Sijaisia ruokapalveluihin
Hakuaika: 08.01.2020 klo 08:42 – 31.01.2020 klo 13:00

Kelpoisuusedellytyksenä on ruokapalvelualan perustutkinto tai vastaava aiempi koulutus, kokemusta suurtalousalalta sekä hygieniapassi. Huomioimme myös opiskelijat sekä alan työkokemuksen omaat henkilöt sijaistarpeita täyttäessä. Arvostamme yhteistyökykyä, joustavuutta ja oma-aloitteisuutta. Lisäksi joissakin tehtävissä edellytämme valmiutta tehdä siivoustyötä.

Sijaisia siivouspalveluihin
Hakuaika: 09.01.2020 klo 06:00 – 28.02.2020 klo 10:00

Etsimme lyhyt- ja pidempiaikaisia sijaisia laitoshuoltajan tehtäviin
Voit olla joko opiskelija, jo alalle valmistunut ammattilainen tai alalle aikova.
Työtä tehdään aamu- ja iltavuorossa ja tarvitsemme sijaisia myös viikonlopuksi.
Arvostamme oma-aloitteisuutta, joustavuutta ja hyvää työmotivaatiota