Skip to content

JULKINEN KUULUTUS: Valitukset vesilain mukaisesta päätöksestä, Vaasan hallinto-oikeus

Pirkanmaan ELYkeskus ja toinen valittaja ovat jättäneet Vaasan hallintooikeuteen valitukset Länsi ja SisäSuomen aluehallintoviraston päätöksestä 15.6.2022 nro 113/2022 vesilain mukaisessa lupaasiassa. Päätös koskee pohjaveden ottamista Vatulan vedenottamon kaivosta K4, Ikaalinen.

Tämä kuulutus ja valitukset pidetään nähtävillä 17.11.-15.12.2022 Vaasan hallintooikeuden verkkosivuilla: https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-oikeudenkuulutukset/valituskuulutukset.html

Vaasan hallintooikeus varaa asianosaisille, joita asia erityisesti koskee, tilaisuuden vastineen antamiseen. Mahdollinen vastine tulee toimittaa hallintooikeuteen viimeistään 15.12.2022.

Kuulutus kokonaisuudessaan (pdf)