Skip to content

KUULUTUS: Maa-ainesten ottamisen hakemus

KUULUTUS

Maa-aineslain 13 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että Ikaalisten kaupungin ympäristölautakunnalle on saapunut

Maa-ainesten ottamisen hakemus

Matti Hiekan hakemus koskien 80 000 m3-ktr soran ja hiekan ottamista kiinteis-töllä 143-435-3-54 (Sasekanmäki) 1,5 ha ottamisalueella. Alue sijaitsee Teikankaalla 3-tien länsipuolella noin 4 km etäisyydellä Ikaalisten keskustasta länteen.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä kuulutusajan 28.3.-26.4.2024 Ikaalisten kaupungin teknisten palveluiden tiloissa, osoite Kolmen airon katu 3, 39500 Ikaalinen.

Mahdolliset asiaa koskevat huomautukset tulee osoittaa ympäristölautakunnalle nähtävänä oloaikana osoitteella kanslia.teknisetpalvelut@ikaalinen.fi tai Ikaalisten kaupungin ympäristölautakunta, Kolmen airon katu 3, 39500 Ikaalinen.

Ikaalinen 28.3.2024 Ympäristölautakunta