Skip to content
Vammaispalveluiden päällikkö
Hakuaika: 27.04.2021 klo 05:00 - 17.05.2021 klo 12:00

Ikaalisten kaupunki julistaa haettavaksi

VAMMAISPALVELUIDEN PÄÄLLIKÖN VIRAN

Ikaalisten kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut toimivat moniammatillisesti ja asiakaslähtöisesti. Palvelut jakautuvat kahteentoista suurtuotteeseen, joista vammaispalvelut muodostavat yhden palvelukokonaisuuden. Sosiaali- ja terveyspalveluista suurin osa löytyy saman katon alta yhteisestä sosiaali- ja terveyskeskuksesta.

Vammaispalveluiden suurtuotteeseen kuuluvat vammaispalvelulain mukaiset palvelut, kehitysvammaisten erityishuollon palvelut ja alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuki sekä kehitysvammaisten asumispalveluyksikkö ja erityisryhmien yhteinen toimintakeskus.

Vammaispalveluiden päällikkö vastaa vammaispalveluiden palvelukokonaisuudesta ja kehittämisestä, johtaa vammaispalveluiden alaisten yksiköiden toimintaa yhdessä lähiesimiehen kanssa, hallinnoi ostopalveluja ja tekee asiakaskohtaisia sosiaalihuollon viranhaltijapäätöksiä. Vammaispalveluiden tiimiin kuuluvat palveluvastaava ja palveluohjaaja, joka tekee osan viranomaispäätöksistä. Vammaispalveluiden päällikkö kuuluu myös sosiaali- ja terveystoimen johtoryhmään.

Kelpoisuusvaatimuksena virkaan on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7 §:n mukainen sosiaalityöntekijän pätevyys sekä Valviran rekisteröinti. Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa voidaan tehtävää täytettäessä huomioida myös muut hakijat, joilla on tehtävään soveltuva koulutus.
Edellytämme hakijalta itsenäistä päätöksentekokykyä, huolellista ja kehittävää työotetta, hyviä vuorovaikutustaitoja sekä kykyä toimia moniammatillisissa verkostoissa. Työ vaatii myös hyvää paineensietokykyä, organisointitaitoja ja ymmärrystä henkilöstö- ja taloushallinnosta. Eduksi katsotaan aiempi työkokemus vammaispalveluista sekä esimiestyöstä.

Tarjoamme mahdollisuuden kehittää palveluita yhdessä toimivan tiimin kanssa, vastuullisen ja itsenäisen työn sekä pienen kaupungin mutkattoman ilmapiirin ja joustavat yhteistyömahdollisuudet. Ikaalisten kaupunki on mukana maakunnallisissa kehittämishankkeissa ja viestimme toiminnastamme aktiivisesti sosiaalisessa mediassa.

Virka täytetään 2.8.2021 tai sopimuksen mukaan. Palkkaus on KVTES:n mukainen. Virassa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Tehtävään valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Hakemukset tulee jättää Kuntarekryn kautta maanantaihin 17.5.2021 klo 15 mennessä.

Kansalaisopiston sivutoiminen tuntiopettaja
Hakuaika: 28.04.2021 klo 10:00 - 19.05.2021 klo 09:00

Tehtävään valitut toimivat kansalaisopiston lukuvuoden 2021-2022 kurssien opettajina Ikaalisten kansalaisopistossa tai kansalaisopistomme Jämijärven osastolla. Opetus voidaan toteuttaa lyhytkurssina, verkkokurssina tai koko lukuvuoden mittaisena kurssina. Lukukvuosi alkaa 6.9. ja päättyy 23.4.2022. Opistossamme toteutuu vuosittain n.4500 opetustuntia, opetus on monipuolista ja tuntiopettajilla on mahdollisuus kehittää mielenkiintoisia opintosisältöjä.

Nuoriso-ohjaaja
Hakuaika: 30.04.2021 klo 13:00 - 21.05.2021 klo 09:00

Ikaalisten kaupungin nuorisopalvelut hakee

NUORISO-OHJAAJAA

Haemme oma-aloitteista ja innostunutta nuoriso-ohjaajaa toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen Ikaalisten kaupungille.

