Skip to content

ILMOITUS KUULUTUKSESTA: Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus

ILMOITUS KUULUTUKSESTA

Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus Dnro LSSAVI/12948/2023

Hakija: Kekkilä Oy

Asi: Niininevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan muuttaminen sekä toiminnan aloittamislupa, Vaasan hallinto-oikeuden osittain palauttama asia, Parkano ja Ikaalinen

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto antaa yllä mainitun hakemusasian tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla.

Kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 12.4. – 20.5.2024 osoitteessa https://ylupa.avi.fi mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muistutusten ja mielipiteiden tekemiseen ilmenevät tiedoksiantokuulutuksesta

LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO