Skip to content

JULKINEN KUULUTUS, Vaasan hallinto-oikeus. Luvan hakija Kekkilä Oy on jättänyt Vaasan hallinto-oikeudelle valituksen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualueen päätöksestä 16.8.2021, nro 156/2021. Päätös koskee Niininevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan muuttamista, Parkano ja Ikaalinen.

KUULUTUS KOKONAISUUDESSAAN (PDF-TIEDOSTO) 
VHaO 21030 2021 Valitus Tiedoksi Julkisella Kuulutuksella 13.1.2022