Skip to content

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisten lupien julkipanot

Perusopetuksen laaja-alainen erityisopettaja
Hakuaika: 29.03.2024 klo 11:00 - 19.04.2024 klo 06:00

Ikaalisten kaupungin sivistyspalveluissa julistetaan haettavaksi laaja-alaisen erityisopettajan virka Ikaalisten yhteiskoululla 1.8.2024 alkaen. Ikaalisten keskustassa sijaitseva koulu on noin 240 oppilaan ja 30 opetusalan työntekijän yläkoulu.

Haemme joukkoomme yhteistyökykyistä opettajaa, jolla on vahva pedagoginen näkemys erityisopetuksesta. Toivomme, että sinulla on osaamista oppilaiden monipuolisen hyvinvoinnin tukemiseen ja näkemystä erityisopetuksen kehittämiseksi Ikaalisten yhteiskoulussa. Tehtäviisi kuuluu 7. – 9. vuosiluokkien opettaminen yhdessä aineopettajien, erityisluokanopettajien ja koulunkäynninohjaajien kanssa.

Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti. Kelpoisten hakijoiden puuttuessa tehtävä voidaan täyttää määräaikaisesti lukuvuodeksi 2024-2025. Palvelussuhteen ehdot ovat voimassa olevan työ- ja virkaehtosopimuksen mukaiset (OVTES). Valitun on toimitettava nähtäväksi lain n:o 504/2002 mukainen rikostaustaote.

Viran täyttämisessä noudatetaan 6 kk:n koeaikaa.

Perusopetuksen kielten päätoiminen tuntiopettaja
Hakuaika: 29.03.2024 klo 12:30 - 22.04.2024 klo 05:00

Ikaalisten kaupungin sivistyspalveluissa julistetaan haettavaksi perusopetuksen kielten päätoimisen tuntiopettajan tehtävä Ikaalisten yhteiskoululla 5.8.2024 alkaen.

Haemme joukkoomme yhteistyökykyistä opettajaa, jolla on vahva pedagoginen näkemys opetettaviin aineisiin. Toivomme, että sinulla on monipuolista osaamista oppilaiden hyvinvoinnin tukemiseen ja näkemystä kieltenopetuksen kehittämiseksi. Lukuvuonna 2024-25 tehtäviisi kuuluu 7. – 9. vuosiluokkien englannin ja ruotsin kielten opettaminen.

Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti. Kelpoisten hakijoiden puuttuessa tehtävä voidaan täyttää määräaikaisesti lukuvuodeksi 2024-2025. Palvelussuhteen ehdot ovat voimassa olevan työ- ja virkaehtosopimuksen mukaiset (OVTES). Valitun on toimitettava nähtäväksi lain n:o 504/2002 mukainen rikostaustaote.

Viran täyttämisessä noudatetaan 4 kk:n koeaikaa.

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Hakuaika: 05.04.2024 klo 11:00 - 26.04.2024 klo 13:00

Ikaalisten kaupungin sivistyspalveluihin haetaan varhaiskasvatuksen erityisopettajaa määräaikaseen tehtävään ajalle 5.8.2024-4.6.2025.

Oletko vuorovaikutuksen ja varhaiskasvatuksen tuen ammattilainen? Teetkö työtäsi ratkaisukeskeisesti, keskustellen ja lapsen osallisuutta edistäen? Jos vastauksesi on kyllä, olet juuri etsimämme henkilö täydentämään kehittyvää varhaiskasvatusyhteisöämme!

IKAALISTEN KAUPUNGIN VARHAISKASVATUS
hakee varhaiskasvatuksen erityisopettajaa määräaikaiseen työsuhteeseen 5.8.2024-4.6.2025.

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja vastaa tukea tarvitsevien lasten varhaiskasvatuksen suunnittelusta, toteutuksesta, arvioinnista ja kehittämisestä yhdessä tiimien ja esihenkilöiden kanssa. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja työskentelee useammassa varhaiskasvatusyksikössä. Tehtävässä painottuu inklusiivinen varhaiskasvatustyö lapsiryhmissä.

Varhaiskasvatuksen kolmitasoisen tuen osaamisen lisäksi arvostamme hyviä työyhteisötaitoja ja kehittävää työotetta. Painotamme lasten kokonaisvaltaista hyvinvointia. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja tekee moniammatillista yhteistyötä tukea tarvitsevien lasten asioissa.

Tarjoamme mielenkiintoisen ja itsenäisen työn, kehittyvän toimintakulttuurin ja hyvän työyhteisön. Tule luomaan kanssamme laadukkaita varhaiskasvatuspalveluita ikaalislaisille lapsille! Tuemme hyvinvointiasi eri keinoin esim. erinomaisilla henkilöstöeduilla, e-passilla sekä työhyvinvointihankkeella.

Kelpoisuusvaatimus: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus, 30 §

1)kelpoisuus varhaiskasvatuksen opettajan tehtävään, jonka lisäksi on suoritettu erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot, joista säädetään valtioneuvoston asetuksella; tai

2)kasvatustieteen maisteri pääaineena erityispedagogiikka (varhaiserityisopettajan koulutus).

Haussa huomioidaan myös alaa opiskelevat työntekijät.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2§:n tarkoittama rikostaustaote sekä hyväksyttävä lausunto terveydentilastaan. Koeaika on 6kk.

Kielitaitovaatimuksena on hyvä suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito.

Keikkatyötä ruoka - ja siivouspalveluissa
Hakuaika: 05.03.2024 klo 09:36 - 31.05.2024 klo 20:59

Haemme ruoka – ja siivouspalveluihin reippaita ja oma-aloitteisia keikkatyöntekijöitä. Lyhyempien sijaisuuksien kautta on hyvä mahdollisuus työllistyä myös pidempiin sijaisuuksiin. Hakijoilta edellytetään alan peruskoulutusta, hygieniapassia sekä kokemusta vastaavista tehtävistä. Työtehtäväsi voi sijoittua kouluihin ja päiväkoteihin, erilaisiin ruoka- ja siivouspalvelutehtäviin, pääsääntöisesti tehtävät ovat yhdistelmätyötä.