Skip to content

ILMOITUS KUULUTUKSESTA Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus

Dnro LSSAVI/21379/2023

ILMOITUS KUULUTUKSESTA

Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus

Hakija: Neova Oy, PL 22, 40101 Jyväskylä

Asia: Lauttaneva-Haukkanevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan raukeaminen, Ikaalinen ja Jämijärvi

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto antaa yllä mainitun hakemusasian tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 15.3. – 22.4.2024 osoitteessa https://ylupa.avi.fi mistä ne ovat luettavissa.

Ohjeet muistutusten ja mielipiteiden tekemiseen ilmenevät tiedoksiantokuulutuksesta.