KUULUTUS: Ympäristökatselmus

Maankäyttö- ja rakennuslain 166–167 pykälien sekä rakennusjärjestyksen 3.3 kohdan mukaisesti suorittavat ympäristölautakunnan valitsemat edustajat viikolla 22 Ikaalisten alueella ympäristökatselmuksen, jossa tarkastellaan kaupunkikuvaan vaikuttavien tekijöiden asianmukaista hoitoa ja kuntoa.

Kiinteistönomistajien ja – haltijoiden toivotaan huolehtivan rakennusten sekä ympäristön asianmukaisesta hoidosta korjaus- ja siistimiskehotusten välttämiseksi.  Havaituista epäkohdista ja määräajasta niiden korjaamiseksi ilmoitetaan kunnossapitovelvollisille kirjallisesti.

Ikaalinen 9.5.2019  YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA