Skip to content
Varhaiskasvatuksen opettaja
Hakuaika: 04.01.2022 klo 13:40 - 23.01.2022 klo 21:00

IKAALISTEN KAUPUNGIN VARHAISKASVATUS

hakee joukkoonsa varhaiskasvatuksen opettajaa toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen alkaen 14.2.2022 (tai sopimuksen mukaan). Työsuhteen alkaessa työyksikkö on Päiväkoti Kakkospesä.

Varhaiskasvatuksen opettaja vastaa toiminnan pedagogisesta suunnittelusta, toteutuksesta, arvioinnista ja kehittämisestä yhdessä tiiminsä kanssa. Varhaiskasvatuksen osaamisen lisäksi arvostamme hyviä työyhteisötaitoja ja kehittävää työotetta. Painotamme lasten kokonaisvaltaista hyvinvointia ja liikkumisen edistämistä etenkin monipuolisissa luontoympäristöissä. Etsimämme henkilö on positiivinen, kannustava ja joustava tiimityöntekijä, jolla on hyvät vuorovaikutustaidot.

Tarjoamme mielenkiintoisen työn, kehittyvän toimintakulttuurin ja hyvän työyhteisön. Tule luomaan kanssamme laadukkaita varhaiskasvatuspalveluita ikaalislaisille lapsille!

Kelpoisuusvaatimus: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2§:n tarkoittama rikostaustaote sekä hyväksyttävä lausunto terveydentilastaan. Koeaika on 6kk.

Haastattelut järjestetään Teamsin välityksellä tiistaina 25.1.2022

Kaavoituspäällikkö
Hakuaika: 05.01.2022 klo 13:30 - 24.01.2022 klo 10:00

Haemme kaavoituspäällikköä

Ikaalinen on noin 6900 asukkaan kaupunki valtatie 3:n varrella ja on tunnettu mm. kulttuurimaisemastaan, luonnonympäristöstään ja vesistöstään. Ikaalisissa on kattavat palvelut ja monipuoliset harrastusmahdollisuudet.

Kaavoituspäällikkö työskentelee teknisissä palveluissa, ympäristölautakunnan alaisuudessa. Kaavoituspäällikkö toimii maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamana kaavoittajana.

Kaavoituspäällikön keskeisinä tehtävinä ovat asemakaavojen ja osayleiskaavojen valmistelu, lautakuntavalmistelut ja -esittelyt sekä mm. ranta-asemakaavojen ohjaaminen. Lisäksi tehtäviin kuuluu kaupunkikuvan ohjaamiseen ja neuvontaan sekä vuorovaikutuksen järjestämiseen liittyvät tehtävät, vetovoimaisten yritysalueiden monipuoliset suunnittelutehtävät sekä mahdollinen osallistuminen kaupungin kehityshankkeisiin ja työryhmiin. Arvostamme kaupunkikuvallista osaamistasi ja näkemystäsi sekä oma-aloitteista ja itsenäistä työskentelyotettasi.

Viran kelpoisuusehtona tehtävään on soveltuva korkeakoulututkinto tai vastaava aiempi tutkinto ja tehtävän vaativuuden edellyttämä riittävä kokemus asema- ja yleiskaavojen ja liittyvien asiakirjojen laadinnasta. Viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää hakijalta kokemusta kaavoituksen lakien ja säännösten hallitsemista. Eduksi luemme työkokemuksen vastaavista kuntatehtävistä. Eduksi katsomme Tweb asian- ja asiakirjojen hallintajärjestelmän tuntemuksen. Arvostamme, asiakas- ja kehittämislähtöistä toimintatapaa ja sujuvaa suomen kielen suullista ja kirjallista hallintaa sekä suunnitteluohjelmien käyttötaitoja. Kaavoituksessa on käytössä AutoCad-pohjainen YtCad- ja M-Color- suunnitteluohjelmat. Tarjoamme mielenkiintoiset ja vaihtelevat työtehtävät sekä joustavan työpaikan.

Työ alkaa sopimuksen mukaisesti. Virkasuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaan. Hakija voi halutessaan esittää palkkatoiveen. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä. Virassa noudatetaan 6 kk:n koeaikaa. Valitun on ennen virkasuhteen alkamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. Ikaalisten kaupunki on savuton työpaikka.

