Skip to content

KUULUTUS: Sisääntulotien vähäisen asemakaavamuutoksen 2 ehdotus

Sisääntulotien vähäisen asemakaavamuutoksen 2 ehdotus pidetään nähtävillä 19.2.- 5.3.2021 välisenä aikana.

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on osoittaa maantie 2595 (sisääntulotie) katualueeksi välillä valtatien 3 eritasoliittymän pohjoinen ramppiliittymä – Vanha Tampereentie voimassa olevien asemakaavojen liikennealuerajausten mukaisesti.

Aineistot pidetään nähtävillä teknisten palvelujen toimitilassa, Kolmen airon katu 3 sekä kotisivuillamme www.ikaalinen.fi. Mahdolliset mielipiteet tulee nähtävilläoloaikana toimittaa ympäristölautakunnalle osoitettuna, osoitteeseen PL 33, 39501 Ikaalinen tai kanslia.teknisetpalvelut@ikaalinen.fi.

Vaikutuksiltaan vähäisestä asemakaavanmuutoksesta on valitusoikeus kunnan jäsenten sijasta vain niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa

Ikaalinen 19.2.2021
Ympäristölautakunta