Skip to content

KUULUTUS: Meluilmoituksen lupapäätös

LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTUS
Ympäristönsuojelu YSL:n 118 § (meluilmoitus) koskevan päätöksen antamisesta
 
Hakija: A & C Säppi Oy

Hanke: Ulkoilmakonsertit 11.6.-28.8.2022 välisenä aikana Keturinkatu 1 lauantaisin muutaman kerran kesän aikana