Kuulutus: rakennuslupapäätökset

Ympäristölautakunnan rakennuslupapäätös 57 §.
Kuulutus kokonaisuudessaan (pdf) 

Ympäristölautakunta 27.8.2019