Kuulutus: rakennuslupapäätökset

Rakennustarkastajan rakennuslupapäätökset 95–101 §.
Kuulutus kokonaisuudessaan (pdf)        

Rakennustarkastaja 9.9.2020