Ilmoitus kuulutuksesta: Tiesuunnitelma valtatie 3:n parantamisesta Ikaalisissa välillä Mansoniemi – Riitiala

KUULUTUS SUUNNITELMAN NÄHTÄVILLE ASETTAMISESTA
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on laatinut liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) mukaisen tiesuunnitelman valtatie 3:n parantamisesta Ikaalisissa välillä Mansoniemi – Riitiala,Ikaalinen

Tiesuunnitelma valtatie 3:n parantamisesta Ikaalisissa välillä Mansoniemi – Riitiala, Ikaalinen pidetään yleisesti nähtävänä 10.9.2020–16.10.2020 välisen ajan Pirkanmaan ELY-keskuksen tietoverkossa http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset (LjMTL 27 §).

Kuulutus kokonaisuudessaan (pdf)

Tiesuunnitelma valtatie 3:n parantamisesta Ikaalisissa välillä Mansoniemi-Riitiala