Skip to content
Koulupsykologi
Hakuaika: 05.07.2021 klo 11:00 - 02.08.2021 klo 09:00

Oletko juuri sinä meidän uusi koulupsykologimme? Työ alkaa 1.9.2021 tai sopimuksen mukaan.

Koulupsykologi on osa meidän toimivaa oppilashuollon tiimiämme. Vahvistat koulujen oppilashuoltopalveluita osaamisellasi, jota täydentää koulukuraattori, kouluterveydenhoitaja sekä koulujen henkilöstö rehtorien johdolla. Yhteistyö sosiaali- ja terveyspalveluidemme kanssa on sujuvaa ja helppoa. Tuotamme myös sosiaali- ja terveyspalvelut kuntavetoisesti. Tehtävänkuvaasi sisältyy psykologisten tutkimusten teko, oppialshuoltohenkilöstön konsultaatio sekä tukikäynnit ja siihen on mahdollista sisällyttää myös kuntouttavaa toimintaa. Verkostomainen toimintatapa helpottaa yhteistyötä eri toimialojen kanssa, olemme ketterä ja kehittävä kunta. Työpisteesi sijaitsee uudella Valkean ruusun koululla ja tehtäviin kuuluu asiakastyö myös mm. muissa perusopetusyksiköissä. Meillä opinpolkua kulkee yhteensä noin 700 oppilasta.

Kelpoisuusvaatimuksena on psykologin tutkinto. Työ edellyttää kykyä itsenäiseen ja moniammatilliseen työskentelyyn. Eduksi katsotaan kehittävä työote.

Hakemukset tulee toimittaa 2.8.2021 klo 12.00 mennessä Kuntarekryn kautta.

Alkuperäiset kelpoisuuden osoittavat todistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Palkkaus ja muut työsuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Tehtävän täyttämisessä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa. Työaika on 38,25 tuntia/viikko. Valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Valitun on esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote.

Terveysliikuntakoordinaattori
Hakuaika: 08.07.2021 klo 12:30 - 04.08.2021 klo 09:00

TERVEYSLIIKUNTAKOORDINAATTORI
Haemme toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen innostavaa, itsenäistä ja kehittävää työotetta, ohjauksellista ja organisointitaitovalmiutta sekä tiimi- ja verkostotyötaitoja omaavaa, terveysliikuntaan suuntautunutta liikunnanohjaajaa tai fysioterapeuttia. Tehtäviin kuuluu terveysliikunnan suunnittelu, organisointi ja ohjaustyöt, mm. matalankynnyksen liikuntaryhmät, liikuntaneuvonta ja tapahtumien järjestäminen eri sidosryhmien kanssa. Liikuntaryhmiä on lapsista ikäihmisiin. Tehtävään sisältyy Liikunnallista elämäntapaa edistävän liikuntahankkeen (liikuntaneuvonta) raportointitehtävät. Työaika 38,25 h/vko. Palkka määräytyy voimassa olevan kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

Kelpoisuusehtona tehtävään on liikunnanohjaajan (AMK- tai opistotasoinen) tai fysioterapeutin tutkinto sekä työkokemusta alalta. Lisäksi kokemus terveysliikunnasta ja hanketyöstä katsotaan eduksi. Työ edellyttää, että auto on käytettävissä.

Valitun on toimitettava liikuntatoimelle hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen toimen vastaanottamista sekä esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 504/2002 mukainen rikosrekisterinote.

Toimen täyttämisessä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa. Työ alkaa 6.9.2021 tai sopimuksen mukaan.
Hakemukset CV:n kanssa tulee toimittaa 4.8.2021 klo 12.00 mennessä Kuntarekryn kautta. Alkuperäiset kelpoisuuden osoittavat todistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä. Haastattelut järjestetään vkolla 32.

Kiinteistönhoitaja
Hakuaika: 21.06.2021 klo 13:38 - 06.08.2021 klo 09:00

Haemme Ikaalisten kaupungin teknisiin palveluihin

Kiinteistönhoitajaa

Kiinteistönhoitaja työskentelee kaupungin kiinteistöissä huolehtien niiden huolloista ja kunnossapidosta itsenäisesti. Työtehtävät ovat monipuolisia ja haastavia. Lisäksi kiinteistönhoitaja osallistuu kiinteistöpäivystykseen.

