Psykologi (opiskeluhuolto)
Hakuaika: 16.03.2020 klo 14:00 – 06.04.2020 klo 09:00

Ikaalinen ja Hämeenkyrö hakevat

Opiskeluhuollon PSYKOLOGIN sijaista.

Työ alkaa 3.8.2020 tai sopimuksen mukaan ja kestää 23.3.2021 saakka.

Opiskeluhuollon psykologin tehtävä sijoittuu toisen asteen oppilaitosten opiskeluhuoltoon Ikaalisissa ja Hämeenkyrössä. Työkenttään kuuluu monipuolisesti eri alojen oppilaitoksia sekä eri ikäisiä opiskelijoita. Opiskeluhuollon psykologi toimii oppilaitoksissa psyykkisen hyvinvoinnin asiantuntijana ja hänen työhönsä kuuluu mm. tukea tarvitsevien tai psyykkisesti oireilevien opiskelijoiden arviointi- ja lyhytterapeuttinen hoitotyö sekä yhteisöllisen opiskeluhuollon suunnitteluun ja toteuttamiseen osallistuminen yhdessä muun opiskeluhuollon henkilökunnan kanssa.

Kelpoisuusehtona on laillistetun psykologin pätevyys. Työssä menestyminen edellyttää itsenäistä työotetta sekä kykyä tiimityöskentelyyn. Arvostamme kokemusta opiskeluhuollosta sekä nuorten tai nuorten aikuisten kanssa työskentelystä. Pätevien hakijoiden puuttuessa myös loppuvaiheen opiskelijat voidaan ottaa huomioon.

Tehtäväkohtainen palkka on 3.585 euroa, muut työsuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Mahdollisuudesta etätyöhön voidaan neuvotella. Ennen tehtävän vastaanottamista hakijan tulee esittää hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä rikosrekisterilain 6 § 2 mom. tarkoittama rikosrekisteriote. Työsuhdetta solmittaessa noudatamme neljän kuukauden koeaikaa.
Lisätietoja antavat:
opiskeluhuollon psykologi Reeta Karttunen, p. 044 7306 493, reeta.karttunen@ikaalinen.fi ja perusturvajohtaja Timo Tallila, p. 044 7301 256, timo.tallila@ikaalinen.fi

Hakemukset toimitetaan sähköisesti kuntarekry.fi palvelun kautta 6.4.2020 klo 12 mennessä.

Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Sairaanhoitaja, äitiysloman sijaisuuteen
Hakuaika: 31.03.2020 klo 03:00 – 15.04.2020 klo 20:55

Etsimme SAIRAANHOITAJAA äitiysloman sijaisuuteen 1.5.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan Ikaalisten sote-keskukseen, sijoituspaikkana terveyskeskussairaala, vuodeosasto.

Ikaalisten terveyskeskussairaala on 18 -paikkainen perusterveydenhuollon akuuttiosasto. Hoidamme potilaita voimavarat huomioonottavalla -työotteella moniammatillisessa yhteistyössä.

Avoinna olevassa sairaanhoitajan tehtävässä on mahdollisuus työskennellä pääsääntöisesti maanantaista – perjantaihin vastuuhoitajana. Tällöin odotamme sinulta hyvää organisointikyky ja kehitysmyönteisyyttä. Sairaanhoitajan työ edellyttää hyvää ammattitaitoa ja hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja.

Arvostamme aktiivisuutta ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Sairaanhoitaja voi toimia osastonhoitajan sijaisena hänen poissa ollessaan.

Tehtävässä menestyminen vaatii 1-3 vuoden työkokemuksen osastotyöstä. Arvostamme joustavuutta ja kehittävää työotetta muuttuvassa organisaatiossa.

Kelpoisuusvaatimuksena on laillistettu sairaanhoitaja (Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/1994 mukainen pätevyys). Lisäksi edellytämme tartuntatautilain (48§) mukaista rokotussuojaa.

Työaika on 38,75h/viikko. Jaksotyö.

Työ ajoittuu pääsääntöisesti maanantaista perjantaihin, päivätyöluonteinen.

Noudatamme 4kk koeaikaa.

Työnkesto: Määrä-aikainen 1.5.2020 – 1.4.2021 tai sopimuksen mukaan.

Palkkaus: KVTES.

Haku päättyy 15.4.2020