Skip to content

Kyrösjärven ja Leppäsjärven kalojen elohopeapitoisuudet vuonna 2023

Syksyllä 2023 Ikaalisten kaupunki tilasi KVVY Tutkimus Oy:ltä selvityksen Kyrösjärven ja Leppäsjärven kalojen elohopeapitoisuuksista. Tutkimuslajeiksi valittiin kuha, hauki ja muikku.

Tässä raportissa esitetään tulokset kalojen elohopeapitoisuuksista sekä pohditaan elohopean merkitystä kalojen käytölle. Lisäksi elohopeapitoisuuksia vertaillaan muiden tutkimusten tuloksiin.

Kyrösjärvi Ja Leppäsjärvi Hg 2024 (pdf)