Hakemus Kuntarekry-järjestelmän (www.kuntarekry.fi) välityksellä 24.1.2022 klo 12 mennessä.

Lisätietoja tehtävästä antaa
Tekninen johtaja Satu Rask
Puh. 044 730 1262
satu.rask@ikaalinen.fi

Lähihoitaja
Hakuaika: 11.01.2022 klo 13:00 - 26.01.2022 klo 13:00

Haemme Ikaalisten kaupungille lähihoitajaa ajalla 11.1. – 26.1.2022 osaksi aikuisten psykososiaalisia palveluita mielenterveys- ja päihdetyön tiimiin.

Työn kohderyhmänä ovat mielenterveys- ja/ tai päihdekuntoutujat sekä muuten haavoittuvassa asemassa olevat. Tavoitteena on turvata kuntoutujien laadukas elämä, turvallinen kotona asuminen sekä vastata etupainotteisesti sairauden ja elämäntilanteen tuomiin haasteisiin. Työ edellyttää itsenäistä päätöksentekoa ja asiakaslähtöistä toimintatapaa. Työn perustana toimii tiimissä laadittu hoidon-/palveluntarpeen arviointi ja asiakassuunnitelma. Lähihoitaja tekee moniammatillista yhteistyötä kohderyhmän parhaaksi muiden tiimin ammattiryhmien sekä muiden sidosryhmiin kuuluvien kanssa. Työhön kuuluu myös ennaltaehkäisevää työtä.

Työtä tehdään asiakkaiden kotona ja tehtävän hoitaminen edellyttää oman auton käyttöä.

Edellytämme sosiaali- ja terveysalan tutkintoa, nimikesuojattu lähihoitaja ja rekisteröityminen Valviran ammattihenkilörekisteriin. Edellytämme myös että valitulla on voimassa oleva lääkehoitolupa.

Arvostamme kiinnostusta mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palveluita kohtaan. Tarjoamme monipuolisen tehtävänkuvan jonka lopulliseen sisältöön sinulla on mahdollisuus vaikuttaa.

Työ on arkisin tehtävää työtä ja palkkaus on SOTE sopimuksen mukaista.

Toimeen valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistust terveydentilastaan. Valitulla tulee olla voimassa tartuntatautilain (1227/2016) 48§ mukainen rokotesuoja.

Lähihoitajan toimessa noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Haastattelut järjestetään viikolla 5, to ja pe.

Kirjastovirkailija
Hakuaika: 14.01.2022 klo 11:00 - 28.01.2022 klo 14:00

Haemme vuorotteluvapaan sijaista kirjastovirkailijan toimeen ajalle 28.2.-26.8.2022.
Työtehtäviin kuuluu mm. kirjaston asiakaspalvelu ja -opastus, järjestely-, kokoelma- ja viestintätehtäviä.

Odotamme sinulta hyviä asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustaitoja, kykyä itsenäiseen työskentelyyn, oma-aloitteisuutta, joustavuutta ja innostusta toiminnan kehittämiseksi.

Työ sisältää ilta- ja lauantaityöskentelyä.

Kelpoisuusvaatimuksena on opistotutkinto tai ammatillinen perustutkinto tai muu tehtävään soveltuva tutkinto, johon sisältyvät tai jonka lisäksi on suoritettu vähintään
35 opintopisteen laajuiset kirjasto- ja informaatioalan aine- tai ammattiopinnot.

Kirjastoalan tutkinnon lisäksi hakijan on oltava työttömänä työnhakijana TE-toimistossa ja täytettävä yksi vuorotteluvapaan ehdoista:
– ollut työttömänä työnhakijana TE-toimistossa vähintään 90 kalenteripäivää sijaisuutta
edeltäneiden 14 kuukauden aikana tai
– alle 30-vuotias, jonka ammatti- tai korkeakoulututkinnosta on kulunut alle vuosi tai
– vuorotteluvapaasijaisuuden alkaessa alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias.

Palvelutyöntekijä, (siivous) sijaisuus
Hakuaika: 14.01.2022 klo 13:00 - 30.01.2022 klo 21:59

Ikaalisten kaupungin ruoka- ja siivouspalvelut huolehtii ruoka- ja siivouspalveluista mm.päiväkodeissa, kouluissa, palvelutaloissa ja terveyskeskuksesssa.

