Skip to content

Ikaalisten pohjavesialueiden suojelu – suojelusuunnitelman päivitys aloitettu

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelman tavoite on ennaltaehkäistä pohjaveden laadun heikkeneminen sekä turvata pohjaveden määrällinen tila siten, että maankäyttöä ei tarpeettomasti rajoiteta.

Työstä tullaan laatimaan Ikaalisten pohjavesialueiden suojelusuunnitelma -raportti, joka esitellään yleisölle sekä kuulutetaan nähtäville ja kommentoitavaksi syksyllä 2024. Hankkeen on arvioitu valmistuvan loppuvuodesta 2024.

Tiedote 25.4.2024 (pdf)

 

Vesiasiat