Skip to content

Pirkan taival reitille toteutetaan ulkoilureittisuunnitelma

Tiedote 8.4.2024

Pirkan taival reitille toteutetaan ulkoilureittisuunnitelma

Perinteiselle Pirkan taival reitille lähdetään toteuttamaan ulkoilureittisuunnitelmaa. Hankkeessa mukana olevat kunnat ovat Hämeenkyrön kunta, Ikaalisten kaupunki, Parkanon kaupunki, Ruoveden kunta, Virtain kaupunki ja Ylöjärven kaupunki.

Ylöjärven kaupunki selvitti loppuvuoden 2023 aikana ulkoilureittisuunnitelman laatimisen edellytyksiä Pirkan taival reitille. Samassa yhteydessä selvitettiin myös reitin varren kuntien halukkuutta osallistua hieman alle 300 kilometriä pitkän Pirkan taival reitin ulkoilureittisuunnitelman toteutukseen. Selvityksen perusteella kaikki reitin varren kunnat ovat päättäneet aloittaa ulkoilureittisuunnitelman laatimisen reitille.

Ulkoilureittisuunnitelman tarkoituksena on saattaa perinteinen ja historiallisesti merkittävä Pirkan taival reitti yhtenäiseksi kokonaisuudeksi ja mahdollistaa kuntia sijoittamaan reitin rakenteisiin suunnitelmallisella ja pitkäjänteisellä tavalla. Pirkan taival reitti tuottaa lisäarvoa alueen asukkaille ja maanomistajille sekä sitouttaa ja mahdollistaa kaupunkeja toimimaan luontovirkistyspalveluiden tuottajana.

Kuuden kunnan alueella toteutetaan kaikkiaan kolme erillistä ulkoilureittisuunnitelmaa.

Yleisötilaisuudet

Hankkeessa mukana olevat kunnat ja ulkoilureittisuunnitelmien laatija järjestävät kevään ja alkukesän 2024 aikana avoimia yleisötilaisuuksia kunnissa. Tilaisuuksiin toivotaan osallistuvan alueen asukkaita, maanomistajia ja kesäasukkaita sekä alueeseen tai aiheeseen liittyvien yhdistysten edustajia.

Yleisötilaisuuksissa kerrotaan ulkoilureittisuunnitelman ja -toimituksen laatimisen ja toteuttamisen tavasta sekä keskustellaan hankkeen vaikutuksista alueen asukkaille ja maanomistajille

Tilaisuuksissa on läsnä ulkoilureittisuunnitelman laatijan edustaja sekä kaupunkien edustajia.

Yleisötilaisuuksien ajankohdat selviävät myöhemmin keväällä kuntien uutisissa sekä hankkeesta tiedottavan nettisivun päivittyvissä uutisissa.

Pirkan taival nettisivut

Ulkoilureittisuunnitelmaa toteutetaan pääsääntöisesti vanhalle Pirkan taival reitille. Kevään ja kesän aikana käytyjen viranomaisneuvottelujen, maanomistajakuulemisen ja yleisötilaisuuksien jälkeen suunnitelma tarkentuu reitin alustavaan reittilinjaukseen ja ulkoilureittisuunnitelma asetetaan näytille.

Ulkoilureittisuunnitelman on tarkoitus olla valmis syksyllä 2024.

Lisätietoja hankkeesta ja päivittyvät aineistot: https://ekokumppanit.fi/pirkan-taival-reitti/

Yhteystiedot:

Kauri Kallio, Kaupunginpuutarhuri, kauri.kallio@ikaalinen.fi, 044 730 1268

Petri Mäkelä, Ekokumppanit Oy / Ulkoilureittisuunnitelman laatija, petri.makela@tampere.fi, 040 806 4082