Skip to content

KUULUTUS: Nummenrannan muuntoaseman asemakaava, ehdotus

Nummenrannan muuntoaseman asemakaavan ehdotus

Nummenrannan muuntoaseman asemakaavan tavoitteet ovat tarkentuneet kaavaehdotusvaiheessa ja asemakaava-alueeseen on yhdistetty Läykkälänlahden asemakaavan laajennuksen mukainen kaava-alue.

Tavoitteena on osoittaa koko kaava-alue energiantuotannon alueeksi ja mahdollistaa alueelle sekä aurinkovoimalan että akkuteknologiaan perustuvan energiava-raston rakentaminen. Aiemmin esillä ollut rakennusoikeusvaraus kaasunpurkausasemalle poistuu.

Ehdotusvaiheen aineistot pidetään nähtävillä 25.11.-31.12.2021 välisenä aikana teknisten palvelujen toimitilassa, Kolmen airon katu 3 sekä www.ikaalinen.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/vireilla-olevat-kaavat/nummenrannan-muuntoaseman-asemakaava/

Mahdolliset mielipiteet tulee toimittaa nähtävilläoloaikana ympäristölautakunnalle osoitettuna, osoite: PL 33, 39501 Ikaalinen tai kanslia.teknisetpalvelut@ikaalinen.fi.

Ikaalinen 25.11.2021
Kaupunginhallitus