KUULUTUS: Kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristölupahakemus