Kuulutus: rakennuslupapäätökset

Rakennustarkastajan rakennuslupapäätös 126 §.
Kuulutus kokonaisuudessaan (pdf)           

Rakennustarkastaja 18.11.2020