yksilö- ja ryhmävalmentaja
Hakuaika: 13.05.2020 klo 09:00 – 03.06.2020 klo 13:00

Ikaalisten kaupunki julistaa haettavaksi
Yksilö- ja ryhmävalmentajan toimen
Ikaalisten kaupungin työllisyyspalvelut sisältävät työpajan, starttipajan ja etsivän nuorisotyön. Nyt hakuun tuleva toimi sijoittuu starttipajalle, jossa asiakkaina ovat alle 29-vuotiaat työttömät nuoret. Haemme yksilö- ja ryhmävalmentajan toimeen innokasta ja osaavaa sosionomia. Toimeen valittavalla on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) mukainen kelpoisuus sekä Valviran myöntämä ja rekisteröity sosiaalihuollon ammattioikeus.

Työtehtäviin kuuluu mm.
– starttipajan päiväohjelman toteuttaminen ja kehittäminen
– omavalmentajana toimiminen
– asiakkaiden syvennetty palvelutarpeen arviointi
– asiakkaiden osaamisen kartoittaminen
– yksilöllisten suunnitelmien teko yhdessä asiakkaan kanssa
– yksilövalmennusta
– seuranta ja raportointi eri menetelmiä käyttäen
– moniammatillinen verkostoyhteistyö
– työn ja starttipajatoiminnan kehittäminen
– nuorten arjenhallinnan kokonaisvaltainen tukeminen ja kehittäminen
– Ikaalisten kaupungissa on meneillään toimenkuvien tarkistamisen ja kehittäminen. Tämän myötä
toimenkuvaa tullaan tulevaisuudessa tarkistamaan.

Edellytämme

– sosionomin koulutusta
– kokemusta asiakkaiden yksilö- ja ryhmäohjauksesta
– kokemusta nuorten kanssa tehtävästä työstä
– ennakkoluulotonta, oma-aloitteista, energistä ja joustavaa työskentelyotetta
– hyvää organisointikykyä ja tiimityöskentelytaitoa

Arvostamme
– työkokemusta nuorten työllistymistä ja osallisuutta edistävistä palveluista.
– kahden työtehtäväkokonaisuuden hallitseminen
– kokemusta moniammatillisesta yhteistyöstä eri viranomaisten kesken

Tarjoamme
– mahdollisuuden kehittää työtä ja olla osana moniammatillista tiimiä, joka innovoi uudenlaisia työmenetelmiä.

Palkkaus ja muut ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Toimi täytetään toistaiseksi voimassa olevana (edellyttää valtion rahoituksen jatkumista) ja sen täyttämisessä noudatetaan neljän (4) kuukauden koeaikaa.

Haastattelut järjestetään viikolla 24.

Sosiaalityöntekijä, perhepalvelut
Hakuaika: 20.05.2020 klo 11:00 – 05.06.2020 klo 12:00

Ikaalisten kaupungin perhepalveluissa on haettavana
SOSIAALITYÖNTEKIJÄN virka.

Etsimme mukavaan ja yhteistyökykyiseen tiimiimme ammattitaitoista sosiaalityöntekijää vakituiseen virkaan. Sosiaalityöntekijän tehtäviin kuuluvat palvelutarpeen arviointien tekeminen sekä lastensuojelun avo-, sijais- sekä jälkihuollon sosiaalityö sekä sosiaalihuoltolain mukainen asiakastyö. Lisäksi työ sisältää osallistumisen virka-aikaiseen sosiaalipäivystykseen. Työtä tehdään sekä työparin kanssa että yksin.

Tarjoamme monipuolisen työn erittäin mukavassa työyhteisössä. Esimiehen ja tiimin tuki sekä työnohjaus on järjestetty. Katsomme eduksi kehittämismyönteisen työotteen sekä valmiudet tehdä joustavasti moniammatillista yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa.
Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7 §:n mukainen pätevyys sekä Valviran rekisteröinti. Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa huomioimme myös sosiaalityön loppuvaiheen opiskelijat (817/2015, 12§).

Virka täytetään 17.8.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Virkaan valitun on esitettävä rikostaustan selvittämiseksi annetun lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote. Ennen viran vastaanottamista valitun on esitettävä työterveyshuollon todistus terveydentilastaan.

Palkkaus ja työaika voimassaolevan KVTES:n mukaiset.

Hakemukset toimitetaan sähköisesti kuntarekry.fi palvelun kautta.

Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Tiedustelut johtava sosiaalityöntekijä Ulla Wegelius, p. 044-7301 311 tai ulla.wegelius@ikaalinen.fi.

Vammaispalveluiden päällikön virka
Hakuaika: 20.05.2020 klo 11:00 – 08.06.2020 klo 12:00

Ikaalisten kaupunki julistaa haettavaksi

VAMMAISPALVELUIDEN PÄÄLLIKÖN VIRAN

Ikaalisten kaupungin sosiaalipalvelut jakautuu kolmeen kokonaisuuteen: sosiaali- ja perhepalveluihin, päihde- ja mielenterveyspalveluihin sekä vammaispalveluihin. Vammaispalveluiden tehtäväkokonaisuuteen kuuluvat vammaispalvelulain mukaiset palvelut, kehitysvammaisten erityishuollon palvelut ja alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuki sekä kehitysvammaisten asumispalveluyksikkö ja Pirkanmaan ensimmäinen kaikkien erityisryhmien yhteinen päivätoimintayksikkö.

Vammaispalveluiden päällikkö vastaa vammaispalveluiden palvelukokonaisuudesta ja kehittämisestä, johtaa vammaispalveluiden alaisten yksiköiden toimintaa yhdessä lähiesimiehen kanssa, hallinnoi ostopalveluja ja tekee asiakaskohtaisia sosiaalihuollon viranhaltijapäätöksiä. Vammaispalveluiden tiimiin kuuluvat vastaava ohjaaja ja palveluohjaaja, joka tekee osan viranomaispäätöksistä. Vammaispalveluiden päällikkö kuuluu myös sosiaali- ja terveystoimen johtoryhmään.

Kelpoisuusvaatimuksena virkaan on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7 §:n mukainen sosiaalityöntekijän pätevyys sekä Valviran rekisteröinti. Edellytämme hakijalta itsenäistä päätöksentekokykyä, huolellista ja kehittävää työotetta, hyviä vuorovaikutustaitoja sekä kykyä toimia moniammatillisissa verkostoissa. Työ vaatii myös hyvää paineensietokykyä, organisointitaitoja ja ymmärrystä henkilöstö- ja taloushallinnosta. Eduksi katsotaan aiempi esimieskokemus sekä kokemus vammaispalveluista.

Tarjoamme mahdollisuuden kehittää palveluita yhdessä toimivan tiimin kanssa, vastuullisen ja itsenäisen työn sekä pienen kaupungin mutkattoman ilmapiirin ja yhteistyömahdollisuudet. Ikaalisten kaupunki on mukana erilaisissa kuntatyön kehittämishankkeissa ja viestimme toiminnastamme aktiivisesti sosiaalisessa mediassa.

Virka täytetään sopimuksen mukaan. Palkkaus on KVTES:n mukainen. Virassa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Tehtävään valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Hakemukset tulee jättää Kuntarekry.fi palvelun kautta maanantaina 8.6.2020 klo 15 mennessä. Haastattelut pidetään 11.6.2020.

Luokanopettaja
Hakuaika: 30.05.2020 klo 13:00 – 10.06.2020 klo 13:00

Luokopettajan tehtävä Valkean ruusun koulussa. Arvostamme kykyä ja kokemusta liikunnan opetuksesta.

Luokanopettaja
Hakuaika: 27.05.2020 klo 13:00 – 10.06.2020 klo 13:00

Luokopettajan tehtävä Valkean ruusun koulussa. Arvostamme kykyä ja kokemusta suomi toisena kielenä opetukseen.

Luokanopettaja
Hakuaika: 27.05.2020 klo 13:00 – 10.06.2020 klo 13:00

Luokopettajan tehtävä Valkean ruusun koulussa. Arvostamme kykyä ja kokemusta alkuopetuksesta.

Tuntiopettaja
Hakuaika: 27.05.2020 klo 13:00 – 10.06.2020 klo 13:00

Tuntiopettajan tehtävä alkuopetuksessa. Arvostamme kykyä ja kokemusta elämänkatsomustiedon sekä varhennetun englannin opetuksesta.

Koulunkäynninohjaaja
Hakuaika: 27.05.2020 klo 12:00 – 10.06.2020 klo 13:00

Haemme koulunkäynninohjaajia määräaikaisiin työsuhteisiin lukuvuodeksi 2020-2021. Koulunkäynninohjaajien työ sijoittuu pääsääntöisesti Valkean ruusun koulun pienryhmiin.

Luokanopettaja
Hakuaika: 28.05.2020 klo 09:00 – 11.06.2020 klo 09:00

Tevaniemen koulun luokanopettajan tehtävät. Tehtäviin sisältyy esi- ja alkuopetusta, elämänkatsomustietoa tarvittaessa. Erityispedagogiikka katsotaan eduksi.

Koulunkäynninohjaaja
Hakuaika: 01.06.2020 klo 10:00 – 15.06.2020 klo 10:00

Ikaalisten sivistyspalvelut ilmoittaa haettavaksi kaksi koulunkäynninohjaajan määräaikaista tointa. Määräaikaiset koulunkäynninohjaajan toimet täytetään ajalle 11.8.2020-16.2.2021.

Työsuhteen alkaessa ohjaajan sijoituspaikka on Kilvakkalan koulu. Työhön kuuluu koulunkäynninohjaajan työtä esi- ja perusopetuksen luokissa sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaamista.

Koulunkäynninohjaajan pätevyysvaatimuksena on koulunkäynnin ohjaajan ammattitutkinto tai koulunkäynnin ja
aamu- ja iltapäivätoiminnan ammattitutkinto tai toisen asteen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto.

Tehtävään valitun on ennen valinnan vahvistamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja lain nro 504/2002 mukainen rikosrekisteriote.

Tehtävässä noudatetaan kolmen kuukauden koeaikaa.

Hakemukset tulee toimittaa 15.6.2020 klo 13.00 mennessä sähköisesti kuntarekry.fi-palvelun kautta.