Kiinteistönhoitajalta edellytetään kiinteistöalan koulutusta (kiinteistönhoito, rakennus, LVI tai sähkö), vähintään 5 vuoden kokemusta vastaavista tehtävistä, oma-aloitteellisuutta, vastuuntuntoa, kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja mahdollisuutta oman auton käyttöön. Kiinteistönhoitajan tulee olla suomen kielen taitoinen.

Tehtävien menestyksellinen hoitaminen vaatii aloitteellisuutta, avoimuutta, asiakaspalveluhenkisyyttä, yhteistyökykyä ja täsmällisyyttä. Kiinteistönhoidon ohjelmien ja yleisten toimisto-ohjelmien osaamista.

Työn hoitaminen alkaa 1.9.2021 tai sopimuksen mukaan. Palkkaus määräytyy kunnallisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Valitun tulee ennen tehtävän vastaanottamista esittää hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. Ikaalisten kaupunki on savuton työpaikka. Valinnassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Haku tapahtuu sähköisesti kuntarekry.fi -palvelussa. Hakemukset ansioluetteloineen tulee toimittaa kuntarekry.fi kautta 6.8.2021 klo 12.00 mennessä.

Lisätietoja tehtävästä antaa 9.7.2021 asti:
Rakennuspäällikkö Jari Kohtanen, puh 044 730 1245

Kaupunginpuutarhuri
Hakuaika: 21.06.2021 klo 13:30 - 06.08.2021 klo 09:00

Haemme Ikaalisten kaupungin teknisiin palveluihin virkasuhteeseen palveluhenkistä ja yhteistyökykyistä

Kaupunginpuutarhuria

Kaupunginpuutarhurin tehtäviin kuuluvat kaupungin ulkoalueiden mm. puistojen, pienvenesatamien, kiinteistöjen piha-alueiden, ulkoilureittien, urheilukenttien ylläpitoon ja rakentamiseen sekä kaupungin omistamien metsien hallinnointi. Lisäksi tehtävän kuuluu näiden osa-alueiden hallinnolliset tehtävät. Kaupunginpuutarhuri toimii vihertoimen esimiehenä.

Virkaan valittavalta edellytetään hortonomin tai hortonomi (AMK) koulutusta tai vastaava aiempi tutkinto, työnjohtokokemusta vähintään 5 vuotta puistojen tai viheralueiden kunnossapitoon liittyvistä töistä, voimassaolevaa B-korttia, oman auton käyttömahdollisuutta ja yleisimpien toimisto-ohjelmien osaamista. Hyvä suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito on tehtävän hoitamisessa välttämätön.

Eduksi katsomme kokemuksen kunta-alalta vastaavista tehtävistä ja liikuntapaikkojen hoidosta. Arvostamme oma-aloitteellisuutta sekä hyvää vuorovaikutustaitoa.

Viran hoitaminen alkaa 1.9.2021 tai sopimuksen mukaan. Palkkaus määräytyy kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Ikaalisten kaupunki on savuton työpaikka. Valinnassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Haku tapahtuu sähköisesti kuntarekry.fi -palvelussa. Hakemukset ansioluetteloineen tulee toimittaa kuntarekry.fi kautta 6.8.2021 klo 12.00 mennessä.

Lisätietoja tehtävästä antavat
Tekninen johtaja Satu Rask, puh 044 730 1262 (2.7.2021 asti)
Rakennuspäällikkö Jari Kohtanen, puh 044 730 1245 (9.7.2021 asti)

Johtava sosiaalityöntekijä
Hakuaika: 21.07.2021 klo 12:00 - 18.08.2021 klo 12:00

Ikaalisten kaupunki julistaa haettavaksi
JOHTAVAN SOSIAALITYÖNTEKIJÄN VIRAN

Ikaalisten kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut toimivat moniammatillisesti ja asiakaslähtöisesti. Palvelut jakautuvat kahteentoista suurtuotteeseen, joista johtavan sosiaalityöntekijän vastuulle kuuluvat perhepalvelut ja aikuissosiaalityö. Sosiaali- ja terveyspalveluista suurin osa löytyy saman katon alta yhteisestä sosiaali- ja terveyskeskuksesta.

Perhepalveluiden suurtuotteeseen kuuluvat lastensuojelu, perheneuvonta, opiskeluhuollon psykologipalvelut, lapsiperheiden sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut ja perhetyö. Aikuissosiaalityön suurtuotteeseen kuuluvat aikuisasiakkaiden sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut, ehkäisevä ja täydentävä toimeentulotuki sekä sosiaalinen kuntoutus.

