JULKIPANOILMOITUS: Ympäristölautakunnan antama päätös ja maa-aineslain mukaisesta hakemuksesta.

Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä 8.5.-7.6.2019 ympäristönsuojelutoimistossa, Kyrösselänkatu 8.
Julkipanoilmoitus (pdf)

2.5.2019 Ympäristölautakunta