Skip to content

KUULUTUS: Konikallion tuulivoimapuiston osayleiskaavan alueen rakennuskielto

KUULUTUS

Kaupunginvaltuusto on päätöksellään 7.11.2022 § 65 päättänyt määrätä Konikallion tuulivoimapuiston osayleiskaavan alueelle rakennuskiellon, joka on voimassa 5 vuotta, kuitenkin enintään siihen asti, että kaava on saanut lainvoiman.

Alueen rakentamisrajoitus ei koske maankäyttö- ja rakentamislain 128 § mukaista maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä.

Lisätietoja kaavasta ja rakennuskiellon rajaus:
https://ikaalinen.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/vireilla-olevat-kaavat/konikallion-tuulivoimapuiston-osayleiskaava/

Ikaalisissa 11.1.2023
Ikaalisten kaupunginvaltuusto