Skip to content

Näin pirkanmaalaiset kierrättävät ja antavat palautetta Pirkanmaan Jätehuollolle – 900 asukasta kertoi mielipiteensä

Pirkanmaalaiset ovat ahkeria kierrättäjiä, 65 % lajittelee mahdollisuuksien mukaan kaikki jätteensä ja 29 % lajittelee jätteet, joiden jäteastiat ovat helposti saatavilla. Tiedot kävivät ilmi Pirkanmaan Jätehuollon Taloustutkimukselta tilaamasta Jätehuoltotutkimuksesta. 

– Lajittelun trendi on ollut vuosien kuluessa ilahduttavan nouseva. Lajittelu mielletään tärkeäksi ympäristöteoksi, kertoo Pirkanmaan Jätehuollon viestintäpäällikkö Suvi Suomalainen.

Kysyttäessä syitä, miksi ihmiset lajittelevat, vastausten kärjessä olivat ympäristö ja luonto, kiertotalous ja jätteiden saaminen kiertoon sekä helppous, itsestäänselvyys ja velvollisuus.

  • “Koska maapallon luonnonvarat eivät ole rajattomia”
  • “Miksi ihmeessä en lajittelisi? Se on helppoa, se säästää luonnonvaroja, on järkevää.”
  • “Se on arvojeni mukaista, sillä välitän ympäristöstä. Se on myös aika hauskaa ja siitä tulee hyvä mieli, kun tuntee tehneensä jotain oikein”
  • Ei ole paljoa vaivaa, ja hyödyt ovat mielestäni merkittäviä.
  • “Jotta maailma jäisi lapsille edes vähän parempana.”
  • “Kiertotalous on hieno juttu”

Innokkaimmin lajitellaan lasipakkaukset (97%), metalli (96%), paperi (96%) ja sähkölaitteet (95%). Heikoiten eri jätelajeista lajitellaan vaatteet ja muut tekstiilit (81%) sekä puutarhajäte (80%). Vuosien mittauksissa positiivista kehitystä on tapahtunut etenkin muovipakkausten keräyksessä.

– Kierrätysinto on lisääntynyt myös biojätteissä. Tutkimme vuosittain sekajätepussin sisällön ja pussissa on 34 % biojätettä, kun vuotta aiemmin luku oli 38 %. Toki tässäkin luvussa on vielä petrattavaa. Biojäte sisältää lannoitetta pelloille ja uusiutuvaa liikennepolttoainetta, BIG-biokaasua. Niitä ei kannata heittää hukkaan. Haastaisinkin pirkanmaalaisia tänä vuonna tarttumaan rohkeasti omenankarasta kiinni ja aloittamaan biojätteen lajittelun. Se on matalan kynnyksen ilmastoteko, kannustaa Suomalainen.

– Sekajätepusseista näkyi myös toinen ilahduttava uutinen – vaarallisia kemikaaleja oli pyöreä nolla. Hienoa pirkanmaalaiset.

Jätehuoltotutkimuksessa selvitettiin myös käsityksiä Pirkanmaan Jätehuollon toiminnasta, johon oltiin yleisesti hyvin tyytyväisiä. Kokonaisarvosanaksi yhtiö sai kouluarvosana-asteikolla 8,52. Tärkeimmiksi yhtiön tehtäviksi koettiin vaarallisten jätteiden tehokas keräys sekä jätehuollon hoitaminen asiakkaiden tarpeet ja ympäristönäkökohdat huomioiden. 

Taloustutkimuksen kyselyyn (loka-marraskuu 2023) vastasi 911 iältään 15-80-vuotiasta pirkanmaalaista. Tutkimus kattoi koko Pirkanmaan Jätehuollon 17 omistajakunnan alueen.

Pirkanmaan Jätehuollon tiedote 16.2.2024

Biojätteiden kierrätysinto on lisääntynyt Pirkanmaalla. Biojäte sisältää lannoitetta pelloille ja uusiutuvaa liikennepolttoainetta, BIG-biokaasua.

Kuva: Laura Tammisto