Toimistosihteeri
Hakuaika: 13.08.2020 klo 06:00 – 27.08.2020 klo 13:00

Ikaalisen sotekeskuksessa on haettavissa toistaiseksi voimassa oleva toimistosihteerin työsuhde. Hakijalta edellytämme terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä annetun lain (559/1994, asetus 564/1994) mukaista lähihoitajan tutkintoa.
Toimistosihteerin ensisijainen työhön sijoittuminen on hoitajien ja lääkäreiden vastaanottopalveluissa. Työ pitää sisällään asiakasohjausta, hoidontarpeen arviointia ja talous- ja toimistotyötä. Työaika pääsääntöisesti maanantaista – perjantaihin päivätyö.
Hakijalta odotamme asiakaslähtöistä työotetta ja hyviä työelämätaitoja. Kiinnostus arkistotyötä kohtaan nähdään vahvuutena.

yksilö- ja ryhmävalmentaja
Hakuaika: 13.08.2020 klo 13:00 – 30.08.2020 klo 20:59

Ikaalisten kaupunki julistaa haettavaksi
Yksilö- ja ryhmävalmentajan toimen
Ikaalisten kaupungin työllisyyspalvelut sisältävät työpajan, starttipajan ja etsivän nuorisotyön. Haemme yksilö- ja ryhmävalmentajan toimeen innokasta ja osaavaa sosionomia. Toimeen valittavalla on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) mukainen kelpoisuus sekä Valviran myöntämä ja rekisteröity sosiaalihuollon ammattioikeus.

Työtehtäviin kuuluu mm.
– omavalmentajana toimiminen
– asiakkaiden syvennetty palvelutarpeen arviointi
– asiakkaiden osaamisen kartoittaminen
– yksilöllisten suunnitelmien teko yhdessä asiakkaan kanssa
– yksilövalmennusta
– seuranta ja raportointi eri menetelmiä käyttäen
– moniammatillinen verkostoyhteistyö
– työn ja työpajatoiminnan kehittäminen
– asiakkaiden arjenhallinnan kokonaisvaltainen tukeminen ja kehittäminen
– Ikaalisten kaupungissa on meneillään toimenkuvien tarkistamisen ja kehittäminen. Tämän myötä
toimenkuvaa tullaan tulevaisuudessa tarkistamaan.

Edellytämme

– sosionomin koulutusta
– kokemusta asiakkaiden yksilö- ja ryhmäohjauksesta
– kokemusta eri asiakasryhmien kanssa tehtävästä työstä
– ennakkoluulotonta, oma-aloitteista, energistä ja joustavaa työskentelyotetta
– hyvää organisointikykyä ja tiimityöskentelytaitoa

Arvostamme
– työkokemusta työllistymistä ja osallisuutta edistävistä palveluista.
– kokemusta moniammatillisesta yhteistyöstä eri viranomaisten kesken

Tarjoamme
– mahdollisuuden kehittää työtä ja olla osana moniammatillista tiimiä, joka innovoi uudenlaisia työmenetelmiä.

Palkkaus ja muut ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Toimi täytetään toistaiseksi voimassa olevana (edellyttää valtion rahoituksen jatkumista) ja sen täyttämisessä noudatetaan neljän (4) kuukauden koeaikaa.

Työ alkaa 5.10.2020 tai sopimuksen mukaan.