Skip to content

KUULUTUKSET: Ympäristönsuojelulain ja maa-aineslain mukaiset päätökset

KUULUTUS

Ympäristölautakunnan maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukaisista hakemuksista annetut päätökset kesäkuu 2021.

YSL Ja Maa-aineslain Mukaiset Päätökset (pdf)

YSL Mukaiset Päätökset (pdf)

22.6.2021 Ympäristölautakunta