Skip to content
Nuoriso-ohjaaja
Hakuaika: 27.09.2021 klo 12:00 - 19.10.2021 klo 12:00

Tervetuloa Ikaalisiin Sinä Nuoriso-ohjaaja, jolla on intoa ja tunteen paloa nuorisotyöhön!
Kehittämishalukkuus nuorisotyön kentässä ja tahtotila nuorten kanssa toimimiseen ovat avaintekijöitä työssä. Perinteinen nuorisotilatyö, mutta myös muu nuorisotyöllinen työkenttä tapahtumineen, sometuksineen, ryhmän ohjauksineen jne. erilaisissa toimintaympäristöissä on hanskassa. Ikaalisissa on alkanut myös Ankkuri-toiminta ja pääset mukaan siihenkin tiimiin.
Odotamme itsenäisen työskentelyn että yhteistyöverkostoissa toimimisen olevan sujuvaa. Tämän päivän nuorisotyön tuntemus, innovatiivisuus, digitaalinen osaaminen ja kasvatuksellinen sekä nuorten osallisuutta korostava työote kuuluvat myös nuoriso-ohjaajan työskentelyyn.
Nuoriso-ohjaajan työ sijoittuu paljolti nuorten vapaa-aikaan eli sisältää myös ilta- ja viikonlopputyötä. Työ edellyttää, että auto on käytettävissä.
Tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva alempi ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteinen tutkinto ja työkokemusta nuorisotyöstä.
Palkkaus ja muut työsuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Toimen täyttämisessä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa. Työaika on 38,25 tuntia/viikko. Valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Työ alkaa 22.11.2021 tai sopimuksen mukaan.
Hakemukset CV:n kanssa tulee toimittaa ti 19.10.2021 klo 15.00 mennessä Kuntarekryn kautta. Alkuperäiset kelpoisuuden osoittavat todistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä. Haastattelut järjestetään vkolla 43.
Lisätietoja antaa nuoriso- ja liikuntasihteeri Sari Sarkonen sari.sarkonen@ikaalinen.fi p.0447301225

Ikaalinen on savuton kunta.

Sosiaalityöntekijä (monialainen työ)
Hakuaika: 06.10.2021 klo 10:00 - 20.10.2021 klo 12:00

Ikaalisten kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluissa on haettavana monialaisen työn sosiaalityöntekijän määräaikainen virka 31.1.2022 saakka.

Määräaikaisuuden peruste on sijaisuus. Viran hoitaminen jatkuu mahdollisesti myös määräajan jälkeen.

Haluatko tulla kehittämään monialaista sosiaalityötä Ikaalisiin? Ikaalisten kaupungilla on pitkät perinteet aidosti yhteisen sote-keskuksen palveluiden kehittämisessä. Nyt avoinna olevassa tehtävässä pääset kehittämään monialaista työtä entisestään ja osallistumaan Sote-työparin kehittämistiimiin.

Kehittämisen lisäksi pääset kokeilemaan osaamistasi myös käytännössä. Monialaisen aikuissosiaalityön tehtäviin kuuluvat sosiaalihuollon tehtävät sekä päihde- ja mielenterveyspalveluissa että aikuissosiaalityössä. Työnkuva on räätälöitävissä osaamisen mukaan myös terapeuttisen työskentelyn suuntaan. Muuten tehtävässä painottuvat sosiaalihuolto-, päihdehuolto- ja mielenterveyslain mukaiset tehtävät monialaisesti. Työhön sisältyy virka-aikaista sosiaalipäivystystä ja työ vaatii ajoittain oman auton käyttöä.

Tiimiin kuuluvat lisäksesi päihdesairaanhoitaja (YAMK, esimies), psykiatrinen sairaanhoitaja, päihdetyön ohjaaja, sosiaaliohjaaja ja sosiaalityöntekijä sekä lähihoitaja.

