Skip to content

Tiedote: YT-neuvotteluiden päättyminen

LEHDISTÖTIEDOTE: Ikaalisten kaupungin yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet

Ikaalisten kaupungin sekä 13.2. että 7.4. on saatu päätökseen. Ikaalisten kaupungin henkilöstöä tiedotettiin asiasta 22.4.2020 iltapäivällä.

Huhtikuun alussa käynnistyneet YT-neuvottelut aloitettiin koronaviruksen aiheuttamien
poikkeusolojen vaikutuksesta sekä kunnan toimintaan, että talouteen. Neuvotteluesityksenä oli koko Ikaalisten kaupungin henkilöstön lomauttaminen enintään 90 päiväksi. Yt-neuvotteluiden tuloksena kaupunki lomauttaa henkilöstöään kaikista hallintokunnista yhteensä 409-474 viikkoa vuoden 2020 loppuun mennessä. Vaihtoehtona lomautuksille henkilöstölle tarjotaan mahdollisuutta pitää pois vanhoja lomia, säästövapaita tai palkkavapaita.

Helmikuussa aloitetut YT-neuvottelut aloitettiin talouden tasapainottamiseksi 13. helmikuuta. Neuvottelut pitkittyivät lähes kuukaudella suunnitellusta vallitsevien poikkeusolojen vuoksi. Neuvotteluiden tuloksena esimerkiksi erilaisia henkilöstöetuja ja palkitsemisjärjestelmiä leikataan ja niiden perusteita uudelleen arvioidaan, myöskään henkilöstöjuhlia ei toistaiseksi järjestetä. Paikalliset sopimukset ja henkilöstölinjaukset arvioidaan sekä käytäntöjä tiukennetaan. Vuoden 2023 loppuun mennessä pitemmällä aikavälillä säästöihin tähtäävät toimenpiteet koskevat töiden uudelleen organisointia ja toiminnan tehostamista sekä palvelurakenteen uudistamista. Ikaalisten kaupungin mahdollisia suunnitelmia, joilla on henkilöstövaikutuksia ovat esimerkiksi terveyskeskussairaalan paikkaluvun vähentäminen 14:ään paikkaan, ravinto- ja siivouspalveluiden palvelurakenteen muuttaminen ja työn uudelleen organisoiminen, sivistystoimen palveluiden uudelleen organisointi sekä kaupungin organisaation prosessien, toimintatapojen ja tehtävänkuvien läpikäynti ja uudistaminen.

YT-neuvotteluiden päättyminen.pdf

Paula Vehkala
Hallinto- ja talousjohtaja
Ikaalisten kaupunki