Haemme palvelutyöntekijää määrääaikaiseen työsuhteeseen 30.6.2022 saakka. Tehtäviisi kuuluu siivouksen lisäksi ateriapalveluun liittyviä tehtäviä kuten ruoan esillelaitto ja ruoan jako osastoilla. Työskentelet parin kanssa tai yksin SOTE-keskuksessa tai koululla/päiväkodissa. Toivomme sinulta positiivista asennetta, oma-aloitteisuutta ja vastuullisuutta sekä itsenäistä työotetta. Arvostamme hyvää yhteistyökykyä ja asiakaspalvelutaitoja. Hallitset siivouksen ja hygienian tärkeät periaatteet, käytännön työtehtävät sekä asiakaspalvelun. Alan koulutus katsotaan eduksi.

Työaika on 38 t 15 min / vko. Työ sisältää myös ilta – ja viikonloppuvuoroja.

Ikaalinen on savuton kunta.

Aloitamme haastattelut jo hakuaikana. Työn aloitus mahdollisimman pian.

Keikkatyötä ruoka - ja siivouspalveluissa
Hakuaika: 14.01.2022 klo 12:30 - 06.02.2022 klo 21:59

Haemme ruoka – ja siivouspalveluihin reippaita ja oma-aloitteisia keikkatyöntekijöitä. Lyhyempien sijaisuuksien kautta on hyvä mahdollisuus työllistyä myös pidempiin sijaisuuksiin. Hakijoilta edellytetään alan peruskoulutusta, hygieniapassia sekä kokemusta vastaavista tehtävistä. Työtehtäväsi voi sijoittua kouluihin ja päiväkoteihin tai vanhusten palveluihin, erilaisiin ruoka- ja siivouspalvelutehtäviin.

Toimitusjohtaja, Ikaalisten Kylpyläkaupunki Oy
Hakuaika: 18.01.2022 klo 13:00 - 08.02.2022 klo 10:00

Kehittämisyhtiö Ikaalisten Kylpyläkaupunki Oy hakee

Toimitusjohtajaa

Olemme pienen kaupungin neljän työntekijän laaja-alainen kehittämisyhtiö. Vastaamme mm. Ikaalisten kaupungin elinkeinotoimesta sekä markkinointiin ja matkailuun liittyvistä tehtävistä.

Etsimme toimitusjohtajaksi monipuolisen kokemuksen omaavaa positiivista, energistä, ulospäin suuntautunutta ja oma-aloitteista ammattilaista.

Arvostamme verkosto- ja esimiestaitoja sekä aitoa innostusta Ikaalisten kehittämiseen. Tehtävän suorittamisessa on eduksi vahvat verkostot, hankeosaaminen, kielitaito sekä kokemus kehittämistoiminnasta ja kunnallishallinnosta.

Edellytämme kokemusta elinkeinotoiminnan kehittämisestä sekä tehtävään soveltuvaa koulutusta.

Toimitusjohtajalle tullaan tekemään johtajasopimus.

Hakemukset tulee jättää Kuntarekryn kautta tiistaihin 8.2.2022 klo 12 mennessä.

Työ alkaa 1.3.2022 tai sopimuksen mukaan

Psykologi
Hakuaika: 18.01.2022 klo 12:00 - 08.02.2022 klo 10:00

Oletko juuri sinä meidän uusi perusopetuksen ja toisen asteen psykologimme? Työ alkaa 10.2.2022 tai sopimuksen mukaan.

Perusopetuksen koulupsykologi on osa meidän toimivaa oppilashuollon tiimiämme. Vahvistat koulujen oppilashuoltopalveluita osaamisellasi, jota täydentää koulukuraattori, kouluterveydenhoitaja sekä koulujen henkilöstö rehtorien johdolla. Yhteistyö sosiaali- ja terveyspalveluidemme kanssa on sujuvaa ja helppoa, olet aktiivisesti mukana yhteistyössä muiden psykologien kanssa. Tehtävä on monipuolinen ja siihen sisältyy myös toisen asteen oppilashuollon psykologin tehtäviä 40% työajasta.

Tehtävänkuvaasi sisältyy psykologisten tutkimusten teko, oppialshuoltohenkilöstön konsultaatio sekä tukikäynnit ja siihen on halutessasi mahdollista sisällyttää myös kuntouttavaa toimintaa. Verkostomainen toimintatapa helpottaa yhteistyötä eri toimialojen kanssa, olemme ketterä ja kehittävä kunta. Työpisteesi sijaitsee Ikaalisissa mm. uudella Valkean ruusun koululla ja tehtäviin kuuluu asiakastyö myös muissa perusopetusyksiköissä. Meillä opinpolkua kulkee yhteensä noin 700 oppilasta. Tehtävään kuuluva toisen asteen työpanos suuntautuu Hämeenkyrön SASKY:n oppilaitoksiin Iisakkiin ja Osaralle.

Kelpoisuusvaatimuksena on psykologin tutkinto. Työ edellyttää kykyä itsenäiseen ja moniammatilliseen työskentelyyn.

Hakemukset tulee toimittaa 8.2.2022 klo 12:00 mennessä Kuntarekryn kautta.

Alkuperäiset kelpoisuuden osoittavat todistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Palkkaus ja muut työsuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Tehtävän täyttämisessä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa. Työaika on 37,25 tuntia/viikko. Valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Lisäksi valitun on esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote.

Lähihoitaja
Hakuaika: 12.01.2022 klo 10:30 - 15.02.2022 klo 10:00

IKAALISTEN KAUPUNGIN SOTE

etsii Sinua lähihoitaja. Kelpoisuusvaatimuksesi määräytyvät sosiaalihuollon ammattihenkilöistä (817/2015) tai terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/94) mukaan tai olet alan opiskelija.

Tarjoamme Sinulle määräaikaista työtä kevät- ja/tai kesäkaudella 2022 Ikaalisten kaupungin sote-keskuksen terveyskeskussairaalassa, lääkäreiden vastaanotossa, kotihoidossa, kotisairaalassa ja asumispalveluyksiköissä.

Lähi- ja sairaanhoitajamme toimivat hoito- ja hoivatyön tekijöinä ja kehittäjinä työyksiköissämme. Voit seurata meitä Twitterissä, Instagramissa ja Facebookissa tunnisteella #Ikaalinen. Ikaalisten kaupunki on monipuolisten työtehtävien työnantaja. Tuotamme asiakkaillemme perusosaamisemme lisäksi iloa elämään.

Lähihoitajan sopimuspalkka on 2 245,00 euroa.

Edellytämme Sinulta kelpoisuusvaatimusten lisäksi tartuntalain mukaisten rokotusten voimassaoloa. Olet kanssamme asiakastyössä viihtyvä, työhön tarttuva, tulevaisuuden näkijä ja tekijä. Meillä on sopimuksesi pituudesta riippuen koeaika.

Toimita hakemuksesi 15.02.2022 klo 12 mennessä Kuntarekryn kautta. Kerro hakemuksessasi työyksikkötoiveesi

Sairaanhoitaja
Hakuaika: 12.01.2022 klo 10:00 - 15.02.2022 klo 10:00

IKAALISTEN KAUPUNGIN SOTE

etsii Sinua sairaanhoitaja. Kelpoisuusvaatimuksesi määräytyvät terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/94) mukaan tai olet alan opiskelija.

Tarjoamme Sinulle määräaikaista työtä kevät- ja/tai kesäkaudella 2022 Ikaalisten kaupungin sote-keskuksen terveyskeskussairaalassa, lääkäreiden vastaanotossa, kotihoidossa, kotisairaalassa ja asumispalveluyksiköissä.

Lähi- ja sairaanhoitajamme toimivat hoito- ja hoivatyön tekijöinä ja kehittäjinä työyksiköissämme. Voit seurata meitä Twitterissä, Instagramissa ja Facebookissa tunnisteella #Ikaalinen. Ikaalisten kaupunki on monipuolisten työtehtävien työnantaja. Tuotamme asiakkaillemme perusosaamisemme lisäksi iloa elämään.

Sairaanhoitajan sopimuspalkka on 2 705,05 euroa.

Edellytämme Sinulta kelpoisuusvaatimusten lisäksi tartuntalain mukaisten rokotusten voimassaoloa. Olet kanssamme asiakastyössä viihtyvä, työhön tarttuva, tulevaisuuden näkijä ja tekijä. Meillä on sopimuksesi pituudesta riippuen koeaika.

Toimita hakemuksesi 15.02.2022 klo 12 mennessä Kuntarekryn kautta. Kerro hakemuksessasi työyksikkötoiveesi