Skip to content

Maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukainen kuulutus

KUULUTUS
Maa-aineslain 13 §:n ja ympäristönsuojelulain 44 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että Ikaalisten kaupungin ympäristölautakunnalle on saapunut:

Maa-ainesluvan ja ympäristöluvan yhteishakemus
Läänin Kuljetus Oy:n hakemus koskien 385 000 m³ ktr kiviainesten ottamista kiinteistöillä 143-416-9-104 (Koivujenpäällinen), 143-427-1-28 (Hiekka) ja 143-416-9-38 (Koivula) noin 4,5 ha ottamisalueella. Alue sijaitsee Ikaalisissa Kilvakkalan kylässä tien nro 261 eteläpuolella. Haettu maa-aineksen ottamis-aika on 10 vuotta.

Maa-ainesten ottamisen hakemus
Heikki ja Pirjo Tenkilän hakemus koskien 30 000 m3 ktr soran ja hiekan ottamista kiinteistöllä 143-416-14-11 (Vanhasalava) noin 1,1 ha ottamisalueella. Alue sijaitsee Lauttakankaassa Lauttakankaantien läheisyydessä noin neljä ki-lometriä Uurasjärven paikallistieltä nro 13 255 pohjoiseen.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä kuulutusajan 1.-30.4.2021 kaupungin teknisten palveluiden tiloissa, osoite Kolmen airon katu 3, 39500 Ikaalinen. Mahdolliset asiaa koskevat huomautukset tulee osoittaa ympäristölautakunnalle nähtävänä oloaikana osoitteella kanslia.teknisetpalvelut@ikaalinen.fi tai Ikaalisten kaupungin ympäristölautakunta, Kolmen airon katu 3, 39500 Ikaalinen.

Ikaalinen 26.3.2021

Ympäristölautakunta