Skip to content

Nummenrannan muuntoaseman asemakaavan vireilletulo

Asemakaavan tavoitteena on osoittaa suunnittelualueen kiinteistölle 143-416-5-35 rakennusoikeus kaasunpurkuasemalle.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään nähtävillä teknisten palvelujen toimitilassa, Kolmen airon katu 3 sekä kotisivuillamme www.ikaalinen.fi.

OAS:sta voi antaa vapaamuotoisesti palautetta kaavaprosessin aikana. Mahdollinen palaute ympäristölautakunnalle osoitettuna, osoite: PL 33, 39501 Ikaalinen tai kanslia.teknisetpalvelut@ikaalinen.fi.

Ympäristölautakunta