Skip to content

Nummenrinteen asemakaavan muutoksen vireilletulo

Nummenrinteen asemakaavan muutoksen vireilletulo sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on osoittaa suunnittelualueelle liiketoiminnan keskittymä, joka mahdollistaa lähiruokakonseptiin liittyvien ravintola-, myymälä- ja tuotantotilojen, matkailun myyntikonttorin sekä polttoaineen jakeluaseman / huoltoaseman sijoittumisen alueelle.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään nähtävillä teknisten palvelujen toimitilassa, Kolmen airon katu 3 sekä kotisivuillamme: Nummenrinteen asemakaavan muutos.

OAS:sta voi antaa vapaamuotoisesti palautetta kaavaprosessin aikana. Mahdollinen palaute ympäristölautakunnalle osoitettuna, osoite: PL 33, 39501 Ikaalinen tai kanslia.teknisetpalvelut@ikaalinen.fi.

Ikaalinen 18.11.2021

Ympäristölautakunta