Skip to content

KUULUTUS: KONIKALLION TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVAN LUONNOS

Kuulutus

KONIKALLION TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVAN

kaavaluonnoksen nähtävilläolo

Ikaalisten Ympäristölautakunta on tehnyt päätöksen 20.2.2024 (§ 10) Konikallion tuulivoimapuiston osayleiskaavan kaavaluonnoksen nähtävilläolosta.

Ilmatar Energy Oy:n hankeyhtiö Ilmatar Ikaalinen-Hämeenkyrö Oy suunnittelee enintään 15 tuulivoimalasta koostuvan tuulivoimapuiston rakentamista Ikaalisten kaupungin ja Hämeenkyrön kunnan alueelle. Voimalat sijoittuisivat molemmin puolin kuntarajaa, Vatulanharjun ja Vesajärven kylän väliselle alueelle. Tämänhetkisen suunnitelman mukaisesti voimaloista 8 sijoittuu Ikaalisten kaava-alueelle, jonka pinta-ala on noin 11,3 km2.

Osayleiskaava laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n mukaisena kaavana siten, että rakennusluvat voidaan myöntää suoraan osayleiskaavan perusteella. Hankkeeseen sovelletaan lisäksi ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain 252/2017 mukaista arviointimenettelyä (YVA), joka on käynnissä kaavoituksen rinnalla.

Kaavaluonnoksesta ja lisätietoja osallistumisesta on saatavilla Ikaalisten kaupungin Teknisissä palveluissa (Kolmen airon katu 3) sekä kaupungin internetsivuilla https://ikaalinen.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/ .

Kaavaluonnos on nähtävillä 6.3.–22.4.2024 välisenä aikana.

Ikaalisissa nähtävilläpito: Tekniset palvelut, os. Kolmen airon katu 3, Ikaalinen sekä kaupungin internetsivuilla https://ikaalinen.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/. Nähtävillä olosta ilmoitetaan lehtikuulutuksella UutisOivassa ja Ikaalisten kaupungin ilmoitustaululla sekä internetsivuilla.

Kaavaluonnoksesta on mahdollista jättää kaavoituksen valmisteluvaiheen palautetta 6.3.–22.4.2024 välisenä aikana toimittamalla kirjallinen mielipide:

Sähköpostitse: kanslia.teknisetpalvelut@ikaalinen.fi tai

Kirjeitse: Ikaalisten kaupunki / Tekniset palvelut, Kolmen airon katu 3, 39500 Ikaalinen.

Suullinen palaute kirjataan ylös ottamalla yhteyttä kaavoituksesta vastaaviin henkilöihin kunnassa, mutta palaute pyydetään toimittamaan ensisijaisesti kirjallisesti.

Kutsu yleisötilaisuuteen: Kaavoitusta sekä YVA-menettelyä koskeva Ikaalisten avoin yleisötilaisuus järjestetään tiistaina 12.3.2024 klo 18.00 alkaen Altin Salissa, Eino Salmelaisen katu 20, Ikaalinen. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu 17.30–18.00.

Ikaalisten ympäristölautakunta

 

Lisätietoja kaavasta ja hankkeesta antavat: 

Ikaalisten kaupunki: Kaavoittaja Mika Wallin, etunimi.sukunimi@ikaalinen.fi, p. 044 730 6232

Ilmatar Energy Oy: Team Leader, Project Development Lauri Vierto, etunimi.sukunimi@ilmatar.fi, p. 050 376 5204

AFRY Finland Oy: Kaavoituksen projektipäällikkö Ismo Vendelin, etunimi.sukunimi@afry.com, p. 050 326 3557

Yleisötilaisuuksiin on mahdollista osallistua myös etäyhteyden välityksellä.

Osallistumislinkit tilaisuuksiin:

Ikaalinen
https://youtube.com/live/ywcbCtsd41U?feature=share

Hämeenkyrö
https://youtube.com/live/RUTnSBuSYY8?feature=share