Skip to content
Lähihoitajat, Ikaalisten kaupunki
Hakuaika: 18.07.2022 klo 12:30 - 15.08.2022 klo 09:00

Ikaalisten kaupungin SOTE-palvelut etsii lähihoitajia vakituisiin toimiin ja pitkiin sijaisuuksiin.

1. Kotihoidossa kaksi pitkää hoitajan sijaisuutta 31.12.2023 saakka
2. Markunkodilla pitkä hoitajan sijaisuus 31.12.2023 saakka
3. Nikulassa vakituinen hoitajan toimi ja kaksi pitkää hoitajan sijaisuutta 31.12.2023 saakka
4. Toivolansaarikodilla kaksi pitkää hoitajan sijaisuutta 31.12.2023 saakka
5. TK-sairaalassa on vakituinen lähihoitajan toimi ja pitkä lähihoitajan sijaisuus 31.12.2023 saakka.

Voit jättää hakemuksesi myös siinä tapauksessa, jos olet kiinnostunut keikkailemaan SOTE-palveluissamme.

Kotihoidossa ja Markunkodilla työskennellään kahdessa vuorossa ja asumispalveluissa sekä terveyskeskussairaalassa työ on vuorotyötä.

Arvostamme iloista, asiakastyössä viihtyvää ja työhön tarttuvaa asennetta. Lähihoitajana olet meillä avainasemassa hoito- ja hoivatyön kehittäjänä. Voitkin jokaisessa työpisteessämme käyttää koko ammatillisen osaamisesi potilaiden ja asiakkaiden hyväksi.

Tarjoamme sinulle mahdollisuuden työn ja vapaa-ajan yhteensovittamiseen. Voit siis työskennellä oman elämäntilanteesi mukaan joko kokoaikaisesti tai halutessasi myös osa-aikaisesti. Meillä on henkilökuntaetuna mm. ePassi. Saat myös hyvän perehdytyksen työtehtäviin. Potilastietojärjestelmänä on LifeCare.

Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on soveltuva sosiaali- ja terveysalan ammatillinen perustutkinto esim. lähihoitaja tai muu vastaava tutkinto (laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015 ja asetus 153/2016 tai laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 559/1994 ja asetus 564/1994). Lisäksi edellytämme tartuntatautilain (48§) mukaista rokotussuojaa.

Lähihoitajan sopimuspalkka on 2291 euroa. Muut ehdot SOTE-sopimuksen mukaisesti. Koeajan pituus riippuu sopimuksen pituudesta.

Toimita hakemuksesi 15.08.2022 klo 12 mennessä Kuntarekryn kautta. Kerro hakemuksessasi työyksikkötoiveesi. Otamme sinuun yhteyttä hakemuksen jätettyäsi. Täytämme avoinna olevat vakinaiset työpaikat ja sijaisuudet sitä mukaa, kun saamme sopivia hakijoita.

Voit tutustua meihin myös somen kautta: Facebook, Twitter, Instagram.

Johtava sosiaalityöntekijä
Hakuaika: 02.08.2022 klo 12:00 - 17.08.2022 klo 12:00

Ikaalisten kaupunki julistaa haettavaksi
JOHTAVAN SOSIAALITYÖNTEKIJÄN VIRAN

Ikaalisten kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut toimivat moniammatillisesti ja asiakaslähtöisesti. Palvelut jakautuvat yhteentoista suurtuotteeseen, joista johtavan sosiaalityöntekijän vastuulle kuuluvat perhepalvelut ja työikäisten palvelut. Sosiaali- ja terveyspalveluista suurin osa löytyy saman katon alta yhteisestä sosiaali- ja terveyskeskuksesta.

Perhepalveluiden suurtuotteeseen kuuluvat lastensuojelu, perheneuvonta, opiskeluhuollon psykologipalvelut, lapsiperheiden sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut ja perhetyö. Työikäisten palveluiden suurtuotteeseen kuuluvat aikuisasiakkaiden sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut, ehkäisevä ja täydentävä toimeentulotuki, sosiaalinen kuntoutus sekä päihde- ja mielenterveyspalvelut.

Perhepalveluiden tiimiin kuuluvat sosiaalityöntekijä-lastenvalvoja, sosiaalityöntekijä, sosiaaliohjaaja sekä kaksi perhetyöntekijää. Perhepalveluissa työskentelee 2 psykologia sekä konsultoiva lastenpsykiatri. Työikäisten palveluiden tiimiin kuuluvat sosiaalityöntekijä, sosiaaliohjaaja, kaksi sairaanhoitajaa sekä lähihoitaja.

