KUULUTUS: Ikaalisten harrasteralli 8.8.2020

KUULUTUS
Hämeen Moottoriseura ry:n ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäi-sestä toiminnasta (ympäristönsuojelulaki 118 §)
Ikaalisten kaupungin ympäristölautakunnalle on saapunut 22.6.2020 ilmoitus, koskien Ikaalisissa järjestettävää Ikaalisten harrasteralli kilpailua 8.8.2020 klo 12.00-20.30.
Kilpailuun osallistuu enintään 150 ralliautoa.
Melutaso on 10 metrin etäisyydellä 73 dB(A). Ralliautojen äänitaso mitataan ennen kilpailua. Äänitason tulee olla enintään 110 dB. Kilpailun aikana meluta-soa seurataan ja suoritetaan satunnaisotantaa.
Asiasta tiedotetaan talokohtaisesti erikoiskokeiden varrella ja lähietäisyydellä oleviin asuinrakennuksiin ja vapaa-ajan kiinteistöille.
Kuulutus pidetään nähtävillä kuulutusajan 25.6.-8.7.2020 Ikaalisten kaupungin
virallisella ilmoitustaululla kaupungin internet-sivustolla.
Mahdolliset asiaa koskevat muistutukset tulee osoittaa ennen kuulutusajan
päättymistä osoitteella: Ikaalisten kaupungin ympäristönsuojelu, PL 33,
Kyrösselänkatu 8, 39501 Ikaalinen tai sähköpostilla kanslia@ikaalinen.fi.

Ikaalinen 24.6.2020 Ympäristölautakunta