JULKIPANOILMOITUS: Ympäristölautakunnan antama maisematyölupapäätös

Ympäristölautakunnan antama maisematyölupapäätös toukokuu 2019.

Julkipanoiilmoitus (pdf)

2.5.2019 Ympäristölautakunta