Kuulutus: rakennuslupapäätökset

Rakennustarkastajan rakennuslupapäätökset 58-62 §.
Kuulutus kokonaisuudessaan (pdf)

Vt rakennustarkastaja 3.6.2019