Skip to content

KUULUTUS: Tevaniemen tuulivoimapuiston osayleiskaavan alueen rakennuskielto

KUULUTUS

Kaupunginvaltuusto on päätöksellään 28.11.2022 § 82 päättänyt määrätä Tevaniemen tuulivoimapuiston osayleiskaavan alueelle rakennuskiellon, joka on voimassa 5 vuotta, kuitenkin enintään siihen asti, että kaava on saanut lainvoiman.

Alueen rakentamisrajoitus ei koske maankäyttö- ja rakentamislain 128 § mukaista maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä.

Lisätietoja kaavasta ja rakennuskiellon rajaus:
https://ikaalinen.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/vireilla-olevat-kaavat/tevaniemen-tuulivoimaosayleiskaava/

Ikaalisissa 25.1.2023
Ikaalisten kaupunginvaltuusto