Skip to content

Tevaniemen tuulivoimahankkeen osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma

KUULUTUS

TEVANIEMEN TUULIVOIMAHANKKEEN OSAYLEISKAAVA

Tevaniemen Tuuli Oy (hankkeesta vastaava) suunnittelee tuulivoimahanketta Ikaalisiin Tevaniemen alueelle. Kaava-alue sijaitsee noin 10 kilometriä Ikaalisten keskustasta pohjoiseen.

Kaavoituksen tavoitteena on mahdollistaa enintään 9 tuulivoimalan ja niihin liittyvien huoltoteiden ja maakaapeleiden rakentaminen laatimalla MRL 77 a §:n mukainen oikeusvaikutteinen yleiskaava, jota voidaan käyttää suoraan tuulivoimalan rakennusluvan myöntämisen perusteena.

Ikaalisten ympäristölautakunta päätti 8.12.2020 § 54 käynnistää Tevaniemen tuulivoimahankkeen osayleiskaavoituksen. Ympäristölautakunta päätti 2.11.2021 § 60 laittaa osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) julkisesti nähtäville.

OAS on nähtävillä 13.1.2022- 11.2.2022 Ikaalisten kaupungin Teknisissä palveluissa (Kolmen airon katu 3) sekä kaupungin internetsivuilla www.ikaalinen.fi -> Asuminen ja ympäristö -> Kaavoitus.  www.ikaalinen.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/vireilla-olevat-kaavat/tevaniemen-tuulivoimaosayleiskaava.

Tevaniemen tuulivoimahankkeen osayleiskaava tulee vireille tällä kuulutuksella MRL 63 §:n mukaisesti.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi esittää mielipiteitä kirjallisesti viimeistään 11.2.2022 mennessä osoitteeseen Ikaalisten kaupunki, Ympäristölautakunta, Kolmen airon katu 3, 39500 Ikaalinen tai sähköpostitse osoitteeseen kanslia.teknisetpalvelut@ikaalinen.fi.

Lisätietoja:
Ikaalisten kaupunki, tekninen johtaja Satu Rask, puh. 044 730 1262, satu.rask@ikaalinen.fi

Ikaalisten kaupunki, kaavoituksen yhdyshenkilö Pasi Lappalainen, puh. 0400 858 101, pasi.lappalainen@nostoconsulting.fi

Kaavan laativa konsultti, DI (YKS 245) Timo Huhtinen, puh. 040 542 5291, timo.huhtinen@sitowise.com

Ikaalisissa 13.1.2022
IKAALISTEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA