Skip to content

Auta selvittämään Pirkanmaan lähteiden tila

Tiedot Pirkanmaan lähteiden tilasta ovat osittain puutteellisia. Siksi tarvitsemme sinun apuasi lähteiden tilan selvittämiseen.

Lähteet ovat tyypillisesti ympäristöään rehevämpiä ja monimuotoisempia, uhanalaisia elinympäristöjä. Lähteellä tarkoitetaan kohdetta, jossa pohjavesi purkautuu maaperästä maan pinnalle tai vesistöön. Lähteiden luonnontilaa ovat voineet muuttaa muun muassa maa- ja metsätalouden kuivatustoiminta, metsähakkuut, vedenotto sekä lähteiden perkaaminen ja rakentaminen.

Tiedot Pirkanmaan lähteiden sijainnista sekä niiden tilasta ovat puutteellisia, ja siksi pyydämmekin nyt luonnossa liikkujia merkitsemään tietoja lähteistä ympäristöhallinnon karttapalveluun.

Näin voit auttaa ja merkitä tiedot karttapalveluun:

  • Karttaan on merkitty lähteitä. Käy tarkastamassa näkyykö paikalla lähteeseen viittaavaa vetistä tai märkää kohtaa vai onko lähde kuivunut tai tuhoutunut.
  • Jos löydät lähteen, lähetä siitä ja sitä ympäröivästä kasvillisuudesta kuvia sekä arviosi lähteen tilasta.
  • Jos löydät uuden lähteen, ilmoita myös siitä. Samasta lähteestä voi tehdä useampia ilmoituksia, varsinkin jos olet eri mieltä aiempien ilmoittajien kanssa vallitsevasta tilanteesta.
  • Ilmoita havainnoistasi täällä: Auta selvittämään Pirkanmaan lähteiden tila (havaintolomake), ymparisto.fi

Lähteiden tilaa selvitetään osana Helmi-elinympäristöohjelmaa
Havainnointikokeilu liittyy Helmi-elinympäristöohjelman pienvesi- ja rantaluonto -teemaan. Ohjelmassa selvitetään mm. Pirkanmaan pienvesien esiintymistä ja tilaa sekä ennallistetaan ja kunnostetaan ihmistoiminnan seurauksena heikentyneitä pienvesiä ja niiden lähiympäristöjä häiriötä edeltäneeseen tilaan.

Kokeilu liittyy myös Pirkanmaan maakunnalliseen biodiversiteettiohjelmaan Pirkanmaan lumo- luonnon monimuotoisuusohjelma 2022-2030. Tavoitteena on osallistaa laajasti maakunnallisia toimijoita, esimerkiksi kuntia, järjestöjä ja yrityksiä sekä löytää konkreettisia tapoja edistää luonnon monimuotoisuuden säilymistä Pirkanmaalla.

Suomen ympäristökeskus (SYKE) kehittää lähteiden etsintää esimerkkinä käyttäen luontoympäristöjen tilan tietojen keräämistä kansalaishavainnoilla. Uusia menetelmiä kehitetään Suomen ekosysteemiobservatorion (FEO) toimintaa varten.

Lisätietoja:

Tyypillisesti lähteet erottuvat ympäristöstään rehevämmän kasvillisuuden ansiosta. Kuvassa pohjaveden purkauma muodostaa allikkolähteen. Kuva: Emmi Lehkonen.