Skip to content
yksilö- ja ryhmävalmentaja
Hakuaika: 08.09.2021 klo 13:00 - 22.09.2021 klo 13:00

Ikaalisten kaupunki julistaa haettavaksi
Yksilö- ja ryhmävalmentajan toimen sijaisuuden ajalle 1.10.2021 – 31.1.2022. Sijaisuus voi mahdollisesti jatkua.

Ikaalisten kaupungin työllisyyspalvelut sisältävät työpajan, starttipajan ja etsivän nuorisotyön. Nyt haussa oleva toimi sijoittuu starttipajalle, jossa asiakkaina ovat alle 29-vuotiaat työttömät nuoret. Haemme yksilö- ja ryhmävalmentajan toimen sijaisuuteen innokasta ja osaavaa henkilöä. Toimeen valittavalla on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) mukainen kelpoisuus sekä Valviran myöntämä ja rekisteröity sosiaalihuollon ammattioikeus. Kelpoisten hakijoiden puuttuessa voidaan toimeen valita määräajaksi myös soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö.

Työtehtäviin kuuluu mm.
– starttipajan päiväohjelman toteuttaminen ja kehittäminen
– omavalmentajana toimiminen
– asiakkaiden syvennetty palvelutarpeen arviointi
– asiakkaiden osaamisen kartoittaminen
– yksilöllisten suunnitelmien teko yhdessä asiakkaan kanssa
– yksilövalmennusta
– seuranta ja raportointi eri menetelmiä käyttäen
– moniammatillinen verkostoyhteistyö
– työn ja starttipajatoiminnan kehittäminen
– nuorten arjenhallinnan kokonaisvaltainen tukeminen ja kehittäminen
– Ikaalisten kaupungissa on meneillään toimenkuvien tarkistamisen ja kehittäminen. Tämän myötä
toimenkuvaa tullaan tulevaisuudessa tarkistamaan.

Edellytämme
– kokemusta asiakkaiden yksilö- ja ryhmäohjauksesta
– kokemusta nuorten kanssa tehtävästä työstä
– ennakkoluulotonta, oma-aloitteista, energistä ja joustavaa työskentelyotetta
– hyvää organisointikykyä ja tiimityöskentelytaitoa

Arvostamme
– työkokemusta nuorten työllistymistä ja osallisuutta edistävistä palveluista.
– kokemusta moniammatillisesta yhteistyöstä eri viranomaisten kesken

Tarjoamme
– mahdollisuuden kehittää työtä ja olla osana moniammatillista tiimiä, joka innovoi uudenlaisia työmenetelmiä.

Palkkaus ja muut ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Toimessa noudatetaan kuukauden koeaikaa.

Haastattelut järjestetään ma 27.9.2021.

Terveydenhoitaja
Hakuaika: 09.09.2021 klo 12:00 - 23.09.2021 klo 12:00

Ikaalisten kaupunki etsii terveydenhoitajaa sijaiseksi opiskelijaterveydenhuoltoon. Työ on hyvin itsenäistä ja siihen sisältyy itsenäistä vastaanottoa, hoidon tarpeen arviointia ja sairauksien hoitoa sekä terveydenedistämistyötä kuten esim. opiskelijoiden rokottamista.

Kelpoisuusvaatimuksena on Suomessa laillistettu terveydenhoitaja. Valitulta edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotesuojaa. Työaikamuoto on yleistyöaika, työaika 38h 39 min /vk, Sote-sopimus. Tehtäväkohtainen palkka on 2720,89€.

Eduksi lasketaan kokemus opiskelijaterveydenhuollosta. Arvostamme hyvää päätöksenteko- ja ongelmanratkaisukykyä sekä kehittämismyönteistä asennetta.

Otamme huomioon myös terveydenhoitaja -opiskelijat, joilla on 2/3 opinnoista suoritettu. Tarjoamme mahdollisuuden tarvittaessa osa-aikaiseen työhön.
Tehtävä täytetään heti, kun löydämme sopivan henkilön.

Koulunkäynninohjaaja
Hakuaika: 17.09.2021 klo 12:00 - 24.09.2021 klo 12:00

Valkean ruusun koulun pienryhmään palkataan koulunkäynninohjaaja vaikeimmin kehitysvammaisten ryhmään. Tehtävä täytetään heti sopivan henkilön löydyttyä.