Skip to content

Ympäristökatselmus 2021

Ympäristökatselmus Ikaalisten alueella suoritetaan kevään 2021 aikana.

Katselmuksessa tarkastellaan kaupunkikuvaan vaikuttavien tekijöiden asianmukaista hoitoa ja kuntoa.

Kiinteistönomistajien ja – haltijoiden toivotaan huolehtivan rakennusten sekä ympäris-tön asianmukaisesta hoidosta korjaus- ja siistimiskehotusten välttämiseksi.

Ikaalinen 29.4.2021
Ympäristölautakunta