Skip to content

Maa-ainesten ottamisen hakemus

KUULUTUS

Maa-aineslain 13 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että Ikaalisten kaupungin ympäristölautakunnalle on saapunut

Maa-ainesten ottamisen hakemus

Autoyhtymä Haavisto Oy:n hakemus koskien 165 000 m3 ktr soran ja hiekan ottamista kiinteistöllä 143-403-1-77 (Sorakangas) 2,7 ha ottamisalueella. Alue sijaitsee Heittolan kylän Kasittulassa, Ikaalisten keskustasta noin 14 km poh-joiseen 3-tieltä Luhalahteen johtavan tien nro 276 ja Vääräjoen välisellä alueella.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä kuulutusajan 10.1.- 9.2.2022 kaupungin teknisten palveluiden tiloissa, osoite Kolmen airon katu 3, 39500 Ikaalinen.

Mahdolliset asiaa koskevat huomautukset tulee osoittaa ympäristölautakunnalle nähtävänä oloaikana osoitteella kanslia.teknisetpalvelut@ikaalinen.fi tai Ikaalisten kaupungin ympäristölautakunta, Kolmen airon katu 3, 39500 Ikaalinen.

Ikaalinen 7.1.2022   Ympäristölautakunta