.02.2020 klo 14:00 – 13.03.2020 klo 21:59

Ikaalisten kaupunki hakee etsivää nuorisotyöntekijää
sijaisuuteen ajalle 27.4.-26.8.2020

Etsivän nuorisotyön tehtävänä on nuorisolain mukaisesti tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja auttaa häntä sellaisten palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen kasvuaan, itsenäistymistään, osallisuuttaan yhteiskuntaan ja muuta elämänhallintaansa sekä pääsyään koulutukseen ja työmarkkinoille.

Toimeen valittavalta edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa ja kokemusta nuorten kanssa tehtävästä työstä. Pätevien hakijoiden puuttuessa opintojen loppuvaiheessa olevat opiskelijat voidaan huomioida sijaisuutta täytettäessä.

Työntekijältä toivotaan oma-aloitteisuutta, hyviä vuorovaikutustaitoja, kykyä itsenäiseen työskentelyyn, palvelu- ja koulutusjärjestelmien tuntemusta sekä moniammatillisen tiimi- ja verkostotyön osaamista.

Palkkaus ja muut ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Toimi täytetään määräajaksi 27.4. – 26.8.2020 ja sen täyttämisessä noudatetaan yhden (1) kuukauden koeaikaa. On mahdollista, että sijaisuus jatkuu vuoden 2020 loppuun saakka, mutta tämä varmistuu myöhemmin.

Toimi täytetään ehdollisena, kunnes valittu on esittänyt työnantajalle hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan sekä lain 504/2002 (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä) mukaisen rikosrekisteriotteen viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista.

Hakemukset toimitetaan sähköisesti kuntarekry.fi palvelun kautta.

Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.