Kuulutus: Rakennuslupapäätökset

Rakennustarkastajan rakennuslupapäätökset 73-86 §.
Kuulutus kokonaisuudessaan (pdf)

Rakennustarkastaja 3.7.2019