KUULUTUS: Luvan rauettaminen / EcoFinity Oy  

KUULUTUS
Luvan rauettaminen / Ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, EcoFinity Oy  

Ikaalisten kaupungin ympäristölautakunta on 08.12.2020 (56 §) päättänyt rauettaa EcoFinity Oy:lle 27.10.2020 (43 §) myöntämänsä koeluonteista toimintaa koskevan luvan (YSL 88 §).

Ikaalinen 15.12.2020
Ympäristölautakunta