Skip to content

ILMOITUS KUULUTUKSESTA: Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus, Fortum Waste Solutions Oy

ILMOITUS KUULUTUKSESTA

Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus

Hakija Fortum Waste Solutions Oy

Dnro LSSAVI/15083/2021

Asia Jätteiden kierrätys- ja käsittelytoiminta, toiminnan olennainen muuttaminen sekä toimin-nan aloittamislupa, Ikaalinen

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto antaa yllä mainitun hakemusasian tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 1.11. – 8.12.2022 osoitteessa https://ylupa.avi.fi mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muistutusten ja mielipiteiden tekemiseen ilmenevät tiedoksiantokuulutuksesta.

Ilmoitus  kuulutuksesta (pdf)