Hakijalta odotamme luovaa ja ratkaisukeskeistä ajattelutapaa, joustavaa asennetta sekä kykyä itsenäiseen- ja tiimityöskentelyyn. Positiivinen ja motivoitunut asenne työn tekemiseen heijastuu niin kohderyhmänä oleviin lapsiin ja nuoriin kuin verkostoonkin. Yhteistyö muiden ammattilaisten kanssa verkostoissa kuuluu tehtävään, yhteisenä tavoitteena nuorten hyvinvoinnin ja ennaltaehkäisevän päihdetyön edistäminen. Ohjaajana tulee omata kasvatuksellinen työote. Oleellista on innostua ja innostaa nuoria, kuunnella ja kuulla sekä olla aidosti läsnä kulloisessakin tilanteessa. Tehtävä edellyttää perinteisen nuorisotilatyön lisäksi työskentelyä erilaisissa ympäristöissä nuorten kohtaamiseksi, esimerkiksi kouluissa, tapahtumissa ja leireillä. Nuoriso-ohjaaja on myös mukana koordinoimassa harrastustoimintaa. Digitaaliseen nuorisotyöhön tarvitaan osaamista ja vastuullasi on nuorisopalveluiden some-kanavien koordinointi. Nuorten osallisuutta pääset edistämään nuorisovaltuustotyössä.

Nuoriso-ohjaajan työ sijoittuu paljolti nuorten vapaa-aikaan eli sisältää ilta-ja viikonlopputyötä. Edellytämme mahdollisuutta auton käyttöön tehtävän hoitamisessa.

Tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva alempi ammattikorkeakoulututkinto, aikaisempi opistoasteinen tutkinto tai soveltuva ammatillinen perustutkinto ja vahva työkokemus nuorisotyöstä.

Hakemukset tulee toimittaa 21.5.2021 klo 12.00 mennessä Kuntarekryn kautta. Alkuperäiset kelpoisuuden osoittavat todistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Palkkaus ja muut työsuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Toimen täyttämisessä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa. Toimi täytetään 1.7.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan. Työaika on 38,25 tuntia/viikko. Valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Valitun on esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote.

Ikaalinen on savuton kunta.

Koulupsykologi
Hakuaika: 12.05.2021 klo 14:00 - 03.06.2021 klo 09:00

Oletko juuri sinä meidän uusi koulupsykologimme? Työ alkaa 5.8.2021 tai sopimuksen mukaan.

Koulupsykologi on osa meidän toimivaa oppilashuollon tiimiämme. Vahvistat koulujen oppilashuoltopalveluita osaamisellasi, jota täydentää koulukuraattori, kouluterveydenhoitaja sekä koulujen henkilöstö rehtorien johdolla. Yhteistyö sosiaali- ja terveyspalveluidemme kanssa on sujuvaa ja helppoa. Tuotamme myös sosiaali- ja terveyspalvelut kuntavetoisesti. Tehtävänkuvaasi sisältyy psykologisten tutkimusten teko, oppialshuoltohenkilöstön konsultaatio sekä tukikäynnit ja siihen on mahdollista sisällyttää myös kuntouttavaa toimintaa. Verkostomainen toimintatapa helpottaa yhteistyötä eri toimialojen kanssa, olemme ketterä ja kehittävä kunta. Työpisteesi sijaitsee uudella Valkean ruusun koululla ja tehtäviin kuuluu asiakastyö myös mm. muissa perusopetusyksiköissä. Meillä opinpolkua kulkee yhteensä noin 700 oppilasta.

Kelpoisuusvaatimuksena on psykologin tutkinto. Työ edellyttää kykyä itsenäiseen ja moniammatilliseen työskentelyyn. Eduksi katsotaan kehittävä työote.

Hakemukset tulee toimittaa 03.06.2021 klo 12.00 mennessä Kuntarekryn kautta.

Alkuperäiset kelpoisuuden osoittavat todistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Palkkaus ja muut työsuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Tehtävän täyttämisessä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa. Työaika on 38,25 tuntia/viikko. Valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Valitun on esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote.