Skip to content

KUULUTUS: Kauraranta ranta-asemakaava ehdotus

Kaurarannan ranta-asemakaavan ehdotus pidetään MRA:n 27 § mukaisesti nähtävillä 14.10.-12.11.2021 välisenä aikana.

Kaavan tavoitteena on suunnitella alueelle kantatilatarkastelun mahdollistama määrä rakennuspaikkoja siten, että kaavan voimaantulon jälkeen kantatilan alueelle ei jää enää käyttämätöntä rantarakennusoikeutta.

Aineistot pidetään nähtävillä teknisten palvelujen toimitilassa, Kolmen airon katu 3 sekä kotisivuillamme www.ikaalinen.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/vireilla-olevat-kaavat/kaurarannan-ranta-asemakaava/

Mahdolliset mielipiteet tulee nähtävilläoloaikana toimittaa ympäristölautakunnalle osoitettuna, osoitteeseen Kolmen airon katu 3, 39500 Ikaalinen tai kanslia.teknisetpalvelut@ikaalinen.fi.

Ikaalinen 14.10.2021 Ympäristölautakunta