Skip to content

Pirkanmaan ELY-keskuksesta voi hakea avustusta vesistökunnostushankkeisiin, hakuaika 18.10.-30.11.2021

Pirkanmaan ELY-keskuksesta voi hakea avustusta vesistökunnostushankkeisiin. Hakuaika on 18.10.-30.11.2021.

Hankkeen suunnittelu kannattaa aloittaa pikaisesti. Apua saat ELY-keskuksen asiantuntijoilta.

ELY-keskukset voivat myöntää harkinnanvaraisia avustuksia vesistökunnostusten toteuttamiseen ja suunnitteluun. Avustusta voi saada myös vesiensuojelutoimijoiden alueellisten verkostojen vahvistamiseen sekä maa- ja metsätalouden kokonaisvaltaiseen valuma-aluelähtöiseen vesienhallintaan.

Avustushaku on käynnissä 18.10.−30.11.2021.

Avustuksen saamiseksi hakijan tulee yleensä olla esimerkiksi rekisteröitynyt yhdistys, vesialueen osakaskunta, kalatalousalue, vesilain mukainen yhteisö, kunta tai yritys.

Avustusta myönnetään lähtökohtaisesti puolet hankkeen kustannuksista. Toisen puolikkaan voi kattaa esimerkiksi omalla rahoituksella, talkootyöllä tai sponsoreilta saadulla tuella.

Lisätietoa: Pirkanmaan ELY-keskus

Lisätietoa hakemisesta saa ympäristöministeriön verkkosivuilta.

Vesiensuojelun tehostamisohjelmasta on rahoitettu myös tämä maatalouden valumavesiä suodattava kosteikko Parkanossa. Kuva: Salla Taskinen