Perhepalveluiden tiimiin kuuluvat sosiaalityöntekijä-lastenvalvoja, sosiaalityöntekijä, sosiaaliohjaaja sekä kaksi perhetyöntekijää. Perheneuvonnassa työskentelee 3 psykologia, joista yksi Ikaalisissa ja kaksi Hämeenkyrössä, sekä konsultoiva lastenpsykiatri. Aikuissosiaalityön tiimiin kuuluu sosiaalityöntekijä ja sosiaaliohjaaja.

Johtava sosiaalityöntekijä vastaa perhepalveluiden ja aikuissosiaalityön palvelukokonaisuudesta ja kehittämisestä, johtaa ja hallinnoi ostopalveluja sekä tekee myös asiakastyötä lastensuojelussa ja lapsiperheiden sosiaalipalveluissa. Johtava sosiaalityöntekijä on sote-johtoryhmän jäsen. Hän osallistuu myös Pirsote- ja Komas-hankkeisissa Pirkanmaan hyvinvointialueen valmisteluun.

Kelpoisuusvaatimuksena virkaan on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7 §:n mukainen sosiaalityöntekijän pätevyys sekä Valviran rekisteröinti.

Edellytämme hakijalta itsenäistä päätöksentekokykyä, huolellista ja kehittävää työotetta, hyviä vuorovaikutustaitoja sekä kykyä toimia moniammatillisissa verkostoissa. Työ vaatii myös hyvää paineensietokykyä, organisointitaitoja ja ymmärrystä henkilöstö- ja taloushallinnosta. Eduksi katsotaan aiempi työkokemus perhepalveluiden ja aikuissosiaalityön alalta sekä esimiestyöstä.

Tarjoamme mahdollisuuden kehittää palveluita yhdessä toimivan tiimin kanssa, vastuullisen ja itsenäisen työn sekä pienen kaupungin mutkattoman ilmapiirin ja joustavat yhteistyömahdollisuudet. Ikaalisten kaupunki on aktiivisesti mukana maakunnallisissa kehittämishankkeissa ja viestimme toiminnastamme sosiaalisessa mediassa.

Virka täytetään 13.9.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan. Palkkaus on KVTES:n mukainen. Virassa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Tehtävään valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Hakemukset tulee jättää Kuntarekryn kautta 18.8.2021 klo 15.00 mennessä.

Sairaanhoitaja
Hakuaika: 12.07.2021 klo 09:00 - 20.08.2021 klo 09:00

Etsimme vuorotteluvapaan ehdot täyttävää sairaanhoitajaa työskentelemään Ikaalisten terveyskeskussairaalaan kuuden kuukauden ajaksi.

Terveyskeskussairaala sijaitsee Ikaalisten keskustassa. Samassa rakennuksessa toimivat kaikki sote-palvelut, joten yhteistyö eri yksiköiden välillä on helppoa ja joustavaa. Yhteistyötä tehdään erityisesti päivystyksen ja kotihoidon sekä kotisairaalan kanssa.

Terveyskeskussairaalassa on 16 potilaspaikkaa, joissa hoidetaan akuutisti sairastuneita ikaalislaisia potilaita. Osastolla toteutetaan yksilövastuista hoitotyötä, jokaisella hoitajalla on vuorossa omat potilaat. Työ on kolmivuorotyötä.

Tarjoamme nykyaikaiset työskentelyolosuhteet ja hyvän perehdytyksen tehtävään. Edellytämme työntekijältä oma-aloitteisuutta ja hyvää yhteistyökykyä sekä oman työyksikön jäsenten että yhteistyökumppaneiden kanssa.

Tehtävä täytetään heti, kun löytyy kelpoisuusehdot täyttävä hakija, joka on täyttää vuorotteluvapaan sijaisen kriteerit. Voit tarkistaa, täytätkö vuorotteluvapaan sijaisen kriteerit katsomalla TE-toimiston sivuilta osoitteesta: https://www.te-palvelut.fi/tyonhakijalle/loyda-toita/vuorotteluvapaa

Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on laillistetun sairaanhoitajan tutkinto (Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/1994 mukainen pätevyys). Lisäksi edellytämme tartuntatautilain (48 §) mukaista rokotussuojaa.

Työaika on 38h 15min/vko, työ on kolmivuorotyötä ja palvelussuhteen muut ehdot määräytyvät kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti.