JULKIPANOILMOITUS: Ympäristölautakunnan antama päätös maa-aineslain mukaisesta hakemuksesta

Ympäristölautakunnan maa-aineslupahakemuksista annetut päätökset elokuu 2020.

Julkipanoilmoitus (pdf)

25.8.2020 Ympäristölautakunta