Skip to content

IKAALISTEN KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONNAN TOIMINTA POIKKEUSOLOJEN AIKANA

3.4.2020

Rakennuslupa käsittely toimii normaalisti lupapisteen kautta. Yhteydenotot rakennustarkastajaan rakennusneuvonta ja kaavoitusasioissa s-postilla tai soittamalla. Asiakkaita ei oteta vastaan toimistolla toistaiseksi.

Vanhojen lupa-asiakirjojen noutaminen arkistosta ja asiakkaille kopioiden lähettäminen pyritään toteuttamaan mahdollisuuksien mukaan. Rakennusvalvonta toimii osaksi etätyönä, joten fyysisesti paikalla ei olla jatkuvasti. Yhteystiedot Ikaalisten kotisivuila.

Etäkatselmukset

Tässä tilanteessa ainoastaan aloituskokoukset ja loppukatselmukset ovat välttämättömiä. Nämäkin pyritään pitämään ns. etäkatselmuksina eli varsinainen paikallakäynti tehdään vain jos erityistä tarvetta.

Aloituskokoukset

 • Pidetään skype/teams-kokouksina
  • kokouksen järjestäjäksi/kalenterikutsun tekijä kannattaa selvästi sopia. Hankkeeseen ryhtyvä delegoi tämän tehtävän haluamalleen taholle.
  • Lupapisteeseen tulee tallentaa aloituskokouksen pöytäkirja. Pöytäkirjassa tulee näkyä että kokous on pidetty etäkokouksena ja ilman että rakennusvalvonta on paikallakäyntiä tehnyt.
  • Lupapisteeseen tallennetaan myös valokuvat lähtötilanteesta, työmaajärjestelyistä, tilanne rajoilla.

 

Pohja-, rakenne-, LVI, käyttöönottokatselmus ja muut päätöksessä olevat katselmukset

 • Pidetään etäkatselmuksina Lupapisteeseen toimitetun aineiston perusteella. Ainoastaan erityisestä syystä katselmus pidetään kohteella, tällöinkin minimikokoonpanolla. Rakennustyön vastaava työnjohtaja merkitsee tarkastuslomakkeeseen!
 • Katselmusmerkintä Lupapisteeseen esim. ”Katselmus pidetty Lupapisteeseen tallennettuihin asiakirjoihin perustuen ilman allekirjoittaneen paikallakäyntiä”

 

Loppukatselmus

 • Pidetään mahdollisuuksien mukaan etäkatselmuksina.
 • Ennen loppukatselmusajankohtaa rakennusvalvonta harkintansa mukaan käy itsenäisesti paikalla varmistamassa ettei naapurien etu vaarannu ja arvioimassa onko kohde ulospäin työmaa vai valmiin oloinen.
 • Lupapisteeseen tulee tarkastusasiakirjan yhteenvedon sekä MRL 153§ loppukatselmuspyynnön lisäksi toimittaa valokuvia esim. julkisivuista, tilanteesta rajalla, sisätiloista.
  • Tarkastusasiakirjan yhteenvedon kanssa pitää olla tarkkana että kuittaukset on tehty!
 • Jos tilanne on epäselvä (käytännössä näyttää ettei käyttöönoton edellytyksiä ole), pidetään loppukatselmus(yritys) työmaalla minimikokoonpanolla.
 • Kirjaukset lupapisteeseen
  • mahdollinen paikallakäynti kirjataan. Esim. ”paikallakäynti, valmistautuminen loppukatselmukseen”
  • Loppukatselmus kirjataan osittaisena. ”Katselmus pidetty Lupapisteeseen tallennettuihin asiakirjoihin perustuen ilman allekirjoittaneen paikallakäyntiä”