Skip to content

Ikaalisten uuden kuntastrategian luonnosversio on julkaistu

Ikaalisten kuntastrategian laadinta aloitettiin lokakuussa 2021 kunnan johtoryhmän ja kaupunginvaltuutettujen kanssa. Osallistava strategiatyö koostui sisäisestä ja ulkoisesta sähköisestä kyselystä, tausta-aineistojen kokoamisesta, edellisen kuntastrategian arvioinnista sekä kuntastrategiatyöpajoista. Kuntastrategian luonnosversioon on mahdollisuus antaa palautetta 16.12.2021-7.1.2022, jonka jälkeen strategia viimeistellään ja viedään kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Luonnosversio ja palautelomake löytyy kaupungin verkkosivuilta.

Ikaalinen Kuntastrategia 2021-2025.pdf

Linkki palautelomakkeeseen kaupungin verkkosivuille:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=UUmo-cFf1UOkjnRqYhLakNKlSciO_TtCvlht08lBAWZUOERWREk0MU9PTDlMWURWSkFHRUJOUVZLNy4u&wdLOR=cDF3D759D-2546-41D7-BDC8-C2D006F34AB0