KUULUTUS: Ehdotusvaiheen kuuleminen

Ehdotusvaiheen kuuleminen

Palinperäntien asemakaavan ehdotus pidetään nähtävillä 14.5.-12.6.2020 välisenä aikana.

Asemakaavan tarkoituksena on parantaa keskustaan
tukeutuvien ja hyvien liikenneyhteyksien läheisyyteen sijoittuvaa yritystonttitarjontaa.

Aineistot pidetään nähtävillä teknisten palvelujen toi-mitilassa, Kolmen airon katu 3 sekä kotisivuillamme. Mahdolliset mielipiteet tulee nähtä-villäoloaikana toimittaa ympäristölautakunnalle osoi-tettuna, osoitteeseen PL 33, 39501 Ikaalinen tai
kanslia.teknisetpalvelut@ikaalinen.fi.

Ikaalinen 14.5.2020
Ympäristölautakunta