Skip to content

KUULUTUS: Ehdotus Pirkanmaan merkittäviksi tulvariskialueiksi sekä tulvariskien hallintasuunnitelmien ja ympäristöselostuksen valmistelu

Kuulutus

Ehdotus Pirkanmaan merkittäviksi tulvariskialueiksi sekä tulvariskien hallintasuunnitelmien ja ympäristöselostuksen valmistelu

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on tarkistanut arvioinnit vesistöjen tulvimisesta aiheutuvat tulvariskit Pirkanmaan alueella. Arvioinnin perusteellaELY-keskus ei esitä muutosta edelliseen kauteen eikä siten ehdota nimettäväksi Pirkanmaan toimialueellaan merkittäviä tulvariskialueita.

Kuulutus kokonaisuudessaan (pdf)

Julkaisupäivä 15.3.2024

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 22.3.2024

Tämä kuulutus ja Pirkanmaan aluetta koskeva ehdotus merkittäviksi tulvariskialueiksi(kuulemisasiakirja) pidetään nähtävillä sähköisenä 15.3.2024 – 17.6.2024 ELY-keskuksenverkkosivuilla osoitteessa www.ely-keskus.fi/kuulutukset > Pirkanmaa

Asiakirja suunnittelun aikaisesta osallistumisesta, tiedottamisesta ja kuulemisesta on nähtävillä sähköisenä 15.3.2024 – 17.6.202 4osoitteessa www.vesi.fi/trh.

Vesistöaluekohtaiset tausta-asiakirjat löytyvät digitaalisina www.vesi.fi/trh -palvelusta.

Kaikilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä ehdotuksista merkittäviksi tulvariskialueiksi sekä asiakirjasta suunnittelun aikaisesta osallistumisesta, tiedottamisesta ja kuulemisesta17.6.2024 klo 16 mennessä.

Palautteet voi antaa:

– www.lausuntopalvelu.fi -palvelun kautta tai

– Pirkanmaan ELY-keskuksen kirjaamoon osoitetulla sähköpostilla(kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi) tai

– kirjallisesti Pirkanmaan ELY-keskuksen kirjaamoon, PL 297, 33101 Tampere.

Epävirallista palautetta on myös mahdollista antaa sähköisesti www.vesi.fi -palvelusta löytyvien vesistöaluekohtaisten tausta-asiakirjojen kautta.

Lisätietoja
Johtava vesitalousasiantuntija Piia Tikka, puh. 0295 036 042, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi