Tyhy – tarjouspyyntö!

TARJOUSPYYNTÖ

Ikaalisten kaupungin yhteistyötoimikunta pyytää tarjousta erilaisia työkykyä yl-läpitäviä palveluja (liikunta, fysikaalinen hoito, hieronta, kulttuuri yms.) tarjoa-vilta yrityksiltä ajanjaksolle 1.11.2020 – 31.12.2021. Tarjouksessa tulee yksi-löidä tarjottavat palvelut hintoineen.
Tarjoukset pyydetään toimittamaan 14.8.2020 mennessä osoitteeseen: Ikaalisten kaupungin yhteistyötoimikunta, PL 33, Valtakatu 5-7, 39501 Ikaalinen. Kuoreen tunnus: ”tyky-tarjous”.

Ikaalinen 1.7.2020 Yhteistyötoimikunta