Skip to content

Ilmoitus toiminnan muuttamisesta

Ympäristönsuojelusihteerin päätös 18/2022

Ilmoitus toiminnan muuttamisesta, Juha Peltoniemi

Juha ja Kristiina Peltoniemen eläinsuojan toiminnan olennainen muutos lannankäsittelyn osalta biokaasulaitoksen rakentamisella hyväksytään.

Päätös Ilmoituksesta (pdf)

Liite 1 Biokaasulaitoksen Toteutussuunnitelma (pdf)