Johtava sosiaalityöntekijä vastaa perhepalveluiden ja työikäisten palveluiden palvelukokonaisuudesta ja kehittämisestä, johtaa ja hallinnoi ostopalveluja sekä tekee myös asiakastyötä lastensuojelussa ja lapsiperheiden sosiaalipalveluissa. Johtava sosiaalityöntekijä on sote-johtoryhmän jäsen. Hän osallistuu myös Pirsote- hankkeisissa Pirkanmaan hyvinvointialueen valmisteluun.

Kelpoisuusvaatimuksena virkaan on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7 §:n mukainen sosiaalityöntekijän pätevyys sekä Valviran rekisteröinti.

Edellytämme hakijalta itsenäistä päätöksentekokykyä, huolellista ja kehittävää työotetta, hyviä vuorovaikutustaitoja sekä kykyä toimia moniammatillisissa verkostoissa. Työ vaatii myös hyvää paineensietokykyä, organisointitaitoja ja ymmärrystä henkilöstö- ja taloushallinnosta. Eduksi katsotaan aiempi työkokemus perhepalveluiden ja työikäisten palveluiden alalta sekä esimiestyöstä.

Tarjoamme mahdollisuuden kehittää palveluita yhdessä toimivien tiimien kanssa, vastuullisen ja itsenäisen työn sekä pienen kaupungin mutkattoman ilmapiirin ja joustavat yhteistyömahdollisuudet. Ikaalisten kaupunki on aktiivisesti mukana maakunnallisissa kehittämishankkeissa ja viestimme toiminnastamme sosiaalisessa mediassa.

Virka täytetään 1.9.2022 alkaen tai sopimuksen mukaan. Palkkaus on KVTES:n mukainen. Virassa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Tehtävään valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Hakemukset tulee jättää Kuntarekryn kautta 17.8.2022 klo 15.00 mennessä.

Elinvoimakoordinaattori
Hakuaika: 05.08.2022 klo 09:00 - 26.08.2022 klo 12:00

Ikaalisten kaupungin kehittämisyhtiö etsii uutta työntekijää vakituiseen työsuhteeseen.

Työ alkaa syyskuussa 2022 tai viimeistään 1.10.2022.

Kehittämisyhtiö on 100% Ikaalisten kaupungin omistama elinkeinoyhtiö. Yhtiön liikevaihto oli vuonna 2021 n. 1,2 miljoonaa €. Yhtiön hallitus koostuu paikallisista yrittäjistä sekä yritysten ja oppilaitosten edustajista.

Kehittämisyhtiössä vastaamme kaupungin veto- ja pitovoimaisuuden edistämisestä. Työnsarkaa on mm. kunta-, matkailu-, asukas-, tonttimarkkinointi – osaavan työvoiman saatavuuden varmistamisesta puhumattakaan. Tärkeimpiä yhteistyökumppaneitamme ovat paikalliset yritykset, kaikki yritysten sidosryhmät ja muut paikalliset sekä alueelliset toimijat. Yrityksille tarjoamme kattavasti palveluita yrityksen elinkaaren eri vaiheissa – aina yritystoiminnan aloittamisesta, kehittämiseen, kasvuun ja lopulta siitä luopumiseen.

Lisäksi tällä hetkellä kehittämisyhtiön vastuulla on myös Toivolansaari Campingin pyörittäminen kesäkaudella, Mökkiavain-vuokramökkien välityspalvelu sekä kauppakeskus Kompin markkinointi.

Kaupunkiorganisaatiossa kehittämisyhtiö toimii poikkitoimialaisesti ja tavoitteena on tehdä läheistä yhteistyötä kaikkien kaupunkiorganisaation toimialojen kanssa – kuntalaisten parhaaksi sekä kylillä että keskustaajamassa.

Uuden henkilön työtehtävien keskiössä tulee olemaan viisi asiaa:

1. Olet Veli-Matin kanssa mukana aloittavien ja toimivien yrittäjien innostamisessa, sparrauksessa ja ohjauksessa yritysten elinkaaren eri vaiheissa. Perehdytämme, opastamme ja koulutamme lisää tarvittaessa.

2. Tuet Sirpan ja yhdessä koko työyhteisön kanssa oppilaitos- ja yritysyhteistyön monipuolista kehittämistä. Tutustutamme paikallisiin yrityksiin ja yrittäjiin sekä oppilaitosten keskeisiin toimijoihin.

3. Suunnittelet ja toteutat yhteistyössä Teijan, tiimin ja kaupunkiorganisaation henkilöiden kanssa mm. somenäkyvyyttä, markkinointia ja mainontaa, erilaisia tapahtumia eli aktiivista ja monipuolista kuntamarkkinointia.

4. Olet toteuttamassa kehityshankkeiden suunnittelua, kirjoittamista ja seurantaa yhdessä koko tiimin kanssa.

5. Lisäksi pääset hoitamaan yhtiön hallinnon koordinointia yhteistyössä tilitoimiston ja kaupunkiorganisaation kanssa.

Työtehtävien keskinäiset painopisteet vaihtelevat mm. vuodenaikojen mukaan. Pienessä työyhteisössä me teemme kukin vähän kaikkea, joten et tule jäämään yksin, vaan me kaikki tuetaan ja autetaan toisiamme.

Sen lisäksi, että työ on hyvin monipuolista, niin se on paljolti ihmisten kanssa olemista ja tekemistä. Olemme kaikki myös aina positiivisia asiakaspalvelun ammattilaisia.

Työtehtävien hoidossa helpottaa mahdollisuus oman auton käyttöön. Toimistotyöaika on 36 h 15 min, mutta myös ilta- ja viikonlopputyöt ovat mahdollisia. Työpaikka sijaitsee Ikaalisten kauppakeskus Kompissa. Osittainen etätyö on mahdollista ja siitä sovitaan työtehtävien mukaisesti.

Meillä pääset kehittämään Ikaalisten ja lähialueen elinvoimaa sekä kehittymään itsekin ammattilaisena.

Tutustu lisää: https://youtu.be/ZOHm965Msgw

Haku ja valintaprosessi: Hakemukset pyydetään tekemään kuntarekry.fi -palveluun viimeistään pe 26.8. klo 15.00.

Huom! Hakemusten mukaan haastattelemme osaa hakijoista Ikaalisissa jo aiemmin viikoilla 33 ja 34, ja viimeiset haastattelut ovat iltapäivällä ma 29.8 tai ti 30.8. Pyydämme ottamaan todistukset mukaan haastattelutilaisuuteen. Ennen ja jälkeen haastatteluiden voimme teetättää hakijoilla erilaisia kirjallisia tehtäviä.

Valintapäätös pyritään tekemään ke 31.8.

Edellytämme osaamista yrittäjyyden ja yritystoiminnan kehittämisestä, ymmärrystä pienyrittäjyydestä ja yrityslaskelmista, näyttöjä eri toimijoiden välisen yhteistyön kehittämisestä, tuntemusta hanketyöstä ja -hallinnoinnista, digimarkkinoinnin ja hallintotyön perusosaamista, suomen ja englannin kielen suullista ja kirjallista sujuvaa hallintaa sekä sosiaalisia taitoja ja kehittämisinnostusta.

Arvostamme asennetta ja motivaatiota, ulospäinsuuntautunutta reipasta asiakaspalveluhenkisyyttä, maanläheistä idearikkautta, kokemusta ja taitoja sosiaalisen median eri kanavista, kokemusrajapintoja yritysneuvontaan, näkemystä kuntamarkkinoinnista, kehittämishankekanavien ja yrityksen rahoituskanavien tuntemusta, yrittäjyyskasvatusprosessien perustason tuntemusta, matkailuinnostusta ja laajempaa kielitaitoa.

Osaltasi nämä edellytykset ja arvostukset on hyvä selvittää jo kirjallisessa hakemuksessa.

Koulutus: Kaupallisen alan korkeakoulututkinto tai vastaava osaaminen

Palkkaus: Työn kokonaispalkka on 2500 – 3000,00 €/kk (AVAINTES), palkka määräytyy työkokemuksen mukaan. Muut edut: smartum kulttuuri- ja liikuntaseteli.

Tarvittaessa autamme asunnon hankkimisessa.

https://visitikaalinen.fi/
www.mokkiavain.fi
https://ikaalinen.fi/tyo-ja-yrittaminen/yrityspalvelut/
https://www.facebook.com/Ikaalistenyrityspalvelut