Skip to content

TERVETULOA KOULUUN!

Uusi lukuvuosi alkaa lähiopetuksessa

Ikaalisissa uusi lukuvuosi käynnistyy toden teolla 11.8. tiistaina, jolloin esi- ja perusopetuksessa aloittaa yli 700 oppilasta. Arkeen palataan myös varhaiskasvatuksessa, jossa kesälomakausi on päättymässä. Myös kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut käynnistyvät uuteen normaaliin. Kevään poikkeusolojen järjestelyistä on otettu toimivat käytänteet sivistyspalveluidemme uuteen normaaliin arkeen.

Ministeriöt, Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos ja Opetushallitus ovat ohjeistaneet kuntia eli opetuksen järjestäjää toimintatavoista lukuvuoden 2020 osalta. Kaikille esioppilaille ja perusopetuksen vuosiluokkien 1-3 oppilaille järjestetään lähiopetusta kaikissa tapauksissa ja vuosiluokkien 4-9 mahdolliseen etäopetukseen siirrytään erillisellä päätöksellä. Lainsäädäntömuutoksella on mahdollistettu paikallinen päätösvalta etäopetusjärjestelyistä ja se vaatii terveysviranomaisen ja opetuksen järjestäjän yhteistyötä.

Kipeänä tai oireisena ei voi tulla kouluun ja ohjeistuksena on, että arvio koulukuntoisuudesta tehdään aina terveysviranomaisen toimesta. Tällöin tulee olla yhteydessä kouluterveydenhoitajaan, koululääkäriin tai paikalliseen terveyskeskukseen.

Paikallisesti päätettäviä asioita varautumiseen liittyen on useita. Kaupungin- ja sivistyksen johtoryhmä on linjannut ja sopinut käytänteitä kaupungin tasolla ja ne tarkentuvat yksikkökohtaisesti. Tarvittaessa linjauksiin palataan ja järjestelyitä tehdään tilannekuvan muuttuessa.

Pandemian torjunta on tiimityötä. Ohjeiden noudattamisen ja soveltamisen onnistuminen aina valtakunnallisesta paikalliseen ja henkilökohtaiseen tasoon määrittelee sen, miten pystymme rajaamaan epidemian kehitystä. Ikaalisissa me pystymme tähän kaikkien toimijoiden ja asukkaiden hyvällä yhteistyöllä.   

lukuvuoden avausterveisin,
sivistysjohtaja
Tapio Ala-Rautalahti

Oheisesta linkistä kaupunginjohtaja Kari Tolosen pieni haastattelu Tapio Ala-Rautalahden kanssa.
Linkki videoon aukeaa tästä!