Skip to content

TE-palvelut siirtyvät kuntiin 1.1.2025 alkaen

Eduskunta on hyväksynyt lain julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden järjestämisvastuun siirtämisestä kunnille 1.1.2025 alkaen. Pirkanmaan kunnissa on valmistauduttu uudistukseen työllisyyden edistämisen kuntakokeilun ja yhteisen palvelustrategian valmistelun avulla.

TE-palvelut siirtyvät kunnille 1.1.2025. Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksen julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden järjestämisvastuun siirtämisestä kunnille 1.3.2024. TE-henkilöstö siirtyy liikkeenluovutuksella kuntiin. Siirron yhteydessä kunnille on luotu rahoitusmalli, joka kannustaa kehittämään toimintaa työllisyyttä edistäväksi siten, että uudistuksella saavutetaan 7 000–10 000 lisätyöllistä.
TE-palvelut siirtyvät kuntiin 1.1.2025 alkaen
Kuntien vastuulle siirtyvillä TE-palveluilla halutaan edistää työllisyyttä, osaavan työvoiman saatavuutta ja yritysten kasvua entistä vaikuttavammin. Kun työllisyyspalvelut, kunnan koulutuspalvelut sekä elinkeinopalvelut ovat saman järjestäjän vastuulla, ne tukevat tavoitetta nopeammasta työllistymisestä.

TE-palvelujen siirto kuntiin tuo palvelut lähemmäksi asiakkaita. Omassa kunnassa tunnetaan hyvin asukkaat ja paikallinen elinkeinoelämä. Työnhakija- ja työnantaja-asiakkaille voidaan räätälöidä yksilöllisiä, paikallisiin tarpeisiin sopivia palveluja. Kuntien paikallistuntemuksen ansiosta työn ja tekijöiden kohtaamista voidaan monin eri tavoin tehostaa.

Uudistuksesta tiedotetaan lisää syksyllä Ikaalisten kaupungin viestintäkanavissa.