Skip to content

KUULUTUKSET: Maa-aineslain mukainen päätös

KUULUTUS

Ympäristölautakunnan maa-aineslain mukaisista hakemuksista annetut päätökset syyskuu 2021.

Maa-aineslain mukaiset päätökset (pdf)

14.9.2021 Ympäristölautakunta