Skip to content

Uusi kiertoliittymä sujuvoittamaan Ikaalisten sisääntulotien liikennettä

Valtatie 3 ja Ikaalisten keskustan välisen Ikaalisten sisääntulotien liikennejärjestelyitä parannetaan lisäämällä tievalaistusta ja korvaamalla väylän nykyinen nelihaaraliittymä kiertoliittymällä.

Pirkanmaan ELY-keskus ja Ikaalisten kaupunki uusivat yhteistyössä Ikaalisten sisääntulotien, Silkintien ja Vanhan Tampereentien nykyisen nelihaararisteyksen kiertoliittymällä. Lisäksi myös liikenneympyröiden välisen alueen tievalaistus uusitaan.

Rinteenmutkantieltä katkaistaan katuyhteys sisääntulotielle. Pilvilinnankadun liittymä siirretään noin 50 metriä etelämmäksi ja linjaus muotoillaan turvallisemmaksi. Risteysalueen linja-autopysäkit poistetaan. Nykyiset sisääntulotien tonttiliittymät katkaistaan ja niille rakennetaan korvaavat yhteydet katuverkon kautta. Jalankulku- ja pyöräilyväylät uusitaan tarvittavilta osin.

Sisääntulotien liikennejärjestelyitä päivitetään liikenteen joustavamman ja turvallisemman sujumisen vuoksi, sillä Ikaalisten sisääntulotie toimii paikallisen työ- ja asiointiliikenteen pääväylänä valtatie 3 ja Ikaalisten keskustan välillä. Vanha Tampereentie taas on laajan omakotitalo- ja uudisrakentamisalueen kokoojaväylä. Sisääntulotien liikennemäärä on noin 5000 ja Vanhan Tampereentien noin 800 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Ikaalisten sisääntulotie muuttuu Ikaalisten kaupungin kaduksi, kun tienparannustyöt ovat valmistuneet.

Työt käyntiin vielä ennen joulua ja valmiiksi ensi syksynä

Rakennustyöt käynnistyivät marraskuussa Pilvilinnankadun ja Rinteenmutkantien risteysalueella sekä Keskisenkadulla. Vielä tämän vuoden puolella Vanhalla Tampereentiellä Marskinkadun ja Värälänkadun välillä tehdään koekuoppia ja hulevesilinjojen puhdistus- ja kartoitustöitä.

Noin 900 000 euroa maksavan tiehankkeen urakoitsijana toimii Ylöjärven Kiviset Oy. Ikaalisten sisääntulotien parannustyöt valmistuvat syksyllä 2021.

Yhteyshenkilöt
Vastaava työnjohtaja
Kati Ajoksenmäki
Ylöjärven Kiviset Oy
Puhelin 040 247 5490

Projektipäällikkö
Mikko Asunen
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Puhelin 029 502 4106