Arvostamme kokemusta työskentelystä työikäisten sosiaalityössä ja/tai päihde- ja mielenterveyspalveluissa, lainsäädännön tuntemista, kehittävää ja itsenäistä työotetta sekä hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Tarjoamme monipuoliset työtehtävät sekä positiivisen, ammattitaitoisen, toisiaan tukevan ja kehittämismyönteisen tiimin. Meillä on ajanmukaiset työvälineet, oma työhuone, liukuva ja joustava työaika sekä etätyömahdollisuus.

Kelpoisuusvaatimuksena virkaan on ammattihenkilöstä annetun lain (817/2015) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus sekä Valviran laillistus. Sijaisuuteen voidaan valita myös em. lain edellytykset täyttävä sosiaalityön opiskelija. Virassa noudatetaan kuukauden koeaikaa. Työehdot ovat SOTE-sopimuksen mukaiset ja palkkaus määräytyy sopimuksen mukaan. Ikaalinen on savuton työpaikka.

Työhakemukset tulee jättää sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi 20.10.2021 klo 15 mennessä. Sijaisuus täytetään sopimuksen mukaan.

Koulupsykologi
Hakuaika: 01.10.2021 klo 11:00 - 31.10.2021 klo 10:00

Oletko juuri sinä meidän uusi koulupsykologimme? Työ alkaa 1.11.2021 tai sopimuksen mukaan.

Koulupsykologi on osa meidän toimivaa oppilashuollon tiimiämme. Vahvistat koulujen oppilashuoltopalveluita osaamisellasi, jota täydentää koulukuraattori, kouluterveydenhoitaja sekä koulujen henkilöstö rehtorien johdolla. Yhteistyö sosiaali- ja terveyspalveluidemme kanssa on sujuvaa ja helppoa, olet aktiivisesti mukana yhteistyössä muiden psykologien kanssa. Tuotamme myös sosiaali- ja terveyspalvelut kuntavetoisesti. Tehtävänkuvaasi sisältyy psykologisten tutkimusten teko, oppialshuoltohenkilöstön konsultaatio sekä tukikäynnit ja siihen on mahdollista sisällyttää myös kuntouttavaa toimintaa. Verkostomainen toimintatapa helpottaa yhteistyötä eri toimialojen kanssa, olemme ketterä ja kehittävä kunta. Työpisteesi sijaitsee mm. uudella Valkean ruusun koululla ja tehtäviin kuuluu asiakastyö myös muissa perusopetusyksiköissä. Meillä opinpolkua kulkee yhteensä noin 700 oppilasta.

Kelpoisuusvaatimuksena on psykologin tutkinto. Työ edellyttää kykyä itsenäiseen ja moniammatilliseen työskentelyyn. Eduksi katsotaan kehittävä työote.

Hakemukset tulee toimittaa 31.10.2021 klo 24:00 mennessä Kuntarekryn kautta.

Alkuperäiset kelpoisuuden osoittavat todistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Palkkaus ja muut työsuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Tehtävän täyttämisessä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa. Työaika on 37,25 tuntia/viikko. Valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Valitun on esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote.

Hakuaikaa on jatkettu ja tehtävää aiemmin hakeneet huomioidaan automaattisesti jatkohaussa.

Koulunkäynninohjaaja
Hakuaika: 11.10.2021 klo 17:43 - 31.10.2021 klo 16:00

Avoinna on henkilökohtaisen koulunkäynninohjaajan tehtävät 4.6.2022 saakka. Työ on nuoren oppimisen ohjaamista ja kokonaisvaltaista kasvun tukemista, sekä toiminnan suunnittelua yhteistyössä aineopettajien kanssa.

Arvostamme paitsi aiempaa kokemusta erityisen tuen tehtävistä sekä henkilökohtaisen ohjaajan tehtävistä, niin toisaalta myös ammatillista koulutusta ja sen mukanaan tuomaa virkeää asennetta ammatin haasteita kohtaan.

Valitun on ennen valinnan vahvistamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (50/2002) mukainen rikosrekisteriote.

Hakuaika päättyy 31.10.2021 klo 18.