JULKIPANOILMOITUS: Ympäristölautakunnan antama päätös maa-aineslain mukaisesta hakemuksesta

Lupapäätökset ja niihin liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä 2.6.–3.7.2020 ympäristönsuojelutoimistossa, Kyrösselänkatu 8.

Julkipanoilmoitus (pdf)

26.5.2020 Ympäristölautakunta