Koetoimintailmoitus koskien jätteen vastaanottoa, varastointia, hyödyntämistä energiana ja uusiotuotantoa, Ikaalinen

Ilmoitus kokonaisuudessaan, Pdf-tiedosto Avi ilmoitus 18122020