JULKIPANOILMOITUS: Ympäristölautakunnan antama päätös maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukaisesta hakemuksesta.

Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä 27.6.-29.7.2019 teknisten palvelujen toimitilassa, Kolmen airon katu 3

Julkipanoilmoitus (pdf)

18.6.2019 Ympäristölautakunta